Kontrola skóre optimalizace

Skóre optimalizace je odhad toho, jak dobře si váš účet Google Ads pravděpodobně povede. Můžete snadno využít maximální potenciál svého účtu Google Ads, když budete kontrolovat skóre optimalizace a řídit se podle uvedených doporučení, která směřují ke splnění vašich obchodních cílů.

Při kontrole skóre optimalizace a přijetí nebo odmítnutí doporučení postupujte níže popsaným způsobem. Další informace o skóre optimalizace.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na položku Doporučení.
  Poznámka: Na zobrazené stránce uvidíte skóre svého účtu a dostupná doporučení v těchto sekcích: Všechna doporučení, Cenové nabídky a rozpočty, Reklamy a rozšíření, Klíčová slova a cílení a Opravy.
 3. Chcete-li doporučení filtrovat podle určité kategorie, klikněte na název kategorie.
 4. Chcete-li určité doporučení uplatnit, klikněte na Zobrazit doporučení a pak na Použít.
  Poznámka: U každého doporučení je uvedeno zvýšení skóre, k němuž může dojít, když doporučení uplatníte.
 5. Chcete-li použít všechna doporučení určitého druhu, klikněte na kartě s doporučeními na možnost Použít vše.
  Příklad: Když použijete všechna doporučení určitého druhu, u něhož je uveden nárůst skóre o 7 %, vzroste skóre optimalizace účtu o 7 % a doporučení budou označena jako dokončená.
 6. Chcete-li doporučení odmítnout, umístěte kurzor myši nad jeho pravý horní roh a pak klikněte na X.
 7. Všechna doporučení určitého typu odmítnete kliknutím na ikonu tří teček 3 dot menu icon na kartě doporučení a následně na položku Odmítnout vše.
Poznámka: Skóre optimalizace se zobrazuje pouze u aktivních kampaní ve Vyhledávací síti a v Nákupech. Nevyužívá se v hodnocení reklam ani ve skóre kvality.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory