Giới thiệu về điểm tối ưu hóa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Điểm tối ưu hóa có giá trị từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản của bạn có thể hoạt động hết tiềm năng.

Cùng với điểm số này, bạn sẽ thấy một danh sách các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tối ưu hóa từng chiến dịch. Mỗi nội dung đề xuất sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng (tính theo %) lên điểm tối ưu hóa khi bạn áp dụng nội dung đề xuất đó. Việc áp dụng hoặc loại bỏ các nội dung đề xuất này sẽ làm thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản. Điểm tối ưu hóa có ở cấp Chiến dịch, Tài khoản và Tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng hoặc Xếp hạng quảng cáo của bạn cũng không sử dụng Điểm tối ưu hóa.

Cách Google Ads tính điểm tối ưu hóa

Google Ads tính điểm tối ưu hóa trong thời gian thực, dựa trên số liệu thống kê, các tùy chọn cài đặt và trạng thái của tài khoản cũng như chiến dịch, mức độ tác động liên quan của các nội dung đề xuất có sẵn và lịch sử đề xuất gần đây.

Điểm tối ưu hóa và các nội dung đề xuất dành cho bạn có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, từ các cài đặt của bạn đến những xu hướng trong hệ sinh thái quảng cáo. Bạn có thể thấy một điểm số khác và một nhóm các nội dung đề xuất mới khi những yếu tố này thay đổi.

Làm việc với các nội dung đề xuất

Bên cạnh điểm tối ưu hóa, bạn sẽ thấy các nội dung đề xuất về cách cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Các nội dung đề xuất này dựa trên lịch sử về hiệu quả hoạt động, tùy chọn cài đặt chiến dịch và khối lượng cùng xu hướng tìm kiếm trên Google.

Mỗi nội dung đề xuất đều đi kèm với một mức tăng điểm số, có giá trị từ <0,1% đến 100%. Mức tăng điểm số phản ánh tác động ước tính của nội dung đề xuất đó lên các chỉ số tổng thể của chiến dịch khi có thể.

Nếu cộng điểm số của từng nội dung đề xuất lại, tổng điểm của bạn có thể vượt quá 100. Điều này là do khi bạn áp dụng một vài nội dung đề xuất nhất định, các nội dung đề xuất đó sẽ vô hiệu hóa một số nội dung đề xuất khác.

Ví dụ: khi bạn đang ở trên trang Đề xuất cho tài khoản của mình và áp dụng một nội dung đề xuất có mức tăng điểm số là 5% thì điểm tối ưu hóa của tài khoản sẽ tăng thêm 5%. Tài khoản của bạn có thể đạt điểm tối ưu hóa 100% bằng cách áp dụng hoặc loại bỏ tất cả các nội dung đề xuất.

Áp dụng các nội dung đề xuất

Các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách của mình, bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo, nhờ đó có thể làm tăng hiệu suất và hiệu quả chung của chiến dịch.

Để áp dụng một nội dung đề xuất, hãy nhấp vào Xem trên nội dung đề xuất mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Áp dụng. Để áp dụng tất cả các đề xuất trong một loại cụ thể, hãy nhấp vào Áp dụng tất cả trong thẻ đề xuất.

Loại bỏ nội dung đề xuất

Nếu thấy một nội dung đề xuất có vẻ không liên quan đến chiến dịch quảng cáo của mình, bạn có thể loại bỏ nội dung đề xuất đó. Để loại bỏ một đề xuất, hãy di chuột qua góc trên cùng bên phải của đề xuất, sau đó nhấp vào X để loại bỏ đề xuất đó. Để loại bỏ tất cả các đề xuất trong một loại cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot menu icon trong thẻ đề xuất, sau đó nhấp vào Loại bỏ tất cả. Bạn có thể xem tổng điểm được phân bổ cho các đề xuất đã loại bỏ. Nội dung đề xuất đã loại bỏ có thể xuất hiện lại sau một khoảng thời gian nhất định nếu khi đó, nội dung đề xuất này phù hợp với bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố