เกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพคือค่าประมาณว่าบัญชี Google Ads มีความพร้อมในการทำงานดีเพียงใด คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพมีตั้งแต่ 0-100% โดย 100% หมายความว่าบัญชีของคุณสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

นอกจากคะแนนแล้ว คุณยังดูรายการคำแนะนำที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละแคมเปญได้ด้วย โดยคำแนะนำแต่ละรายการจะแสดงให้เห็นว่าคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะได้รับผลมากน้อยเพียงใด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) เมื่อคุณใช้คำแนะนำนั้นๆ การใช้หรือปิดคำแนะนำจะเปลี่ยนแปลงคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของบัญชี คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะแสดงที่ระดับแคมเปญ บัญชี และบัญชีดูแลจัดการ

หมายเหตุ: คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะแสดงสําหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ แคมเปญวิดีโอเพื่อกระตุ้นการกระทำ และแคมเปญ Shopping ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น คะแนนคุณภาพจะไม่ใช้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ คะแนนคุณภาพคือเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ทราบว่าคุณภาพโฆษณาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ แม้ว่าคะแนนทั้งสองชุดจะให้คำแนะนำที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ แต่คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของบัญชีได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

วิธีที่ Google Ads คำนวณคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะคำนวณแบบเรียลไทม์ โดยอิงตามสถิติ การตั้งค่า สถานะของบัญชีและแคมเปญ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องของคำแนะนำที่มี และประวัติคำแนะนำล่าสุด

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพและคำแนะนำที่มีจะเปลี่ยนแปลงไปตามหลายๆ ปัจจัย ตั้งแต่การตั้งค่าของคุณไปจนถึงแนวโน้มในระบบนิเวศโฆษณา คุณอาจเห็นคะแนนที่ต่างออกไปและคำแนะนำชุดใหม่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่มุ่งเน้นของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพและคําแนะนําจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การเพิ่มจํานวน Conversion หรือมูลค่า Conversion ให้สูงสุด คําแนะนําจะได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับข้อมูลแคมเปญที่ไม่ซ้ํากันและโมเดลการคาดการณ์ของ Google และคําแนะนําจะมีอยู่สําหรับบัญชีหรือแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นหากแคมเปญนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังกล่าว

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะกําหนดเป้าหมายของแคมเปญผ่านกลยุทธ์การเสนอราคาได้ หากแคมเปญอยู่ในกลยุทธ์ Smart Bidding อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่เหมาะสม เป้าหมายของคุณจะปรากฏอย่างเด่นชัด หากแคมเปญไม่ได้อยู่ในกลยุทธ์ดังกล่าว เป้าหมายแคมเปญจะมาจากกลยุทธ์ Smart Bidding ที่แนะนําซึ่งอิงตามข้อมูลบัญชีและแคมเปญ

ตัวอย่าง
 • หากกลยุทธ์การเสนอราคาแคมเปญคือ ROAS เป้าหมาย คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่า Conversion ให้มากขึ้นโดยใช้ ROAS ใกล้เคียงกับของเดิม เช่น การขยายการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการตรวจสอบว่างบประมาณไม่ได้จํากัด Conversion มูลค่าสูงเพิ่มเติม
 • หากแคมเปญใช้ "เพิ่มจํานวนคลิกสูงสุด" และกําลังรายงาน Conversion คุณอาจเห็นคําแนะนําให้ใช้กลยุทธ์ Smart Bidding ที่เน้นประสิทธิภาพ เช่น CPA เป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่ม Conversion

คุณปรับแต่งคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในแบบของคุณได้ คุณลบล้างวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพแบบสรุปได้โดยการแสดงวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพด้วยการเลือกใช้ Conversion สูงสุด, มูลค่า Conversion สูงสุด, CPA เป้าหมาย, ROAS เป้าหมาย หรือ IS เป้าหมาย คุณปรับเปลี่ยน Conversion ที่ใช้กับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจได้โดยใช้การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'"

หากต้องการดูสิ่งที่มุ่งเน้นของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ไปที่หน้าคําแนะนําในบัญชี Google Ads

ที่ด้านบนของหน้า คุณจะเห็นรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

 1. สิ่งที่มุ่งเน้นของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพอาจเป็น Conversion, ส่วนแบ่งการแสดงผล และจํานวนคลิก เป็นต้น
 2. พื้นฐานของสิ่งที่มุ่งเน้นอาจเป็นกลยุทธ์การเสนอราคาที่คุณกำหนดไว้หรือคําแนะนําจาก Google Ads
 3. ไอคอนสถานะสี:
  • เครื่องหมายถูกสีเขียว ฟีเจอร์คําแนะนํา | เครื่องหมายถูกสีเขียว หมายความว่า Google Ads เข้าใจกลยุทธ์การเสนอราคา และมุ่งเน้นที่เป้าหมายตามกลยุทธ์การเสนอราคานั้น
  • เครื่องหมายคําถามสีเหลือง ฟีเจอร์คําแนะนํา | เครื่องหมายคําถามสีเหลือง หมายความว่า Google Ads ไม่เข้าใจกลยุทธ์การเสนอราคา และสิ่งที่คุณมุ่งเน้นเป็นไปตามคำแนะนำ
  • เครื่องหมายลบสีแดง ฟีเจอร์คำแนะนำ | เครื่องหมายสีแดงแสดงข้อผิดพลาด หมายความว่าคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มต้นที่การมุ่งเน้นไปยัง Conversion ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคาใหม่

Optimization score focus [UI screen]

ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และใช้กลยุทธ์ Smart Bidding ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion

การใช้คำแนะนำ

คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพมาพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ คำแนะนำเหล่านี้จะอิงตามประสิทธิภาพที่ผ่านมา การตั้งค่าแคมเปญ รวมทั้งแนวโน้มและปริมาณการค้นหาใน Google

คำแนะนำแต่ละรายการมาพร้อมกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีค่าตั้งแต่ไม่ถึง 0.1% ไปจนถึง 100% คะแนนที่เพิ่มขึ้นแสดงผลกระทบโดยประมาณที่คำแนะนำจะมีต่อเมตริกโดยรวมของแคมเปญเมื่อเป็นไปได้

เมื่อรวมคะแนนคำแนะนำแต่ละรายการเข้าด้วยกันแล้ว คะแนนรวมอาจเพิ่มมากกว่า 100% ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อคุณใช้คำแนะนำบางรายการ คำแนะนำดังกล่าวจะทำให้คำแนะนำ 2-3 รายการอื่นๆ ถูกยกเลิก

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอยู่ในหน้าคำแนะนำของบัญชี และใช้คำแนะนำซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น 5% คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพของบัญชีจะเพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้บัญชีจะมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 100% โดยการใช้หรือปิดคำแนะนำทั้งหมด

ใช้คำแนะนำ

คำแนะนำจะช่วยให้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามากขึ้น ด้วยการปรับปรุงการเสนอราคา คีย์เวิร์ด และโฆษณา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์โดยรวมของแคมเปญ

หากต้องการใช้คำแนะนำ ให้คลิกดูที่คำแนะนำที่ต้องการใช้ จากนั้นคลิกใช้ หากต้องการใช้คำแนะนำทั้งหมดภายในประเภทหนึ่งๆ ให้คลิกใช้ทั้งหมดในการ์ดคำแนะนำ

ปิดคำแนะนำ

คุณปิดคำแนะนำที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาได้ โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางเหนือมุมขวาบนของคำแนะนำนั้น แล้วคลิก X เพื่อปิดคำแนะนำ หากต้องการปิดคำแนะนำประเภทหนึ่งทั้งหมด ให้คลิกไอคอน 3 จุด 3 dot menu icon ในการ์ดคำแนะนำ แล้วคลิกปิดทั้งหมด คุณจะเห็นคะแนนทั้งหมดที่จะได้จากคำแนะนำที่ปิดไป คำแนะนำที่ปิดไปแล้วอาจปรากฏอีกครั้งเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งหากกลายเป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false