Điểm tối ưu hóa: Định nghĩa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm tối ưu hóa (theo thang điểm từ 1% đến 100%) và các nội dung đề xuất có sẵn trên trang Đề xuất trong tài khoản của mình.

Lưu ý
Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng hoặc Xếp hạng quảng cáo của bạn không sử dụng điểm tối ưu hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố