Điểm tối ưu hóa: Định nghĩa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của việc thiết lập hoạt động cho tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm tối ưu hóa (theo thang điểm từ 1% đến 100%) và các nội dung đề xuất có sẵn trên trang Đề xuất trong tài khoản của mình.

Lưu ý
Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho chiến dịch Tìm kiếm đang hoạt động. Điểm chất lượng và AdRank của bạn cũng không sử dụng Điểm tối ưu hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố