Điểm tối ưu hóa: Định nghĩa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Điểm tối ưu hóa có giá trị từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản của bạn có thể hoạt động hết tiềm năng.

Cùng với điểm số này, bạn sẽ thấy một danh sách các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tối ưu hóa từng chiến dịch. Mỗi nội dung đề xuất sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng (tính theo %) lên điểm tối ưu hóa khi bạn áp dụng nội dung đề xuất đó. Việc áp dụng hoặc loại bỏ các nội dung đề xuất này sẽ làm thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản. Điểm tối ưu hóa có ở cấp Chiến dịch, Tài khoản và Tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng và AdRank của bạn cũng không sử dụng Điểm tối ưu hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false