Điểm tối ưu hóa: Định nghĩa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Điểm tối ưu hóa có giá trị từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản của bạn có thể hoạt động hết tiềm năng.

Cùng với điểm số này, bạn sẽ thấy một danh sách các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tối ưu hóa từng chiến dịch. Mỗi nội dung đề xuất sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng (tính theo %) lên điểm tối ưu hóa khi bạn áp dụng nội dung đề xuất đó. Việc áp dụng hoặc loại bỏ các nội dung đề xuất này sẽ làm thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản. Điểm tối ưu hóa có ở cấp Chiến dịch, Tài khoản và Tài khoản người quản lý.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính