Definícia skóre optimalizácie

Skóre optimalizácie predstavuje odhad, ako dobre je váš účet Google Ads nastavený na dosahovanie ideálnej výkonnosti. Svoje skóre optimalizácie (merané na stupnici od 1 % do 100 %) a dostupné odporúčania si môžete skontrolovať na stránke Odporúčania vo svojom účte.

Poznámka
Skóre optimalizácie sa zobrazuje iba pre aktívne kampane vo Vyhľadávacej sieti. Skóre kvality ani hodnotenie reklamy vaše skóre optimalizácie nepoužíva.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?