Ocjena optimizacije: definicija

Ocjena optimizacije procjena je toga u kolikoj je mjeri vaš Google Ads račun postavljen za izvođenje. Ocjena optimizacije kreće se od 0% do 100%, pri čemu 100% znači da vaš račun može postići najbolju moguću izvedbu.

Uz ocjenu vidjet ćete popis preporuka koje vam mogu pomoći da optimizirate svaku kampanju. Svaka preporuka pokazuje u kolikoj će mjeri na ocjenu optimizacije utjecati primjena te preporuke (izraženo u postocima). Primjena ili odbacivanje navedenih preporuka mijenja ukupnu ocjenu optimizacije vašeg računa. Ocjena optimizacije dostupna je na razinama kampanje, računa i računa upravitelja.

Napomena: ocjena optimizacije prikazuje se samo za aktivne pretraživačke kampanje, kampanje na prikazivačkoj mreži i Shopping kampanje. Ocjena optimizacije ne upotrebljava se za vašu ocjenu kvalitete ni za rang oglasa.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem