Рейтинг за оптимизиране: Определение

Рейтингът за оптимизиране показва прогнозната ефективност на профила Ви в Google Ads. Можете да видите рейтинга си за оптимизиране (измерван по скала от 1% до 100%) и наличните препоръки на страницата „Препоръки“ в профила си.

Забележка
Рейтингът за оптимизиране се показва само за активни кампании в мрежата за търсене и такива за Пазаруване. Рейтингът за оптимизиране не се използва от качествения рейтинг или рекламния Ви ранг.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си