Giới thiệu về cách tải lên quảng cáo hiển thị hình ảnh của riêng bạn

Mạng hiển thị của Google chứa hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng, được thiết kế để giúp bạn tìm đúng đối tượng. Bài viết này sẽ giúp bạn xác định xem liệu việc tải lên quảng cáo hình ảnh của riêng bạn có phải là cách phù hợp để bạn hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị hay không.

Lợi ích

Quảng cáo được tải lên được tạo bên ngoài Google Ads bằng công cụ như Google Web Designer và có thể được tải lên Google Ads dưới dạng tệp .zip, GIF, JPG hoặc PNG. 

Khi tạo và tải lên quảng cáo hình ảnh của riêng mình, bạn có toàn quyền kiểm soát quảng cáo cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị của mình.

Google Ads hỗ trợ các loại quảng cáo được tải lên sau: Quảng cáo hình ảnh (ví dụ: GIF, JPG, PNG), AMPHTML và HTML5.

Lưu ý: Nếu bạn cần chỉnh sửa quảng cáo HTML5 được tải lên hiện có, bạn cần tải lại quảng cáo này dưới dạng quảng cáo mới với bộ báo cáo riêng.

Lợi ích của quảng cáo được tải lên

Khi tạo quảng cáo của riêng mình trong Google Web Designer, bạn có toàn quyền kiểm soát cách quảng cáo xuất hiện. Bạn có thể tự phát triển các quảng cáo này bằng cách sử dụng các mẫu để quyết định cách kết hợp tốt nhất các hình ảnh, văn bản và logo khác nhau. Bạn có thể liên kết các quảng cáo này với nguồn cấp dữ liệu cho tiếp thị lại động.

Bạn cũng có thể trang bị tính năng thích ứng cho quảng cáo HTML5 được tải lên bằng cách chỉ định cách bạn muốn thay đổi kích thước quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. Tìm hiểu thêm về các thông số kỹ thuật của quảng cáo được tải lên thích ứng.

Lưu ý: Vì quảng cáo đã tải lên được tạo bên ngoài Google Ads nên các quảng cáo này sẽ không thể chạy hết trong các phần của Khoảng không quảng cáo hiển thị như quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng. 

Sử dụng Google Web Designer

Google Web Designer có thể dùng để đặt các quy tắc giúp quảng cáo HTML5 được tải lên có tính thích ứng, nghĩa là Google sẽ trình bày quảng cáo của bạn để quảng cáo hiển thị vừa vặn ở nhiều kích thước và tỷ lệ khung hình khác nhau (ví dụ: điều chỉnh để quảng cáo xuất hiện theo chiều ngang hoặc dọc). Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Web Designer

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false