Hur du laddar upp dina egna displayannonser

Googles Display-nätverk är utformat för att hjälpa dig att hitta rätt målgrupp och omfattar över två miljoner webbplatser, videor och appar. Den här artikeln hjälper dig avgöra om uppladdning av dina egna bildannonser är den bästa metoden för dig att visa dina annonser i Display-nätverket.

Fördelar

Uppladdade annonser skapas utanför Google Ads med verktyg som t.ex. Google Web Designer och kan laddas upp till Google Ads som .ZIP-fil, GIF, JPG eller PNG. 

Om du skapar och laddar upp dina egna bildannonser har du fullständig kontroll över annonsmaterialet för kampanjen i Display-nätverket.

Google Ads stöder uppladdning av annonser i följande format: Bild (t.ex. GIF, JPG, PNG), AMP HTML och HTML5.

Obs! Om du vill redigera en befintlig uppladdad HTML5-annons måste du ladda upp den som en ny annons med en egen uppsättning rapporter.

Fördelar med uppladdade annonser

Om du skapar dina egna annonser i Google Web Designer har du fullständig kontroll över hur dina annonser visas. Du kan använda mallar för att skapa annonserna och bestämma hur du vill kombinera bilder, text och logotyper. Du kan också länka annonserna till ett flöde för dynamisk remarketing.

Uppladdade HTML5-annonser kan också göras responsiva genom att du anger hur du vill att annonserna ska ändra storlek på olika skärmar i Googles Display-nätverk. Läs mer om specifikationerna för responsiva uppladdade annonser

Obs! Till skillnad från responsiva displayannonser kan uppladdade annonser inte köras inom vissa delar av Display-annonsutrymmet eftersom de skapats utanför Google Ads. 

Använda Google Web Designer

Med Google Web Designer kan du skapa regler för hur uppladdade HTML5-annonser ska reagera. Det betyder att Google visar dina annonser på lämpligt sätt i många olika storlekar och proportioner (t.ex. visar annonsen i antingen liggande eller stående format). Läs mer om hur du använder Google Web Designer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt