Adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu pārvaldība

Adaptīvās reklāmas tiks aizstātas ar adaptīvajām reklāmas tīkla reklāmām. Tas būs noklusējuma reklāmu veids reklāmas tīklā. Šīs reklāmas ietver visas adaptīvo reklāmu funkcijas, ļauj izmantot vairākus līdzekļus katram veidam un sniedz jums lielāku kontroli pār savām reklāmām. Ja jums ir aktīvas adaptīvās reklāmas, tiksiet aicināts tās saglabāt kā adaptīvās reklāmas tīkla reklāmas.

Adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu izveides pamatā ir līdzekļi. Šīs reklāmas varat izveidot, augšupielādējot savus līdzekļus (attēlus, virsrakstu tekstu, logotipus un aprakstus), un Google kombinēs šos līdzekļus, lai izveidotu tādas reklāmas, kas nodrošinās vislabāko lietotāja pieredzi seansa laikā.

Šajā rakstā ir sniegti adaptīvo reklāmas tīkla reklāmu pārvaldības paraugprakses ieteikumi.

Līdzekļu pārvaldība

About responsive display ads

Attēli

Attēls ir vissvarīgākā reklāmas daļa. Tas palīdz lietotājiem izprast jūsu uzņēmumu, produktu un zīmolu. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes attēlus, kuru priekšplānā ir izvirzīts jūsu uzņēmums, produkts vai zīmols. Varat augšupielādēt līdz 15 mārketinga attēliem, ko izmantot adaptīvajās reklāmas tīkla reklāmās. Neizmantojiet šādus attēlus:

 • miglaini attēli;
 • sašķiebti/kropļoti attēli;
 • attēli, kuros iekļauts spoguļattēls;
 • attēli ar izbalējušām krāsām, invertētām krāsām, filtriem;
 • attēli ar apmalēm;
 • kolāžas;
 • attēli ar digitāli veidotiem foniem;
 • attēli ar teksta pārklājumu, ko mazākos izmēros var būt grūti salasīt.

Logotipi

Logotipi nav obligāti, taču varat augšupielādēt līdz 5 dažādiem logotipiem. Ja neiesniegsiet logotipu, Google izmantos neitrālu ikonu, piemēram, globusu vai jūsu zīmola nosaukuma pirmo burtu. Iesniedzot logotipu, ņemiet vērā tālāk sniegtos ieteikumus.

 • Varat augšupielādēt logotipu ar malu attiecību 1:1 vai 4:1 (ieteicams augšupielādēt abu veidu logotipus).
 • Logotipam jābūt centrētam un rūpīgi apgrieztam.
 • Nepievienojiet nelielu tekstu vai papildu elementus.
 • Atļauts izmantot baltu fonu, taču ieteicams izmantot caurspīdīgu fonu.
 • Baltais laukums vai iekšējā atkāpe nedrīkst būt lielāka par 1/16 daļu no logotipa. Piemēram, ja logotipa izmēri ir 400 x 400 pikseļu, iekšējā atkāpe nedrīkst būt platāka par 25 pikseļiem.

Apraksti

Zīmolam vai produktam varat izveidot līdz pieciem aprakstiem, kuru garums nepārsniedz 90 rakstzīmes. Apraksts parasti tiek izmantots kopā ar virsrakstu (aprakstīts tālāk), un tam ir jāpapildina virsraksti. Izmantojiet aprakstu, lai sniegtu papildu informāciju un izceltu savu konkrēto piedāvājumu.

Virsraksti

Adaptīvajām reklāmas tīkla reklāmām varat augšupielādēt līdz pieciem dažādiem virsrakstiem, kuru garums nepārsniedz 30 rakstzīmes. Lai gūtu pēc iespējas labākus rezultātus, katram virsrakstam jābūt unikālam. Sniedziet informāciju un skaidri raksturojiet konkrēto piedāvājumu.

Ņemiet vērā tālāk minētos ieteikumus.

 • Aiz virsraksta nav jāliek pieturzīmes
 • Nedublējiet apraksta tekstu
 • Virsrakstā neiekļaujiet sava uzņēmuma nosaukumu

Garais virsraksts

Garajā virsrakstā 90 rakstzīmēs varat aprakstīt savu zīmolu vai produkta konkrēto piedāvājumu. Sniedziet lietotājiem interesantu un noderīgu informāciju. Atkarībā no reklāmas rādīšanas vietas garo virsrakstu var parādīt bez papildu apraksta. Gādājiet, lai garo virsrakstu varētu izmantot vienu pašu un tajā būtu unikāls vēstījums.

Dinamiskā atkārtotā mārketinga plūsmas pievienošana

Kampaņu piesaistot plūsmai, parasti tiek iegūta labāka lietotāja pieredze. Jūsu sniegtās produktu informācijas kvalitāte var palīdzēt noteikt, kas būs visvairāk ieinteresēts reklāmu skatīšanā, un visaptveroša, kvalitatīva plūsma ļauj iegūt atbilstīgākas reklāmas. Uzziniet vairāk par to, kā izveidot reklāmas dinamiskajam atkārtotajam mārketingam.

Par veiktspējas iezīmēm

Dažādie reklāmas līdzekļi, kurus augšupielādējat savām kampaņām, sniegs atšķirīgus rezultātus, un šos datus varēsiet redzēt laika gaitā. Kad līdzekļi būs rādīti pietiekami ilgi, lai uzkrātu statistiski nozīmīgus datus, līdzekļu pārskatā varēsiet skatīt veiktspējas iezīmi jeb uz datiem balstītu veiktspējas rādītāju par katru līdzekli — aprakstu, virsrakstu vai attēlu. Reklāmas rediģēšanas laikā blakus jebkuram līdzeklim var tikt rādīts paziņojums “Zema veiktspēja”, un Google Ads rīks palīdzēs veikt nepieciešamās korekcijas un izveidot efektīvāku līdzekļu kopu.

Reklāmas efektivitāte

Reklāmas efektivitāte aprēķina jūsu reklāmu satura atbilstību, daudzumu un daudzveidību. Gādājot, lai jūsu reklāmā būtu atbilstošs, unikāls saturs, varat rādīt potenciālajiem klientiem piemērotāko reklāmu, kā arī uzlabot reklāmas veiktspēju.

Šis ir adaptīvās reklāmas tīkla reklāmas vispārējais novērtējums un progresa indikators. Šis novērtējums ir balstīts uz līdzekļu daudzumu un daudzveidību. Pievienojot vairāk unikālu līdzekļu, varat uzlabot šo novērtējumu un iespēju ģenerēt labākus reklāmas materiālus, ko piedāvāt saviem klientiem. Jaunās Google Ads saskarnes reklāmu pārskatā šis rādītājs tiek attēlots atsevišķā slejā. Uzzināt vairāk par reklāmas efektivitāti

Reklāmas efektivitātei ir vēl divi tālāk minētie komponenti.

 1. Nākamā darbība: vērtīgs ieteikums vai nākamā darbība, kā uzlabot reklāmu iestatījumus.
 2. Līdzekļu progress: progresa novērtējumi trīs galvenajiem līdzekļu veidiem (Attēli, Īsie virsraksti, Apraksti).

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false