Správa responzivních obsahových reklam

Responzivní obsahové reklamy nyní v Obsahové síti představují výchozí typ (nahradily responzivní reklamy). Tyto reklamy mají všechny funkce responzivních reklam, umožňují nahrát více verzí každého typu podkladu a dávají vám větší kontrolu nad reklamami. Pokud používáte responzivní reklamy, budete vyzváni, abyste je uložili jako responzivní obsahové reklamy.

Responzivní obsahové reklamy se vytváří z vámi nahraných podkladů (obrázky, nadpisy, loga a popisy), které pak Google různě kombinuje, aby při zobrazení působily co nejlepším uživatelským dojmem.

V tomto článku najdete doporučené postupy pro správu responzivních obsahových reklam.

Správa podkladů

Images

Obrázek je nejdůležitější částí reklamy. Uživatelé si díky němu mohou o vaší firmě, produktech a značce udělat lepší představu. Používejte jen ty nejkvalitnější obrázky, na nichž firma, produkt nebo značka hraje hlavní roli. Pro responzivní obsahové reklamy můžete nahrát až 15 marketingových obrázků. Neměli byste používat:

 • rozmazané obrázky,
 • křivé/zdeformované obrázky,
 • obrázky se zrcadlovým zobrazením,
 • vybledlé či převrácené barvy, nepřiměřené filtrování,
 • obrázky s ohraničením,
 • koláže,
 • obrázky složené z více snímků,
 • překryvný text na obrázcích, který nemusí být při menší velikosti obrázku dobře čitelný.

Loga

Použití log není povinné, ale můžete jich nahrát až pět. Pokud žádné nenahrajete, Google použije nějakou neutrální ikonu, například glóbus, nebo první písmeno z názvu vaší značky. Při přidávání log se řiďte těmito pokyny:

 • Nahraná loga mohou mít poměr stran 1 : 1 nebo 4 : 1 (doporučujeme ale nahrát obě verze).
 • Logo by mělo být pečlivě vystředěno a oříznuto.
 • Do log nepřidávejte žádný drobný text ani další nesouvisející prvky.
 • Můžete použít bílé pozadí, ale doporučujeme spíše průhledné.
 • Mezery či odsazení by neměly přesáhnout jednu šestnáctinu velikosti loga. Pokud má vaše logo například 400 × 400 pixelů, odsazení by nemělo být větší než 25 pixelů.

Popisy

Pro značku nebo produkt můžete vytvořit až pět různých popisů. Každý může mít až 90 znaků. Popis se obvykle zobrazuje s nadpisem (viz níže) a měl by vaše nadpisy doplňovat. V popisu uveďte podrobnější informace a jasně popište nabízenou hodnotu.

Nadpisy

K responzivním obsahovým reklamám můžete přidat až pět různých nadpisů. Každý může mít až 25 znaků. Nadpisy budou nejúčinnější v případě, že se budou vyznačovat nějakou jedinečnou informací. Hodnotovou nabídku zformulujte jasně a srozumitelně.

Zkuste se řídit těmito poučkami:

 • Interpunkce na konci nadpisu není nutná.
 • Neduplikujte text z popisu.
 • Nepoužívejte v nadpisu název společnosti.

Dlouhý nadpis

V dlouhém nadpisu můžete v 90 znacích popsat hodnotovou nabídku firmy nebo produktu. Zkuste vymyslet něco, co bude pro zákazníky zajímavé a užitečné. Dlouhý nadpis se může v některých případech zobrazit bez doplňujícího popisu, záleží na tom, kde se vaše reklama zobrazí. Měl by proto obsahovat dostatek jedinečných informací na to, aby dával smysl sám o sobě.

Přidejte zdroj pro dynamický remarketing

Propojení kampaně se zdrojem dat obvykle přinese uživatelům lepší dojem z reklam. Podle kvality poskytnutých informací o produktu lze určit, kdo bude o vaše reklamy mít největší zájem. Pokud bude zdroj ucelený a kvalitní, reklamy bude možné ušít zákazníkům na míru. Přečtěte si další informace o vytváření reklam pro dynamický remarketing.

Síla reklamy

Síla reklamy je měřítkem relevance, množství a diverzity vašeho reklamního obsahu. Když zajistíte, aby vaše reklama měla relevantní a jedinečný obsah, může vám to pomoci zobrazovat potenciálním zákazníkům správné reklamy a zvýšit tak jejich výkon.

Jedná se o celkové hodnocení a ukazatel postupu responzivní obsahové reklamy. Je založeno na počtu a rozmanitosti podkladů. Pokud přidáte více unikátních podkladů, můžete toto hodnocení zlepšit a současně zvýšit šanci, že bude vytvořena a vašim zákazníkům zobrazena ideální podoba kreativy. Hodnocení se v novém prostředí Google Ads zobrazuje jako sloupec v přehledu reklam. Síla reklamy v reálném čase má dvě další složky:

 1. Další krok: Užitečné doporučení čili další krok k vylepšení nastavení reklamy.
 2. Postup podkladů: Hodnocení postupu pro každý ze tří hlavních typů podkladů (obrázky, krátké nadpisy, popisy).

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory