Đặt tùy chọn loại trừ nội dung cho Chiến dịch video

Tùy chọn loại trừ nội dung cho phép bạn chọn không hiển thị Chiến dịch video bên cạnh những nội dung có thể không phù hợp với thương hiệu hoặc không đáp ứng mục tiêu quảng cáo của bạn. 

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt tùy chọn loại trừ nội dung cho Chiến dịch video.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen thuộc với các tùy chọn loại trừ nội dung hoặc không chắc chắn tùy chọn nào phù hợp với mình thì hãy đọc bài viết Giới thiệu về tùy chọn loại trừ nội dung cho Chiến dịch video trước tiên.

Hướng dẫn

Đặt tùy chọn loại trừ nội dung khi bạn tạo Chiến dịch video mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn một hoặc nhiều mục tiêu cho chiến dịch của bạn, hoặc nếu không có mục tiêu nào phù hợp với những nội dung mà bạn đang tìm kiếm, hãy chọn nút Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Đối với "Loại chiến dịch", hãy chọn Video. Nhập thông tin bắt buộc để tạo chiến dịch của bạn. 
 6. Trong bảng "Loại trừ nội dung":
  • Nhấp vào cột Loại khoảng không quảng cáo và chọn loại khoảng không quảng cáo cho Chiến dịch video của bạn.
  • Nhấp vào Các nhãn và loại bị loại trừ , sau đó chọn các loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số để loại trừ khỏi Chiến dịch video của bạn.
 7. Tạo nhóm quảng cáo và quảng cáo video. (Bạn có thể bỏ qua các bước này và hoàn thành chúng sau.)
 8. Nhấp vào nút Lưu và tiếp tục.

Đặt tùy chọn loại trừ nội dung khi bạn chỉnh sửa Chiến dịch video

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn điều hướng ở phía bên trái, hãy nhấp vào mục Chiến dịch video.
 3. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào mục Cài đặt.
 4. Nhấp vào tên của Chiến dịch video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Trong bảng "Loại trừ nội dung":
  • Nhấp vào Loại khoảng không quảng cáo để chọn loại khoảng không quảng cáo cho Chiến dịch video của bạn.
  • Nhấp vào Các nhãn và loại bị loại trừ , sau đó chọn các loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số mà bạn sẽ loại trừ khỏi Chiến dịch video của mình.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Đặt tùy chọn loại trừ nội dung cho tất cả các Chiến dịch video

Tính năng Kiểm soát tùy chọn loại trừ nội dung cấp tài khoản chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở đầu trang, hãy nhấp vào mục Cài đặt tài khoản.
 5. Trong bảng Loại trừ nội dung:
  • Nhấp vào cột Loại khoảng không quảng cáo và chọn loại khoảng không quảng cáo mà bạn muốn áp dụng cho tất cả các Chiến dịch video trong tài khoản của mình.
   Lưu ý: Ngay cả khi đặt tùy chọn loại trừ nội dung cấp tài khoản, bạn vẫn có thể chọn đặt tùy chọn loại trừ nội dung hạn chế hơn cho các Chiến dịch video riêng lẻ. Chiến dịch video riêng lẻ không thể có tùy chọn loại trừ nội dung kém hạn chế hơn tùy chọn loại trừ nội dung mà bạn đã đặt trong tài khoản của mình.
  • Nhấp vào Các nhãn và loại bị loại trừ, sau đó chọn các loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số mà bạn muốn loại trừ cho tất cả các chiến dịch của mình, bao gồm cả Chiến dịch video.
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố