Đặt loại trừ nội dung cho Chiến dịch video

Cài đặt loại trừ nội dung cho phép bạn chọn không hiển thị Chiến dịch video cùng với nội dung có thể không phù hợp với thương hiệu hoặc đáp ứng mục tiêu quảng cáo của bạn. 

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt loại trừ nội dung trong tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen thuộc với loại trừ nội dung hoặc không chắc chắn cài đặt nào phù hợp với mình, trước tiên, hãy đọc Giới thiệu về loại trừ nội dung cho Chiến dịch video.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Đặt loại trừ nội dung cho Chiến dịch video riêng lẻ

Tạo Chiến dịch video

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn một hoặc nhiều mục tiêu cho chiến dịch của bạn hoặc nếu không có mục tiêu nào phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm, hãy chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn cho mục tiêu
Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, hãy chọn một loại chiến dịch, sau đó chọn một mục tiêu. Tìm hiểu thêm về mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới
 1. Đối với "Loại chiến dịch", chọn Video. Nhập thông tin bắt buộc để tạo chiến dịch của bạn. 
 2. Trong bảng điều khiển Loại trừ nội dung:
  1. Nhấp vào Loại khoảng không quảng cáo để chọn loại khoảng không quảng cáo cho Chiến dịch video của bạn.
  2. Nhấp vào Nội dung bị loại trừ và chọn danh mục nội dung nhạy cảm để loại trừ cho các Chiến dịch của mình. 
   Lưu ý: Từ đầu tháng 10 năm 2018, bạn sẽ không thể sử dụng danh mục nội dung nhạy cảm trong mục Nội dung bị loại trừ cho Chiến dịch video nữa.
  3. Nhấp vào Loại và nhãn bị loại trừ để chọn loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số để loại trừ cho Chiến dịch video của bạn.
 1. Tạo nhóm quảng cáo và quảng cáo video. (Bạn có thể bỏ qua các bước này và hoàn thành chúng sau.)
 2. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Sửa đổi chiến dịch video

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch Video bạn muốn làm việc.
 4. Nhấp vào Cài đặt từ menu bên trái, sau đó nhấp vào Loại trừ nội dung để mở bảng điều khiển.
 5. Trong bảng điều khiển Loại trừ nội dung:
  1. Nhấp vào Loại khoảng không quảng cáo để chọn loại khoảng không quảng cáo cho Chiến dịch video của bạn.
  2. Nhấp vào Nội dung bị loại trừ và chọn danh mục nội dung nhạy cảm để loại trừ cho các Chiến dịch của mình. 
   Lưu ý: Từ đầu tháng 10 năm 2018, bạn sẽ không thể sử dụng danh mục nội dung nhạy cảm trong mục Nội dung bị loại trừ cho Chiến dịch video nữa.
  3. Nhấp vào Loại và nhãn bị loại trừ để chọn loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số bạn muốn loại trừ cho Chiến dịch video của mình. 
 1. Nhấp vào Lưu.

Đặt loại trừ nội dung cấp tài khoản cho Chiến dịch video

Kiểm soát loại trừ nội dung cấp tài khoản chỉ có sẵn trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu điều hướng bên trái, nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở đầu trang, nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 5. Trong bảng điều khiển Loại trừ nội dung:
  1. Nhấp vào Loại khoảng không quảng cáo và chọn loại khoảng không quảng cáo bạn muốn áp dụng cho tất cả các Chiến dịch video trong tài khoản của mình.
   Lưu ý: Ngay cả khi bạn đặt loại trừ nội dung cấp tài khoản, bạn sẽ có tùy chọn đặt loại trừ nội dung hạn chế hơn cho các Chiến dịch video riêng lẻ và áp dụng cài đặt hạn chế hơn cho các chiến dịch đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thực hiện điều ngược lại và đặt cài đặt kém hạn chế hơn cho các chiến dịch riêng lẻ của mình so với cài đặt cấp tài khoản.
  2. Nhấp vào Nội dung bị loại trừ và chọn danh mục nội dung nhạy cảm mà bạn muốn loại trừ cho các chiến dịch của mình. 
   Lưu ý: Từ đầu tháng 10 năm 2018, bạn sẽ không thể sử dụng danh mục nội dung nhạy cảm trong mục Nội dung bị loại trừ cho Chiến dịch video nữa.
  3. Nhấp vào Loại và nhãn bị loại trừ và chọn các loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số bạn muốn loại trừ cho tất cả các chiến dịch của mình, bao gồm cả Chiến dịch video.
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố