Ställa in innehållsuteslutningar för videokampanjer

Med inställningarna för innehållsuteslutning kan du välja att inte visa dina videokampanjer tillsammans med innehåll som kanske inte är lämpligt för ditt varumärke eller inte passar dina annonseringsmål. 

I den här artikeln får du detaljerade anvisningar om hur du ställer in innehållsuteslutningar för videokampanjer.

Innan du börjar

Om du inte är bekant med innehållsuteslutning eller är osäker på vilka inställningar som passar dig kan du börja med att läsa Om innehållsuteslutningar för videokampanjer.

Gör så här

Ange innehållsuteslutningar när du skapar en ny videokampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj.
 4. Välj ett eller flera mål för din kampanj, eller välj Skapa en kampanj utan att utgå från ett mål om inget av målen passar dig. 
 5. Välj Video vid Kampanjtyp. Fyll i all information som krävs för att skapa din kampanj. 
 6. På panelen Innehållsuteslutningar:
  • Klicka på Annonsutrymmestyp och välj en annonsutrymmestyp för videokampanjen.
  • Klicka på Uteslutna typer och etiketter och välj innehållstyper och etiketter för digitalt innehåll som ska uteslutas från din videokampanj.
 7. Skapa en annonsgrupp och en videoannons. (Du kan hoppa över de här stegen och slutföra dem senare.)
 8. Klicka på Spara och fortsätt.

Ange innehållsuteslutningar när du redigerar en videokampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Videokampanjer på navigeringsmenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på namnet på den videokampanj du vill redigera.
 5. På panelen Innehållsuteslutningar:
  • Klicka på Typ av annonsutrymme för att välja en typ av annonsutrymme för din videokampanj.
  • Klicka på Uteslutna typer och etiketter och välj innehållstyper och etiketter för digitalt innehåll som ska uteslutas från din videokampanj.
 6. Klicka på Spara.

Ställa in innehållsuteslutningar för alla videokampanjer

Du kan bara styra innehållsuteslutningar på kontonivå i den nya Google Ads-upplevelsen.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringsmenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på Kontoinställningar högst upp på sidan.
 5. På panelen Innehållsuteslutningar:
  • Klicka på Typ av annonsutrymme och välj vilken typ av annonsutrymme du vill använda för alla videokampanjer i ditt konto.
   Obs! Även om du ställer in innehållsuteslutningar på kontonivå kan du ange en mer begränsad uteslutning av innehåll för dina enskilda videokampanjer. Innehållsuteslutningar i enskilda videokampanjer får inte vara mindre begränsade än de innehållsuteslutningar du anger på ditt konto.
  • Klicka på Uteslutna typer och etiketter och välj vilka innehållstyper och etiketter för digitalt innehåll som du vill utesluta för alla dina kampanjer, däribland videokampanjer.
 6. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt