Angi innholdsekskluderinger i videokampanjer

Via innstillingene for innholdsekskluderinger kan du angi at videokampanjene dine ikke skal vises ved siden av innhold som kanskje ikke er særlig egnet med tanke på merkevaren din eller annonseringsmålene du har satt deg. 

I denne artikkelen får du en trinnvis veiledning til hvordan du angir innholdsekskluderinger i videokampanjer.

Før du begynner

Hvis du ikke har tidligere erfaring med innholdsekskluderinger, eller om du er usikker på hvilke innstillinger som passer for deg, bør du første lese om innholdsekskluderinger i videokampanjer.

Veiledning

Angi innholdsekskluderinger når du oppretter nye videokampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje.
 4. Velg ett eller flere mål for kampanjen, eller velg Opprett en kampanje uten noe spesielt mål hvis du ikke finner ønsket alternativ. 
 5. Velg Video som kampanjetype. Oppgi informasjonen som kreves for å kunne opprette en kampanje. 
 6. Gjør følgende i Innholdsekskluderinger-panelet:
  • Klikk på Beholdningstype, og velg beholdningstypen du vil bruke i videokampanjen.
  • Klikk på Ekskluderte typer og etiketter, og velg hvilke innholdstyper og etiketter for digitalt innhold du vil ekskludere fra videokampanjen.
 7. Opprett en annonsegruppe og en videoannonse. (Du kan hoppe over dette og fullføre dem senere.)
 8. Klikk på Lagre og fortsett.

Angi innholdsekskluderinger når du redigerer videokampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Videokampanjer i navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på navnet på videokampanjen du vil redigere.
 5. Gjør følgende i Innholdsekskluderinger-panelet:
  • Klikk på Beholdningstype for å velge ønsket beholdningstype i videokampanjen.
  • Klikk på Ekskluderte typer og etiketter, og velg hvilke innholdstyper og etiketter for digitalt innhold du vil ekskludere fra videokampanjen.
 6. Klikk på Lagre.

Angi innholdsekskluderinger i alle videokampanjer

Det er bare i den nye utgaven av Google Ads du kan bruke innholdsekskluderinger på kontonivå.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer på navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger på sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på Kontoinnstillinger øverst på siden.
 5. Gjør følgende i Innholdsekskluderinger-panelet:
  • Klikk på Beholdningstype, og velg beholdningstypen du vil bruke i alle videokampanjene i kontoen din.
   Merk: Selv om du angir innholdsekskluderinger på kontonivå, kan du angi en mer restriktiv innholdsekskludering i de enkelte videokampanjene dine. Du kan ikke fastsette mindre restriktive innholdsekskluderinger i de enkelte videokampanjene enn det du angir i kontoen din.
  • Klikk på Ekskluderte typer og etiketter, og velg hvilke innholdstyper og etiketter for digitalt innhold du vil ekskludere fra alle kampanjene dine, videokampanjene innbefattet.
 6. Klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt