Konfigurer og test ut rapportering av konverteringer med handlekurvdata

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer konverteringer med handlekurvdata og sender inn handlekurvdataene. Finn ut mer om rapportering av konverteringer med handlekurvdata

Veiledning

Konverteringer med handlekurvdata er basert på konverteringssporingen du per nå bruker på nettstedet ditt. Før du sender inn handlekurvdataene, må du konfigurere konverteringssporing. Alternativt kan du importere Google Analytics 4-konverteringer. Og hvis du allerede bruker SA360-konverteringssporing, kan du ganske enkelt legge til handlekurvdataene i den eksisterende konverteringstaggen.

Kontakt nettutvikleren din for å finne ut hvordan du kan overføre data som genereres dynamisk, deriblant produkt-ID-er for produkter som ble solgt som en del av en konvertering.

Legg til parametere for handlekurvdata

Før du kan sende inn handlekurvdata, må du legge til disse tilleggsparameterne i hendelseskodebiten:

Parameter Verditype Eksempelverdi Beskrivelse
event (hendelse) Streng «purchase» (kjøp) Bare «purchase»-hendelser blir behandlet i forbindelse med handlekurvdata.

discount (rabatt)

(valgfritt)

Flyttall 1.50 (1,50)

Rabatten på USD 1,50 brukes på bestillingen i sin helhet, for eksempel ved at følgende gis:

  • fri frakt
  • et tidsbegrenset salg

Merk: Når du bruker Google Analytics som konverteringskilde, støttes ikke rabattparameteren.

aw_merchant_id

(valgfritt)

Heltall 98765 Merchant Center-ID-en. Oppgi denne parameteren hvis du sender inn én og samme vare til flere Merchant Center-kontoer og vil kontrollere hvilken Merchant Center-konto dataene om varen (f.eks. varekostnaden) skal hentes fra.

aw_feed_country

(valgfritt)

Streng «US»

Landet knyttet til feeden varene er lastet opp til. Bruk CLDR-territoriekoder.

Merk: Når du bruker Google Analytics som konverteringskilde, må du bruke «aw_feed_label»-parameteren i stedet.

aw_feed_language

(valgfritt)

Streng «EN» Språket knyttet til feeden varene dine er lastet opp til. Bruk ISO 639-1-språkkoder.

aw_feed_label

(valgfritt)

Streng «feed_label»

Etiketten knyttet til feeden varene dine er lastet opp til.

Merk: Dette støttes bare ved bruk av Google Analytics som konverteringskilde.

items Matrise [{
id: "P12345",
price: 12.50,
quantity: 2
}]
En matrise med pris, antall og vare-ID-er for hver vare som ble kjøpt.
items.id Streng «P12345»

Vare-ID-en for produktet som ble kjøpt. ID-en må samsvare med vare-ID-en som brukes i Merchant Center.

Merk: Når du bruker Google Analytics som konverteringskilde, støttes den alternative «items.item_id»-parameteren.

items.price Flyttall 125 Salgsprisen for én vare, ekskludert frakt, avgifter og eventuelle rabatter på transaksjonsnivå.
items.quantity Heltall 2 Antall solgte enheter av varene.

 

Eksempel på en implementering av Google-taggen med handlekurvdata

<!-- Sample Code Conversion -->
<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
  "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
  "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
  "value": 53.50,
  "currency": "USD",
<!-- Start of CwCD Parameters -->
  "discount": 1.50,
  "aw_merchant_id": 98765,
  "aw_feed_country": "US",
  "aw_feed_language": "EN",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "quantity": 2,
      "price": 12.50
    },
    {
      "id": "P67890",
      "quantity": 1,
      "price": 30.00
    }
  ]
<!-- End of CwCD Parameters -->
});
/* ]]> */
</script>

Eksempel på en implementering av et datalag

<!-- Sample Code datalayer push -->
dataLayer.push({
"event": 'purchase',
"transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
"value": 53.50,
"currency": "USD",
<!-- Start CwCD Parameters datalayer push -->
"discount": 1.50,
"aw_merchant_id": 98765,
"aw_feed_country": "US",
"aw_feed_language": "EN",
"items": [
  {
    "id": "P12345",
    "quantity": 2,
    "price": 12.50
  },
  {
    "id": "P67890",
    "quantity": 1,
    "price": 30.00
  }
]
<!-- End CwCD Parameters datalayer push -->
});

Eksempel på innsending av handlekurvdata til Google Tag Manager via JavaScript-variabler

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->
<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 53.50;
currency = "USD";
<!-- Start of CwCD Parameters -->
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 98765;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
{
  "id": "P12345",
  "quantity": 2,
  "price": 12.50
},
{
  "id": "P67890",
  "quantity": 1,
  "price": 30.00
}
];
<!-- End of CwCD Parameters -->
/* ]]> */
</script>

Oppgi feedattributtet for varekostnad for å rapportere om fortjenestemarginer

For å få rapportering om fortjeneste må du ta med feedattributtet cost_of_goods_sold (varekostnad) i Merchant Center-produktfeeden. Finn ut hvordan du oppretter feeder.

Cost_of_goods_sold (varekostnad) representerer kostnaden for produktet du selger. Google Ads bruker dette attributtet til å beregne fortjenestemarginen for hvert produkt (fortjeneste = inntekt - varekostnad). Hvis du ikke har presise data om varekostnader knyttet til produktene, men du fortsatt vil se fortjenesterapportering, kan du bruke omtrentlige varekostnader. Du kan for eksempel anslå at varekostnaden er 80 % av produktprisen.

Du kan angi data om varekostnad på tre måter:

  • via produktfeeden din
  • via Content API
  • ved å opprette en ekstrafeed og angi anslag eller verdier for produktene enkeltvis

Hvis du ikke tar med feedattributtet cost_of_goods_sold, blir det ikke rapportert verdier i enkelte beregninger (f.eks. varekostnad og bruttofortjeneste).

Test den rette implementeringen av konverteringer med handlekurvdata

Hvis konverteringer med handlekurvdata ikke er tilgjengelige eller ikke vises som forventet, bør du kontrollere at parameterne for konverteringstaggen er implementert på riktig måte. For å gjøre dette kan du gjennomføre en testbestilling ved å følge denne fremgangsmåten og påse at parameterne sendes på den rette måten:

  1. Åpne utviklerverktøyene for Chrome ved å klikke på Chrome-menyen øverst til høyre i Google Chrome-nettleseren, og velg Flere verktøy > Utviklerverktøy.
  2. Velg Network (nettverk) i panelet med utviklerverktøy.
  3. Send inn testbestillingen via Google Chrome-nettleseren.
  4. Søk etter forespørselen som inneholder konverteringen din (søk etter «/conversion»). Parameterne for søkestrengen skal inneholde handlekurvparameterne, som vist i dette eksempelet:

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng = aw_feed_language
dscnt = discount
bttype = event type
item = items (the array) mapping all items with (items.id * items.price * items.quantity)

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny