Данни за клиенти: Определение

Данни за клиенти е информация за клиентите, събрана от Вас в контекста на първа страна – например информация, събрана от уебсайтовете, приложенията, физически съществуващите Ви магазини или в други ситуации, при които клиентите са споделили информацията за себе си директно с Вас.

Има много типове данни за клиенти, като някои от обичайните са имейл адреси, първи имена, фамилни имена, телефонни номера и държава на пребиваване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си