Om tillegget for Google Regneark

Med tillegget for Google Regneark er det enkelt å opprette, kjøre og oppdatere Google Ads-rapporter i Google Regneark. Få alle fordelene med den kraftige datamanipulerings- og presentasjonsfunksjonaliteten til Google Regneark når du rapporterer om Google Ads-resultater.

Ved hjelp av tillegget for Google Regneark kan du

 • lage Google Ads-rapporter i Google Regneark raskt og enkelt
 • velge kolonner og ta i bruk filtre i rapportene
 • laste inn rapporter på nytt raskt, i stedet for å kjøre flere rapporter og kopiere og lime inn data
 • dele rapporter med teamet ditt
 • se, opprette og endre rapportdefinisjoner i Google Regneark
 • pivotere rapportdata i Google Regneark

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan installere tillegget og bruke det til å opprette, oppdatere, endre og slette Google Ads-rapporter i Google Regneark.

Merk: Dette tillegget er for tiden bare tilgjengelig for den engelskspråklige versjonen av Google Regneark, og det er bare tilgjengelig i USA.

Tips

Du kan se innstillingene for alle rapportene du har opprettet ved hjelp av tillegget for Google Regneark, under «Report configuration»-fanen (Rapportkonfigurasjon) nederst på siden.

Installer Google Ads-tillegget for Google Regneark

 1. Gå til Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den bestemte Google-kontoen som har tilgang til Google Ads-kontoen du ønsker å kjøre rapporter for. Du kan bytte til en annen Google-konto ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre på skjermen og deretter velge kontoen du ønsker å bruke. Du kan velge den bestemte Google Ads-kontoen du vil bruke når du oppretter en rapport.
 2. Klikk på plusstegnet under «Start a new spreadsheet» (Start et nytt regneark).
 3. Velg Add-ons (Tillegg) i menyen øverst på siden.
 4. Klikk på Get add-ons (Installer tillegg).
 5. Skriv inn «Google Ads» i søkefeltet øverst til høyre i vinduet som åpnes.
 6. Trykk på Enter.
 7. Klikk på «Google Ads»-tillegget.
 8. Klikk på «+Free»-knappen (+Gratis) øverst til høyre i vinduet.
 9. Se gjennom tillatelsene, og klikk deretter på Allow (Tillat) for å installere tillegget.

Opprett nye rapporter ved hjelp av Google Ads-tillegget for Google Regneark

 1. Gå til Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den bestemte Google-kontoen som har tilgang til Google Ads-kontoen du ønsker å kjøre rapporter for. Du kan bytte til en annen Google-konto ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre på skjermen og deretter velge kontoen du ønsker å bruke. Du kan velge den bestemte Google Ads-kontoen du vil bruke når du oppretter en rapport.
 2. Klikk på plusstegnet under «Start a new spreadsheet» (Start et nytt regneark).
 3. Klikk på Add-ons (Tillegg) i menyen øverst på siden.
 4. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Create a new report (Opprett en ny rapport).
 5. Hvis du blir bedt om det, velger du en Google Ads-konto som skal brukes for regnearket. Hvis du bare har én Google Ads-konto tilknyttet Google-kontoen du er pålogget, blir regnearket automatisk tilknyttet denne kontoen.
  Merk: Du kan bare velge én konto per regneark.
 6. Skriv inn rapportparameterne (f.eks. datoperiode, rapporttype, filtre med mer) i vinduet som åpnes til høyre.
 7. Klikk på Create report (Opprett rapport).

Last inn rapporter på nytt ved hjelp av Google Ads-tillegget for Google Regneark

 1. Gå til rapporten du ønsker å oppdatere, i Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den samme Google-kontoen du brukte til å opprette rapporten du ønsker å oppdatere. Du kan bytte bruker ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre på skjermen og deretter velge kontoen du vil bruke.
 2. Klikk på Add-ons (Tillegg) i menyen øverst på siden.
 3. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Refresh report (Oppdater rapporten).
 4. Merk av ved siden av rapportene du ønsker å laste inn på nytt, i vinduet som åpnes til høyre.
 5. Klikk på Refresh report (Oppdater rapporten).

Rediger rapporter ved hjelp av Google Ads-tillegget for Google Regneark

Slik kan du oppdatere eventuelle parametere i eksisterende rapporter (f.eks. datoperiode, kolonner eller filtre) uten å opprette nye rapporter:

 1. Gå til rapporten du vil redigere, i Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den samme Google-kontoen du brukte til å opprette rapporten du ønsker å redigere. Du kan bytte bruker ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre på skjermen og deretter velge kontoen du vil bruke.
 2. Klikk på Add-ons (Tillegg) i menyen øverst på siden.
 3. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Edit a report (Rediger en rapport).
 4. Velg rapporten du ønsker å redigere, i vinduet som åpnes til høyre.
 5. Klikk på Edit report (Rediger rapport).
 6. Gjør de ønskede endringene i rapporten i vinduet som åpnes til høyre.
 7. Klikk på Save and refresh report (Lagre og oppdater rapport).
  Merk: Når du har redigert en rapport, blir den nye konfigurasjonen for rapporten oppdatert i «Report configuration»-fanen (Rapportkonfigurasjon) nederst på siden.

Planlegg rapporter ved hjelp av Google Ads-tillegget for Google Regneark

Velg et av alternativene nedenfor for å sende rapporter:

Planlegg nye rapporter

 1. Gå til Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den bestemte Google-kontoen som har tilgang til Google Ads-kontoen du ønsker å sende rapporter fra. Du kan bytte til en annen Google-konto ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre og deretter velge kontoen du ønsker å bruke.
 2. Klikk på plusstegnet under «Start a new spreadsheet» (Start et nytt regneark).
 3. Klikk på Add-ons (Tillegg) øverst på siden.
 4. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Create a new report (Opprett en ny rapport).
 5. I vinduet som åpnes skriver du inn rapportparameterne (f.eks. datoperiode, rapporttype, filtre med mer).
 6. Rull nedover, og merk av ved siden av «Schedule this report» (Planlegg denne rapporten).
 7. Velg hvor ofte rapporten skal sendes.
 8. Klikk på Create report (Opprett rapport). Ut fra den valgte tidsplanen din mottar du en e-post, og dataene dine lastes automatisk inn på nytt i det aktuelle arket.

Planlegg eksisterende rapporter

 1. Gå til rapporten i Google Regneark som du ønsker å planlegge.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den samme Google-kontoen du brukte til å opprette rapporten du ønsker å sende. Du kan bytte til en annen bruker ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre og deretter velge kontoen du ønsker å bruke.
 2. Klikk på Add-ons (Tillegg) øverst på siden.
 3. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Edit a report (Rediger en rapport).
 4. Velg rapporten du ønsker å redigere.
 5. Klikk på Edit report (Rediger rapport).
 6. Merk av ved siden av «Schedule this report» (Planlegg denne rapporten).
 7. Velg hvor ofte rapporten skal sendes.
 8. Klikk på Save and refresh report (Lagre og oppdater rapport). Ut fra den valgte tidsplanen din mottar du en e-post, og dataene dine lastes automatisk inn på nytt i det aktuelle arket.

Slett rapporter ved hjelp av Google Ads-tillegget for Google Regneark

 1. Gå til rapporten du ønsker å slette, i Google Regneark.
  Merk: Sørg for at du er pålogget den samme Google-kontoen du brukte til å opprette rapporten du ønsker å slette. Du kan bytte bruker ved å klikke på profilbildet ditt eller e-postadressen din øverst til høyre på skjermen og deretter velge kontoen du vil bruke.
 2. Klikk på Add-ons (Tillegg) i menyen øverst på siden.
 3. Hold markøren over «Google Ads», og velg deretter Delete reports (Slett rapportene).
 4. Velg rapporten du ønsker å slette, i vinduet som åpnes til høyre.
 5. Klikk på Delete reports (Slett rapportene).
  Merk: Når du har slettet en rapport, vises ikke lenger konfigurasjonen for rapporten på «Report configuration»-fanen (Rapportkonfigurasjon) nederst på siden.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false