Hướng dẫn thiết lập tính năng Tiếp thị lại động cho ứng dụng

Giới thiệu về tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng

Tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng giúp bạn điều chỉnh cụ thể thông điệp và quảng cáo của mình cho những người trước đó đã tương tác với ứng dụng của bạn. Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng của bạn.

Cách sử dụng hướng dẫn này

Sử dụng hướng dẫn này để biết tổng quan về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng. Các hướng dẫn và ví dụ toàn diện hơn có trong chủ đề tiếp thị lại động trên Trung tâm trợ giúp.

Trước khi bắt đầu

Nếu trước đây bạn đã thiết lập tính năng tiếp thị lại động cho web, thì bạn nên biết sự khác biệt giữa việc triển khai tiếp thị lại động cho ứng dụng và triển khai tiếp thị lại động cho web:

Theo dõi chuyển đổi

Bạn có thể thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng để chạy cùng với tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng. Tuy nhiên, tính năng theo dõi chuyển đổi để tiếp thị lại động cho ứng dụng không tương thích với các lần chuyển đổi từ các lượt cài đặt ứng dụng.

Gắn thẻ tiếp thị lại

Bạn cần phải định cấu hình ứng dụng của mình để gửi các sự kiện tiếp thị lại cho mục đích chạy tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng.

Nguồn cấp dữ liệu

Khi sử dụng các lược đồ tùy chỉnh, hãy sử dụng chính nguồn cấp dữ liệu mà bạn đã dùng cho tính năng tiếp thị lại động trên web, với một cột bổ sung cho lược đồ tùy chỉnh Android/iOS. Khi sử dụng các liên kết chung/liên kết ứng dụng, không cần thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trên nguồn cấp dữ liệu.

Theo dõi

Khi người dùng nhấp vào liên kết sâu Android hoặc iOS, AdWords sẽ sử dụng URI ứng dụng và bỏ qua thông số tracking_template. Nếu cần thông số theo dõi để theo dõi các liên kết sâu, bạn sẽ cần phải thêm các thông số này vào URI ứng dụng trong nguồn cấp dữ liệu của mình. Thông số ValueTrack được hỗ trợ với liên kết sâu. Tìm hiểu thêm về thông số ValueTrack.

Quảng cáo

Bạn nên bật “Quảng cáo hiển thị hình ảnh đáp ứng”.

Nhắm mục tiêu (danh sách tiếp thị lại)

Tạo danh sách dựa trên thông số app_event hoặc sử dụng danh sách tiếp thị lại được tạo tự động (bao gồm người dùng của cả ứng dụng và web).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố