Uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama özelliğini ayarlama kılavuzu

Uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama'ya giriş

Uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama, mesajlarınızı ve reklam öğelerinizi özel olarak, uygulamanızla daha önce etkileşimde bulunmuş kullanıcılara uyarlamanızı sağlar. Bu makalede, uygulamanız için Dinamik Yeniden Pazarlama'yı ayarlamaya yönelik talimatlar sunulmuştur.

Bu kılavuz nasıl kullanılır?

Bu kılavuz, uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama'yı ayarlamaya genel bir bakış içerir. Daha kapsamlı talimat ve örnekler, Yardım Merkezi'ndeki Dinamik Yeniden Pazarlama konu başlığı altında bulunabilir.

Başlamadan önce

Daha önce web için Dinamik Yeniden Pazarlama'yı ayarladıysanız, uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama ile web için Dinamik Yeniden Pazarlama'yı kullanma arasındaki farkları öğrenmenizi öneririz:

Dönüşüm izleme

Uygulama içi dönüşüm izlemeyi, uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama ile birlikte çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama'ya yönelik dönüşüm izleme, uygulama yükleme dönüşümleriyle uyumlu değildir.

Yeniden pazarlama etiketlemesi

Uygulamalar için Dinamik Yeniden Pazarlama'yı çalıştırmak istiyorsanız, uygulamanızı yeniden pazarlama etkinlikleri gönderecek şekilde yapılandırmanız gerekir.

Feed

Özel şemaları kullanırken, web için Dinamik Yeniden Pazarlama'da yararlandığınız feed'in aynısını kullanın ve Android/iOS özel şeması için bir sütun ekleyin. Evrensel bağlantılar/uygulama bağlantıları kullanılırken feed'de değişiklik yapmaya gerek yoktur.

İzleme

Kullanıcı Android veya iOS derin bağlantısını tıkladığında Google Ads, Uygulama URI'sini kullanır ve tracking_template parametresini yoksayar. Derin bağlantıları izlemek için izleme parametrelerine ihtiyacınız varsa, bunları feed'inizdeki uygulama URI'sine eklemeniz gerekir. ValueTrack parametreleri derin bağlantılarda desteklenir. ValueTrack parametreleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Reklam öğeleri

"Duyarlı Görüntülü reklamlar"ı etkinleştirmeniz önerilir.

Hedefleme (yeniden pazarlama listeleri)

app_event parametresine dayalı listeler oluşturun ya da otomatik olarak oluşturulan yeniden pazarlama listelerini (hem uygulama hem de web kullanıcılarını içerir) kullanın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın