Vodič za postavljanje dinamičkog remarketinga za aplikacije

Uvod u dinamički remarketing za aplikacije

Dinamički remarketing za aplikacije pomaže vam u prilagodbi poruka i oglasa posebno za one korisnike koji su već prije stupili u interakciju s vašom aplikacijom. Ovaj članak sadrži upute za postavljanje dinamičkog remarketinga za aplikacije.

Način upotrebe ovog vodiča

Upotrebljavajte ovaj vodič za pregled načina postavljanja dinamičkog remarketinga za aplikacije. Podrobnije upute i primjeri dostupni su u temi dinamički remarketing u centru za pomoć.

Prije nego što počnete

Ako ste već postavili dinamički remarketing za web, preporučuje se da poznajete razlike između implementacije dinamičkog remarketinga za aplikacije i dinamičkog remarketinga za web:

Praćenje konverzija

Praćenje konverzija u aplikaciji možete postaviti tako da se izvršava s dinamičkim remarketingom za aplikacije. No praćenje konverzija za dinamički remarketing za aplikacije nije kompatibilno s konverzijama instaliranjem aplikacije.

Označavanje za remarketing

Za izvršavanje dinamičkog remarketinga za aplikacije svoju aplikaciju trebate konfigurirati tako da šalje događaje za remarketing.

Feed

Pri upotrebi prilagođenih shema upotrijebite isti feed koji ste upotrebljavali za dinamički remarketing za web, s dodatnim stupcem za prilagođenu shemu za Android/iOS. Pri upotrebi univerzalnih veza/veza za aplikacije, u feedu nisu potrebne nikakve izmjene.

Praćenje

Kada korisnik klikne dubinsku vezu za Android ili iOS, Google Ads upotrebljava URI aplikacije i zanemaruje tracking_template. Ako su vam potrebni parametri praćenja da biste pratili dubinske veze, njih ćete morati dodati URI-ju aplikacije u feedu. ValueTrack parametri podržani su za dubinsko povezivanje. Saznajte više o ValueTrack parametrima.

Oglasi

Preporučuje se da omogućite “responzivne prikazne oglase”.

Ciljanje (popisi za remarketing)

Izradite popise na temelju parametra app_event ili upotrijebite automatski izrađene popise za remarketing (koji uključuju korisnike na webu i u aplikaciji).

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem