איך התאמה של ערכי המרות עשויה להשפיע על נתוני ההמרות?

הנתונים בפלח התאמה של ערכי המרות ובפלח "מספר הימים שעברו עד להמרה או עד להתאמת הערך" יכולים לעזור לכם להבין איך ההתאמה של ערכי ההמרות משפיעה על מדדי ההמרות שמדווחים בחשבון Google Ads.
המאמר הזה כולל הסבר על הפלחים האלה והוראות להוספה שלהם לדוחות.

מידע על פלחי התאמה של ערכי המרות

  • בפלח התאמה של ערכי המרות מוצגים לכם הערך המקורי של ההמרה ומספר ההמרות המקורי לעומת השינוי בערך ובמספר ההמרות אחרי שההמרה תועדה.
  • מספר הימים שעברו עד להמרה או עד להתאמת הערך הוא משך הזמן הכולל שעבר מרגע החשיפה עד לביצוע ההמרה ועד לביצוע ההתאמה. הערה: הערכים האלה מוצגים בשתי שורות נפרדות.

הוראות

כך מציגים בדוחות את ההשפעה של התאמת ערכי ההמרות: 

  1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com/.
  2. בתפריט הדף שמימין, לוחצים על קמפיינים.
  3. בודקים שטווח התאריכים שמוגדר בדוח הסתיים לפני 30 יום לפחות (או יותר אם הגדרתם חלון המרות ארוך יותר), כדי להבטיח שכל נתוני ההמרות יוצגו בדוח.
  4. לוחצים על סמל הפילוח , בוחרים באפשרות "המרות" ולאחר מכן בוחרים אחת מהאפשרויות הבאות:
    1. התאמה של ערכי המרות: תוצג לכם שורה עם הערך המקורי או מספר ההמרות המקורי (בהתאם לדיווח שהתקבל מהתג לתיעוד המרות באתר) ועם ההתאמה שבוצעה בערך 
    2. מספר הימים שעברו עד להמרה או עד להתאמת הערך: תוצג שורה עבור כל פרק זמן שעבר מרגע החשיפה ועד שבוצעה ההמרה שמיוחסת לאותה חשיפה ושורה עבור כל פרק זמן שעבר מרגע החשיפה ועד שבוצעה התאמה בערך של ההמרה שמיוחסת לאותה חשיפה. 

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה