Σχετικά με τις προσαρμογές μετατροπής

Η συνήθης διαδρομή μετατροπής ενός πελάτη ολοκληρώνεται αφού πραγματοποιηθεί μια μετατροπή, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Οι πελάτες επιστρέφουν αγορές λιανικής πώλησης, ακυρώνουν κρατήσεις ή πραγματοποιούν ενέργειες που αυξάνουν την αξία τους για την επιχείρησή σας. Για να υπολογίσετε αυτές τις αλλαγές στην αξία μετατροπής, μπορείτε να προσαρμόσετε την αξία μιας μετατροπής μετά την αναφορά της στο Google Ads.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της προσαρμογής μετατροπής.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσαρμογές μετατροπής

Οι προσαρμογές μετατροπής μπορούν να σας φανούν χρήσιμες, αν πρέπει να:

  • Ανακαλέσετε μετατροπές που δεν θα πρέπει πλέον να υπολογίζονται στις στήλες μετατροπών, όπως ακυρωμένες κρατήσεις ή επιστροφές αγορών.
  • Μειώσετε (επαναδιατυπώσετε) την αξία των μετατροπών, όταν λαμβάνετε μερικές επιστροφές για μια παραγγελία. Για παράδειγμα, αν ένας πελάτης αγοράζει παπούτσια, ενδέχεται να παραγγείλει παπούτσια διαφορετικών μεγεθών και να επιστρέψει όσα ζευγάρια δεν του κάνουν, γεγονός που μειώνει τη συνολική αξία της αγοράς.
  • Αλλάξετε την τιμή των μετατροπών με βάση την αξία του χρόνου ζωής του πελάτη, δηλαδή ανάλογα με το πότε οι πελάτες (και, κατά συνέπεια, οι μετατροπές τους) αποκτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία για την επιχείρησή σας με βάση το ιστορικό αγορών.

Πώς λειτουργεί η προσαρμογή μετατροπής

Μπορείτε να προσαρμόσετε μετατροπές με δύο τρόπους.

  • Επανάληψη δήλωσης: Μπορείτε να αλλάξετε την αξία μετατροπής, αλλά όχι τον αριθμό των μετατροπών. Θα επηρεαστούν μόνο οι στήλες Αξία μετατρ. και Αξία συνολικών μετατρ., καθώς και οι στρατηγικές υποβολής προσφορών Απόδοσης Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS).
  • Ανάκληση: Μπορείτε να καταργήσετε οριστικά μια μετατροπή, αλλάζοντας την αξία μετατροπής σε 0,00 και καταργώντας την από τον αριθμό των μετατροπών. Οι στήλες Μετατρ., Αξία μετατρ. και Αξία συνολικών μετατρ. θα ενημερωθούν και οι στρατηγικές υποβολής προσφορών CPA και Απόδοσης Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) θα επηρεαστούν.

Σημαντικό: Αφού μια μετατροπή ανακληθεί (ή επαναδιατυπωθεί με την αξία της να ορίζεται σε 0), δεν είναι δυνατή η περαιτέρω προσαρμογή της. Τυχόν μεταγενέστερες προσπάθειες προσαρμογής της μετατροπής θα παραβλέπονται (χωρίς να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος).

Αν θέλετε να αναιρέσετε την ανάκληση μετατροπών, μπορείτε να ανεβάσετε ξανά τα δεδομένα μετατροπών με ελαφρώς διαφορετικές χρονικές σημάνσεις για τις μετατροπές (για παράδειγμα, προσθέστε μερικά δευτερόλεπτα σε κάθε μετατροπή), ώστε οι συγκεκριμένες μετατροπές να αντιμετωπιστούν ως νέες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των μετατροπών σας.

Έχετε υπόψη: Μπορείτε να προσαρμόσετε μετατροπές στο διαδίκτυο μόνο αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα αναγνωριστικό συναλλαγής με τις συναλλαγές σας. Το Google Ads χρησιμοποιεί τον συνδυασμό αναγνωριστικού συναλλαγής και ονόματος ενέργειας μετατροπής στο υπολογιστικό φύλλο, για να προσδιορίσει τη μετατροπή που θέλετε να προσαρμόσετε. Εφόσον καταχωρείτε και τον χρόνο προσαρμογής για κάθε μετατροπή, θα μπορείτε να τμηματοποιήσετε τα δεδομένα των μετατροπών σας, για να δείτε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της μετατροπής και της προσαρμογής.

Για να επαναδιατυπώσετε ή να ανακαλέσετε μια μετατροπή, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα δεδομένα συναλλαγών σε ένα υπολογιστικό φύλλο και να καθορίσετε ποιες μετατροπές θέλετε να προσαρμόσετε στις αναφορές του Google Ads.

  • Για μετατροπές που θέλετε να ανακαλέσετε, θα πρέπει να καταχωρίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ανακλήθηκε η μετατροπή, καθώς και το αναγνωριστικό συναλλαγής ή το αναγνωριστικό κλικ Google και το όνομα της ενέργειας μετατροπής που σχετίζεται με τη μετατροπή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο με τον τρόπο που εισάγετε στο Google Ads μετατροπές εκτός σύνδεσης.
  • Για τις μετατροπές των οποίων τη δήλωση θέλετε να επαναλάβετε, θα πρέπει να καταχωρίσετε μια νέα τιμή. Θα πρέπει επίσης να καταχωρίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία αναδιατυπώθηκε η μετατροπή, καθώς και το αναγνωριστικό συναλλαγής ή το αναγνωριστικό κλικ Google και το όνομα της ενέργειας μετατροπής που σχετίζεται με τη μετατροπή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο με τον τρόπο που εισάγετε στο Google Ads μετατροπές εκτός σύνδεσης.
Σημείωση: Όταν προσαρμόζετε μετατροπές εκτός σύνδεσης που έχουν μεταφορτωθεί, οι οποίες δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας αναγνωριστικό συναλλαγής, χρησιμοποιήστε το αναγνωριστικό συναλλαγής. Αν η μετατροπή εκτός σύνδεσης δημιουργήθηκε χωρίς αναγνωριστικό συναλλαγής, χρησιμοποιήστε το GCLID και τον χρόνο μετατροπής για την προσαρμογή που θέλετε.

Θα αρχίσετε να βλέπετε τις αλλαγές σας στις στήλες Μετατροπές, Όλες οι μετατροπές, Αξία μετατροπής και Αξία συνολικών μετατρ. σε περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εμφανιστούν τα συνήθη δεδομένα μετατροπών στις αναφορές σας.

Συμβουλή

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ενημερώσετε το Google Ads για το ότι μια παραγγελία αποδόθηκε σε ένα κλικ στο Google Ads, σας προτείνουμε να ανεβάσετε όλες τις παραγγελίες που θέλετε να προσαρμόσετε. Αν η παραγγελία δεν αποδόθηκε σε ένα κλικ στο Google Ads και, κατά συνέπεια, δεν εμφανίζεται στις αναφορές σας στο Google Ads, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι η μετατροπή δεν βρέθηκε.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας