Om konverteringsjusteringer

En kundes typiske konverteringssti slutter, når kunden konverterer, men det er ikke altid tilfældet. Kunder returnerer køb, annullerer reservationer eller foretager handlinger, der øger deres værdi for din virksomhed. For at tage højde for disse ændringer af konverteringsværdien kan du justere værdien af en konvertering, efter den er rapporteret i Google Ads.

I denne artikel beskrives det, hvordan konverteringsjustering fungerer, og hvornår du med fordel kan bruge det.

Hvornår er det en fordel at bruge konverteringsjusteringer?

Konverteringsjusteringer kan være nyttige, hvis du har brug for at:

  • Trække konverteringer, som ikke længere skal tælles, tilbage fra dine konverteringskolonner, som f.eks. annullerede reservationer eller returnerede køb.
  • Reducere (regulere) værdien af konverteringer, når du modtager delvise returneringer for en ordre. Hvis en kunde f.eks. vil købe sko, bestiller vedkommende måske sko i forskellige størrelser og returnerer dem, der ikke passer. Dette reducerer den samlede værdi af købet.
  • Ændre værdien af konverteringer på baggrund af kundens levetidsværdi, hvilket betyder, at kunder (og som følge deraf deres konverteringer) bliver mere eller mindre værdifulde for din virksomhed på baggrund af deres købshistorik.

Sådan fungerer konverteringsjusteringer

Du kan justere konverteringer på to måder:

  • Gentag: Giver dig mulighed for at ændre konverteringsværdien, men ikke antallet af konverteringer. Kun kolonnerne Konv. værdi og Konv.værdi for alle konv. og ROAS-budstrategier påvirkes.
  • Annuller: Giver dig mulighed for permanent at fjerne en konvertering, ændre konverteringsværdien til 0,00 og trække den fra antallet af konverteringer. Kolonnerne Konv., Konv.værdi og Konv.værdi for alle konv. opdateres, og budstrategierne CPA og ROAS påvirkes.

Vigtigt! Når en konvertering er trukket tilbage (eller er nedreguleret til 0), kan den ikke justeres yderligere. Alle efterfølgende forsøg på at justere konverteringen ignoreres (uden en fejlmeddelelse).

Hvis du vil "fortryde" en konverteringstilbagetrækning, kan du uploade konverteringsdataene igen med konverteringstidsstempler, der er ændret en smule (du kan f.eks. lægge et par sekunder til hver konvertering), så disse tælles som nye konverteringer. Du kan læse mere om, hvordan du justerer dine konverteringer.

Husk! Du kan kun justere onlinekonverteringer, hvis du har brugt et transaktions-id til dine transaktioner. Google Ads bruger kombinationen af transaktions-id og navnet på konverteringshandlingen i dit regneark til at identificere den konvertering, som du vil justere. Da du også angiver et justeringstidspunkt for hver konvertering, kan du segmentere dine konverteringsdata for at se, hvor lang tid der går mellem konverteringen og justeringen.

Hvis du vil regulere eller annullere en konvertering, skal du indsætte dine transaktionsdata i et regneark og angive, hvilke konverteringer du vil justere i dine Google Ads-rapporter.

  • For de konverteringer, du vil annullere, skal du angive dato og tidspunkt for, hvornår konverteringen blev annulleret, samt transaktions-id eller Google-klik-id og navnet på den konverteringshandling, der er knyttet til konverteringen. Upload derefter regnearket på samme måde, som du importerer offlinekonverteringer til Google Ads.
  • Hvis du vil regulere konverteringer, skal du angive en ny værdi for konverteringerne. Angiv også dato og tidspunkt for, hvornår konverteringen blev reguleret, samt transaktions-id eller Google-klik-id og navn på den konverteringshandling, der er knyttet til konverteringen. Upload derefter regnearket på samme måde, som du importerer offlinekonverteringer til Google Ads.
Bemærk! Når du justerer konverteringer, der er uploadet offline, og som blev oprettet ved hjælp af et transaktions-id, skal du bruge transaktions-id'et. Hvis offlinekonverteringen er oprettet uden et ordre-id, skal du bruge GCLID'et og konverteringstidspunktet i forbindelse med din justering.

Du begynder at se dine ændringer i kolonnerne Konverteringer, Alle konverteringer, Konv.værdi og Konv.værdi for alle konv. på cirka samme tidspunkt, hvor der vises regelmæssige konverteringsdata i dine rapporter.

Tip!

Det er ikke muligt at se i Google Ads, om en ordre er blevet tilskrevet et Google Ads-klik, så vi anbefaler, at du uploader alle ordrer, som du ønsker at justere. Hvis ordren ikke er blevet tilskrevet et Google Ads-klik og derfor ikke er inkluderet i dine Google Ads-rapporter, vil du se en fejlmeddelelse om, at konverteringen ikke blev fundet.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false