Slik justerer du konverteringer

Verdien av konverteringer kan ofte bli endret etter at kunder konverterer.

I denne artikkelen forklarer vi prosessen med å justere Google Ads-konverteringer, enten for å angi verdien til konverteringen på nytt eller for å trekke den tilbake fra rapportene dine.

Før du begynner

 • For å kunne justere konverteringene dine må du først spore dem med en bestillings-ID. Det er bestillings-ID-en som gjør at du kan identifisere hver enkelt konvertering. Finn ut hvordan du bruker en bestillings-ID sammen med konverteringene dine.
 • Hvis en managerkonto sporer konverteringene for kontoen din, må eventuelle konverteringsjusteringer lastes opp fra managerkontoen.

Veiledning

Følg veiledningen nedenfor for å forberede og importere dataene dine om konverteringsjusteringer.

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Trinn 1: Klargjør dataene for importering

 1. Sørg for at dataene du legger inn i filen, er nøyaktige, ettersom du ikke kan angre justeringer etter at du har importert filen. Da må du korrigere den uriktige justeringsverdien i filen, og importere den på nytt. Vær også oppmerksom på at når du trekker en konvertering tilbake, blir den fjernet helt fra rapportene dine. Eventuelle påfølgende forsøk på å justere konverteringen blir ignorert (uten feilmelding). Hvis du trekker tilbake en importkonvertering, må du «angre» den. Hvis du fjerner konverteringer på nettstedet, kan du ikke legge dem til i rapportene på nytt. Last ned malen for justering av konverteringer (format: Excel, CSV eller Google-regneark). Du kan også laste ned maler fra Google Ads:
  1. Klikk på målikonet Goals Icon i Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Konverteringer-rullegardinmenyen i delmenyen.
  3. Klikk på Opplastinger.
  4. Klikk på plussknappen .
  5. Klikk på Se på malene.
  6. Finn malene for «Konverteringsjusteringer», og velg malformatet du ønsker å laste ned.
 2. Følg denne veiledningen om du vil laste opp regneark:
  • Ikke fjern noen av kolonnene i regnearket. Hvis du gjør det, kommer ikke importeringen til å fungere.
  • Kontrollér at dataene ikke inneholder ekstra kolonner eller personopplysninger.
Merk: Hvis du prøver å justere noen konverteringer innen et døgn etter annonseklikket, kan det hende at Google Ads ikke har registrert dem ennå. Da blir det ikke gjort noen justeringer. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Duplikatjusteringer telles ikke i Google Ads. Google Ads bruker bestillings-ID-en, konverteringsnavnet og justeringstidspunktet tilknyttet den enkelte konverteringen for å fastslå om den aktuelle justeringen er unik.
 1. Angi tidssonen i et av følgende formater:
  • Angi ID-en for tidssonen din fra denne listen. Vi anbefaler at du bruker denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  • Skriv inn GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 2. Deretter legger du til en ny rad for hver konvertering og fyller ut kolonnene slik:
  • Bestillings-ID: den unike ID-en for konverteringen. Dette skal være den samme ID-en som ble registrert med den opprinnelige konverteringen. Finn ut hvordan du bruker transaksjons-ID-er for å minimere antallet dupliserte konverteringer.
   • Merk: Vi anbefaler at du bruker bestillings-ID-en for justeringer, men hvis du ikke kan bruke den, kan du alternativt bruke Google klikk-ID-en (GCLID) som førte til konverteringen utenfor nettet som du tidligere lastet opp, og konverteringstidspunktet. GCLID-en skal samsvare med tidsstempelet som ble registrert da konverteringen utenfor nettet ble opprettet. Hvis parameteren som ble oppgitt sammen med konverteringene, var GBRAID, kan du bare bruke bestillings-ID-en.
  • Konverteringsnavn: navnet på konverteringshandlingen (f.eks. «rombestillinger» eller «salg på nettet») som du bruker til å spore konverteringen. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  • Adjustment Time (justeringstidspunkt): Her vises datoen og tidspunktet da verdien av konverteringen ble justert, eller da du oppdaget endringen i konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/yyyy HH:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i et av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen. Justeringstidspunktet må være senere enn konverteringstidspunktet.

Format

Eksempler

MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa

08/14/2012 5:01:54 PM

MMM dd,yyyy hh:mm:ss aa

Aug 14, 2012 5:01:54 PM

MM/dd/yyyy HH:mm:ss

08/14/2012 17:01:54

yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2012-08-14 13:00:00

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

2012-08-14T13:00:00

yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z

2012-08-14 13:00:00+0500

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+z

2012-08-14T13:00:00-0100

yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz

2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

 • Justeringstype: en verdi som forteller Google Ads om du justerer verdien til en konvertering («RESTATE»), eller om du trekker den helt tilbake («RETRACT»).
 • Justert verdi: et tall som representerer den nye verdien av konverteringen. Du trenger ikke å oppgi en justert verdi for konverteringer du trekker tilbake. Verdien til disse konverteringene trekkes automatisk fra den totale konverteringsverdien til kontoen din. Hvis verdien av en konvertering reduseres til 0 etter at du har angitt en justeringsverdi, blir konverteringen automatisk trukket tilbake fra rapportene dine.
 • Valuta for justert verdi: Dette er valutaen for konverteringsjusteringen. Du må oppgi dette hvis du rapporterer justeringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar. Hvis du ikke angir noen verdi, blir valutaen du har tilordnet konverteringen i Google Ads, brukt som standard. Hvis du sender inn en justering i en annen valuta enn valutaen tilordnet den opprinnelige konverteringen, blir valutaen konvertert per valutakursen på den aktuelle dagen.
 1. Lagre endringene i filen din.

Trinn 2: Importér konverteringsjusteringene

Når konverteringsarket ditt er klart, kan du laste det opp på samme måte som du laster opp konverteringer. Annonsører som må oppdatere konverteringer programmatisk, bør bruke funksjonen for planlagte opplastinger. Finn ut mer om hvordan du importerer konverteringer

Om opplasting av flere justeringer

Det er mulig at konverteringer må justeres flere ganger. Dette kan for eksempel være når to eller flere elementer i en bestilling returneres på forskjellige tidspunkter. Hvis du har flere enn én justering for en konvertering i regnearket ditt, blir justeringen med det tidligste justeringstidspunktet behandlet først.

Hvis en konvertering imidlertid trekkes tilbake eller verdien av konverteringen reduseres til 0 etter en justering, blir konverteringen fjernet fra rapportene dine, og etterfølgende justeringer av den blir ikke behandlet i Google Ads.

Viktig: Hvis en konvertering trekkes tilbake eller en justering reduserer verdien for konverteringen ned til 0, fjernes konverteringen fra rapportene dine, og Google Ads behandler ikke eventuelle påfølgende justeringer av den. Hvis du forsøker å justere en konvertering som er trukket tilbake, får du ikke noen feilmelding, selv om justeringene blir ignorert. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan ta høyde for slike konverteringer hvis du har behov for å gjøre om en tilbaketrekning.

Angre tilbaketrekning av konverteringer

Hvis du har trukket tilbake en konvertering eller korrigert verdien til 0, som nevnt ovenfor, kan ikke denne handlingen angres. En løsning er tilgjengelig hvis du bruker «alle konverteringer»-innstillingen, og du ønsker å «oppheve tilbaketrekningen» av importeringer av konverteringer utenfor nettet. Du kan fortsatt laste opp nye konverteringer tilknyttet det samme annonseklikket, så for å «angre» en konvertering som er trukket tilbake, kan du laste opp de samme konverteringsdataene på nytt med noe ulike tidsstempler (du kan f.eks. legge til noen sekunder i hver av dem). Dermed anser Google Ads disse konverteringene som «nye» (fordi de skjedde på et annet tidspunkt) og legger dem til i konverteringsrapportene.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny