Par adaptīvajām meklēšanas reklāmām

Izmantojot adaptīvās meklēšanas reklāmas, varat izveidot reklāmu, kas pielāgojas tā, lai jūsu klientiem tiktu rādīts vairāk teksta un līdz ar to — atbilstošāks vēstījums. Veidojot adaptīvo meklēšanas reklāmu, ievadiet vairākus virsrakstus un aprakstus, un laika gaitā Google Ads automātiski pārbaudīs dažādas kombinācijas un noskaidros, kura no tām ir visefektīvākā. Adaptīvās meklēšanas reklāmas var uzlabot kampaņu veiktspēju, jo reklāmas saturs tiek pielāgots tā, lai tas pēc iespējas precīzāk atbilstu potenciālo klientu meklēšanas vienumiem.

Svarīgi!
 • Līdzekļi var tikt parādīti jebkādā secībā, tāpēc gādājiet, lai tie būtu jēgpilni gan katrs atsevišķi, gan kopā, kā arī ievērojiet mūsu politikas un vietējos tiesību aktus.
 • Katrā reklāmu kopā ieteicams izmantot vismaz divas izvērstās teksta reklāmas un vienu adaptīvo meklēšanas reklāmu. Vienā reklāmu kopā drīkst izmantot ne vairāk kā trīs iespējotas adaptīvās meklēšanas reklāmas.
 • Ja noteikts teksts ir jārāda katrā reklāmā, tas ir jāpievieno 1. virsraksta pozīcijā, 2. virsraksta pozīcijā vai 1. apraksta pozīcijā.
 • Lai palielinātu savas reklāmas rādīšanas iespējamību, izveidojiet vismaz piecus atšķirīgus virsrakstus, kuros neatkārtojas tādas pašas vai līdzīgas frāzes, un izmantojiet reklāmas efektivitātes rādītāja sniegto informāciju, lai uzlabotu reklāmas efektivitāti. Liekvārdīgi virsraksti ierobežos sistēmas spēju ģenerēt reklāmu kombinācijas. Skatiet piemērus.

Ieguvumi

Izmantojot adaptīvās meklēšanas reklāmas, jūs varat:

 • izveidot elastīgas reklāmas, kas pielāgojas ierīces platumam, līdz ar to jums būs pieejama plašāka vieta sava vēstījuma ievietošanai potenciālajiem klientiem;
 • ietaupīt laiku, piedāvājot pietiekami daudz virsrakstu un aprakstu kombinēšanas iespēju un pēc tam ļaujot programmai Google Ads rādīt jūsu klientiem visatbilstošākās kombinācijas;
 • pielāgot savus virsrakstus un aprakstus klientu atrašanās vietām, parastajām vai interesējošajām vietām;
 • sasniegt vairāk potenciālo klientu, izmantojot vairāk virsrakstu un aprakstu kombinēšanas iespēju, kas ļauj jūsu reklāmām piedalīties lielākā skaitā izsoļu un nodrošina to atbilstību lielākam skaitam vaicājumu;
 • uzlabot reklāmu kopas veiktspēju, piesaistot vairāk tādu klikšķu un reklāmguvumu, kurus nepiesaista jūsu esošās teksta reklāmas, jo adaptīvo meklēšanas reklāmu izmantošana palīdz piedalīties lielākā skaitā izsoļu.

Darbības pamatprincipi

Jo vairāk virsrakstu un aprakstu jūs ievadāt, jo lielāka ir iespējamība, ka Google Ads varēs rādīt reklāmas, kas precīzāk atbilst potenciālo klientu meklēšanas vaicājumiem. Šādi iespējams uzlabot reklāmu veiktspēju.

Kad būsiet ievadījis virsrakstus un aprakstus, Google Ads ievietos tekstu vairākās reklāmu kombinācijās, nepieļaujot informācijas dublēšanos, un atšķirībā no izvērstajām teksta reklāmām varēsiet norādīt līdz pat 15 virsrakstiem un četriem aprakstiem katrai adaptīvajai meklēšanas reklāmai. Pēc tam ikvienā izveidotajā reklāmā tiks atlasīti ne vairāk kā trīs virsraksti un divi apraksti rādīšanai dažādās kombinācijās un secībā. Laika gaitā Google Ads pārbaudīs visdaudzsološākās reklāmu kombinācijas un noskaidros, kuras visprecīzāk atbildīs dažādiem vaicājumiem.

Norādījumi

Izveidojiet adaptīvo meklēšanas reklāmu

 1. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi.
 2. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas  un atlasiet Adaptīvā meklēšanas reklāma.
 3. Ievadiet gala URL un redzamā ceļa tekstu. Rakstīšanas laikā labajā pusē tiks rādīts reklāmas priekšskatījums.
  • Piezīme. Priekšskatījumā tiek rādītas potenciālās reklāmas, kas izveidotas, izmantojot jūsu līdzekļus. Ne visas iespējamās kombinācijas tiek parādītas, un noteiktu formātu gadījumā teksts var tikt saīsināts.
 4. Ievadiet virsrakstus. Ir jāievada vismaz trīs virsraksti, bet ne vairāk kā 15.
 5. Ievadiet aprakstus. Ir jāievada vismaz divi apraksti, bet ne vairāk kā četri.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
Padomi par virsrakstu ievadīšanu
 • Ņemiet vērā, ka virsraksti un apraksti var tikt rādīti jebkādā secībā.
 • Pirmos 3 virsrakstus ieteicams uzrakstīt, pieļaujot, ka tie jūsu reklāmā tiks rādīti visi kopā.
 • Virsrakstos iekļaujiet vismaz vienu no saviem atslēgvārdiem. Veidojiet virsrakstus tā, lai tie atbilstu atslēgvārdiem, kuriem atlasāt mērķauditoriju.
 • Centieties ievadīt pēc iespējas vairāk atšķirīgu virsrakstu. Vairāk virsrakstu nozīmē, ka Google Ads ir vairāk iespēju ievietot jūsu vēstījumu atbilstošās reklāmās, un tas savukārt var uzlabot veiktspēju.
  • Centieties izcelt papildu priekšrocības, ko nodrošina jūsu produkti vai pakalpojumi, jūsu piedāvāto problēmas risinājumu vai informāciju par piegādi un preču atdošanu atpakaļ. Uzziniet vairāk par adaptīvo meklēšanas reklāmu izveidi.
  • Ja varat izveidot vēl vairāk virsrakstu, izmantojiet jau ievadīto virsrakstu variantus. Piemēram, izmantojiet citu aicinājumu uz darbību.

Adaptīvās meklēšanas reklāmas rediģēšana

 1. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi.
 2. Lai pievienotu filtru, noklikšķiniet uz joslas virs rezultātu tabulas.
 3. Nolaižamajā izvēlnē noklikšķiniet uz Atribūti un pēc tam — uz Reklāmas veids.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Adaptīvā meklēšanas reklāma”.
 5. Rezultātu tabulā virziet kursoru virs reklāmas, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam noklikšķiniet uz rediģēšanas ikonas Rediģēt.
 6. Atlasiet Rediģēt.
 7. Veiciet vajadzīgās izmaiņas reklāmas vietrādī URL, gala vietrādī URL, virsrakstos, aprakstos vai URL opcijās.
 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 9. Piezīme. Noņemot vai rediģējot virsrakstus vai aprakstus, var mainīties reklāmas, kas tiek rādītas, un tas var ietekmēt jūsu reklāmu veiktspēju.

Virsrakstu un aprakstu piespraušana konkrētā pozīcijā

Izveidojot adaptīvo meklēšanas reklāmu, pēc noklusējuma virsraksti un apraksti var tikt rādīti jebkādā secībā. Piespraužot virsrakstus un aprakstus konkrētā pozīcijā, varat kontrolēt to, kur reklāmā tiek rādīti atsevišķi virsraksti un apraksti.

Piemēram, ja vēlaties, lai katrā reklāmā tiktu rādīta atruna, varat ierakstīt atrunu kā adaptīvās meklēšanas reklāmas aprakstu un piespraust to 1. apraksta pozīcijā. Tādējādi visās reklāmās, kas tiks rādītas klientiem, atruna būs iekļauta apraksta pirmajā daļā.

 1. Izveidojiet vai rediģējiet adaptīvo meklēšanas reklāmu (skatiet iepriekšējās darbības).
 2. Noklikšķiniet uz spraudītes ikonas Pin, kas atrodas pa labi no virsraksta vai apraksta, ko vēlaties piespraust, un pēc tam izvēlieties pozīciju, kurā vēlaties piespraust šo virsrakstu vai aprakstu.
 3. Lai piespraustu jebkuru virsrakstu vai aprakstu, kas ir atsprausts, noklikšķiniet uz spraudītes ikonas Pin, pēc tam atlasiet pozīciju, kurā vēlaties rādīt virsrakstu vai aprakstu.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 5. Piezīme. Noņemot vai rediģējot virsrakstus vai aprakstus, var mainīties reklāmas, kas tiek rādītas, un tas var ietekmēt jūsu reklāmu veiktspēju.

Padomi

 • Piespraužot vienu virsrakstu vai aprakstu, tas tiks rādīts tikai šajā konkrētajā pozīcijā un citus virsrakstus vai aprakstus šajā vietā nevarēs parādīt. Tā kā piespraušanas funkcija samazina potenciālā klienta meklēšanas vaicājumam atbilstošo virsrakstu vai aprakstu kopskaitu, to nav ieteicams izmantot lielākajai daļai reklāmdevēju.
 • Pamēģiniet kādā pozīcijā piespraust divus vai trīs virsrakstus vai aprakstus, lai šajā pozīcijā varētu rādīt jebkuru no tiem. Tādējādi varēsiet uzzināt, kuriem virsrakstiem vai aprakstiem ir labāka veiktspēja.
  • Piemērs: ja 1. virsraksta pozīcijā piespraužat virsrakstu “Oficiālā vietne”, tad visās reklāmās, kas tiks rādītas klientiem, pirmais virsraksts būs “Oficiālā vietne”. Taču, ja 1. virsraksta pozīcijā piespraudīsiet otru virsrakstu, piemēram, “Šī ir oficiālā vietne”, tad visās reklāmās, kas tiks rādītas klientiem, pirmais virsraksts būs “Oficiālā vietne” vai “Šī ir oficiālā vietne”.
 • Ja virsrakstus un/vai aprakstus būsiet piespraudis visās pieejamajās pozīcijās, nepiespraustie virsraksti un/vai apraksti netiks rādīti.
 • Virsraksti vai apraksti, kas būs piesprausti 1. virsraksta pozīcijā, 2. virsraksta pozīcijā vai 1. apraksta pozīcijā, tiks rādīti vienmēr. Saturs, kas būs piesprausts 3. virsraksta pozīcijā un 2. apraksta pozīcijā, iespējams, netiks rādīts katrā reklāmā. Ja noteikts teksts ir jārāda katrā reklāmā, piespraudiet to 1. virsraksta pozīcijā, 2. virsraksta pozīcijā vai 1. apraksta pozīcijā.

Adaptīvo meklēšanas reklāmu veiktspējas pārskats

Lapā “Reklāmas un paplašinājumi” visām adaptīvajām meklēšanas reklāmām jūs redzēsiet tos pašus veiktspējas rādītājus, ko citām teksta reklāmām. Statistikā ir redzami kopējie rādītāji par visām reklāmu kombinācijām, kas tika rādītas, izmantojot katrai adaptīvajai meklēšanas reklāmai ievadītos virsrakstus un aprakstus.

 1. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi.
 2. Lai pievienotu filtru, noklikšķiniet uz joslas virs rezultātu tabulas.
 3. Nolaižamajā izvēlnē noklikšķiniet uz Atribūti un pēc tam — uz Reklāmas veids.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Adaptīvā meklēšanas reklāma”
  • Neobligāti: lai pielāgotu pārskatā rādāmās slejas (un datus), noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas, atlasiet Mainīt slejas un pēc tam izvēlieties slejas, kuras vēlaties iekļaut pārskatā. Uzziniet vairāk par statistikas tabulas slejām.
 5. Noklikšķiniet uz Lietot.
 6. Noklikšķiniet uz lejupielādes ikonas download icon.
 7. Atlasiet pārskata formātu (piemēram, .csv, .pdf).

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.