Apie interaktyviuosius paieškos skelbimus

Naudodami interaktyviuosius paieškos skelbimus, galite sukurti skelbimą, prisitaikantį taip, kad klientams būtų rodoma daugiau teksto ir aktualesni pranešimai. Kurdami interaktyvųjį paieškos skelbimą, įveskite kelias antraštes ir aprašus. Laikui bėgant „Google Ads“ automatiškai išbandys skirtingus derinius ir nustatys, kurie deriniai našiausi. Pritaikydami skelbimo turinį, kad jis tiksliau atitiktų potencialių klientų paieškos terminus, interaktyvieji paieškos skelbimai gali padidinti kampanijos našumą.

Svarbi pastaba
 • Ištekliai gali būti rodomi bet kokia tvarka, todėl pasirūpinkite, kad jie būtų prasmingi kiekvienas atskirai arba kaip derinys, ir nepažeiskite „Google“ politikos ar vietos įstatymų.
 • Skelbimų grupėje rekomenduojama turėti bent du išplėstuosius teksto skelbimus ir vieną interaktyvųjį paieškos skelbimą. Vienoje skelbimų grupėje gali būti įgalinti ne daugiau nei trys interaktyvieji paieškos skelbimai.
 • Jei turite teksto, kurį reikėtų rodyti kiekviename skelbime, pridėkite jį pirmoje antraštės, antroje antraštės arba pirmoje aprašo pozicijoje.
 • Kad skelbimo rodymo tikimybė padidėtų, pateikite bent penkias unikalias antraštes, sudarytas iš nesikartojančių ir nepanašių frazių, o skelbimo efektyvumui padidinti pasinaudokite atsiliepimais apie skelbimo kokybę. Naudojant nereikalingas antraštes apribojama sistemos galimybė kurti skelbimų derinius. Žr. pavyzdžius.

Pranašumai

Interaktyvieji paieškos skelbimai gali padėti:

 • sukurti lanksčius skelbimus, prisitaikančius prie įrenginio pločio ir suteikiančius daugiau vietos jūsų pranešimui, kuris rodomas potencialiems klientams;
 • sutaupyti laiko, nes galima įvesti kelis antraščių ir aprašų variantus, kad „Google Ads“ galėtų klientams rodyti tinkamiausius derinius;
 • galite pritaikyti antraštes ir aprašus pagal klientų vietovę arba dominančią sritį;
 • pasiekti daugiau potencialių klientų naudojant kelis antraščių ir aprašų variantus – taip skelbimai gali konkuruoti daugiau aukcionų ir atitikti daugiau užklausų;
 • padidinti skelbimų grupės našumą, pritraukdami papildomų paspaudimų ir konversijų, kurių negauna esami teksto skelbimai, nes interaktyvieji paieškos skelbimai padeda varžytis didesniame skaičiuje aukcionų.

Kaip tai veikia

Kuo daugiau antraščių ir aprašų įvedate, tuo „Google Ads“ turi daugiau galimybių teikti skelbimus, kurie tiksliau atitinka potencialių klientų paieškos užklausas, o tai gali padidinti skelbimo našumą.

Įvedus antraštes ir aprašus, „Google Ads“ iš teksto sudaro skirtingus skelbimo derinius taip, kad nebūtų perteklinių derinių. Kitaip nei išplėstuosiuose teksto skelbimuose, vienam interaktyviajam paieškos skelbimui galite nurodyti iki 15 antraščių ir 4 aprašų. Tada kiekvienam skelbimui bus išrinktos daugiausia 3 antraštės ir 2 aprašai ir bus rodomi skirtingi jų deriniai. Laikui bėgant „Google Ads“ išbando daugiausia žadančius skelbimo derinius ir nustato, kurie deriniai labiausiai atitinka skirtingas užklausas.

Instrukcijos

Interaktyviojo paieškos skelbimo kūrimas

 1. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Skelbimai ir plėtiniai.
 2. Spustelėkite pliuso mygtuką ir pasirinkite Interaktyvusis paieškos skelbimas.
 3. Įveskite galutinį URL ir rodomo kelio tekstą. Vesdami duomenis, dešinėje galite iškart matyti, kaip skelbimas atrodys.
  • Pastaba: peržiūros srityje rodomi galimi skelbimai, sudaryti iš pateiktų išteklių. Rodomi ne visi deriniai, nes tam tikrų formatų skelbimuose tekstą gali reikėti patrumpinti.
 4. Įveskite antraštes. Būtina įvesti bent 3 antraštes, bet galima įvesti iki 15.
 5. Įveskite aprašus. Būtina įvesti bent 2 aprašus, tačiau galima įvesti iki 4.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.
Patarimai, kaip įvesti antraštes
 
 • Atminkite, kad gali būti rodomas bet koks antraščių ir aprašų derinys.
 • Pabandykite parašyti pirmas 3 antraštes, lyg jos skelbime būtų rodomos kartu.
 • Nepamirškite į skelbimo antraštes įtraukti bent vieną raktinį žodį ir kurkite raktinius žodžius, pagal kuriuos taikote, atitinkančias antraštes.
 • Stenkitės pateikti kuo daugiau unikalių antraščių. Turėdama daugiau antraščių, „Google Ads“ iš pranešimų gali sudaryti daugiau atitinkamų skelbimų, kurie gali padidinti našumą.
  • Stenkitės pabrėžti papildomus produkto ar paslaugos pranašumus, kokią problemą sprendžiate, arba pabrėžkite siuntimo ir grąžinimo informaciją. Sužinokite daugiau apie interaktyviųjų paieškos skelbimų kūrimą
  • Jei galite pateikti dar daugiau antraščių, pabandykite sukurti jau įvestų antraščių variantų. Pavyzdžiui, pabandykite nurodyti skirtingą raginimą veikti.

Interaktyviojo paieškos skelbimo redagavimas

 1. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Skelbimai ir plėtiniai.
 2. Spustelėkite juostą virš rezultatų lentelės, kad pridėtumėte filtrą.
 3. Parodytame išskleidžiamajame meniu spustelėkite Atributai, tada Skelbimo tipas.
 4. Pažymėkite laukelį šalia „Interaktyvusis paieškos skelbimas“.
 5. Rezultatų lentelėje užveskite žymeklį virš skelbimo, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite redagavimo piktogramą Redaguoti.
 6. Pasirinkite Redaguoti.
 7. Atlikite norimus skelbimo URL, galutinio URL, antraščių, aprašų ar URL parinkčių pakeitimus.
 8. Spustelėkite Išsaugoti.
  • Pastaba: pašalinus ar pakeitus antraštes arba aprašus, gali pasikeisti rodomi skelbimai, todėl gali pasikeisti našumas.

Antraščių ir aprašų prisegimas konkrečiose pozicijose

Pagal numatytuosius nustatymus kuriant interaktyvųjį paieškos skelbimą antraštės ir aprašai gali būti rodomi bet kokia tvarka. Galite valdyti, kurioje skelbimo vietoje rodomos atskiros antraštės ir aprašai, prisegdami juos konkrečiose pozicijose.

Pvz., jei kiekviename skelbime turi būti rodomas atsisakymas, jį galite parašyti kaip interaktyviojo paieškos skelbimo aprašą ir prisegti 1 aprašo pozicijoje. Tada į visus klientams rodomus skelbimus bus įtrauktas atsisakymas pirmoje aprašo dalyje.

 1. Sukurkite arba redaguokite interaktyvųjį paieškos skelbimą (žr. anksčiau pateiktus veiksmus).
 2. Bet kurios norimos prisegti antraštės ar aprašo dešinėje spustelėkite smeigtuko piktogramą Pin, tada pasirinkite poziciją, kurioje norite prisegti šią antraštę ar aprašą.
 3. Norėdami prisegti bet kurią atsegtą antraštę ar aprašą, spustelėkite smeigtuko piktogramą Pin, tada pasirinkite poziciją, kur norite rodyti antraštę ar aprašą.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.
  • Pastaba: pašalinus ar pakeitus antraštes arba aprašus, gali pasikeisti rodomi skelbimai, todėl gali pasikeisti našumas.

Patarimai

 • Prisegus vieną antraštę ar aprašą tik jis rodomas toje konkrečioje pozicijoje ir neleidžiama rodyti kitų antraščių ar aprašų šioje vietoje. Kadangi prisegus sumažėja antraščių ar aprašų, kuriuos galima pritaikyti pagal potencialaus kliento paiešką, skaičius, daugumai reklamuotojų nerekomenduojama naudoti prisegimo funkcijos.
 • Pabandykite kiekvienoje pozicijoje prisegti po dvi ar tris antraštes, kad bet kurią iš jų būtų galima rodyti toje pozicijoje. Tada galėsite lengviau sužinoti, kurios antraštės ar kurie aprašai našesni.
  • Pavyzdys: jei prisegsite antraštę „Oficiali žiniatinklio svetainė“ 1 antraštės pozicijoje, visų klientams rodomų skelbimų pirma antraštė bus „Oficiali žiniatinklio svetainė“. Tačiau, jei prisegsite antrą antraštę, pvz., „Oficiali svetainė“, 1 antraštės pozicijoje, visų klientams rodomų skelbimų pirma antraštė bus „Oficiali žiniatinklio svetainė“ arba „Oficiali svetainė“.
 • Jei esate prisegę antraščių ir (arba) aprašų visose pasiekiamose pozicijose, neprisegtos antraštės ir (arba) aprašai nerodomi.
 • Visada rodomos 1 antraštės, 2 antraštės arba 1 aprašo pozicijoje prisegtos antraštės ar aprašai. Turinys, prisegtas 3 antraštės ir 2 aprašo pozicijose, nebūtinai bus rodomas kiekviename skelbime. Jei turite teksto, kurį reikėtų rodyti kiekviename skelbime, prisekite jį 1 antraštės, 2 antraštės arba 1 aprašo pozicijoje.

Interaktyviųjų paieškos skelbimų našumo ataskaita

Skelbimų ir plėtinių puslapyje kiekvienam interaktyviajam paieškos skelbimui rodoma ta pati našumo metrika, kuri rodoma kitiems teksto skelbimams. Pateikiama visų skelbimo derinių, rodytų naudojant įvestas kiekvieno interaktyviojo paieškos skelbimo antraštes ir aprašus, bendra statistika.

 1. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Skelbimai ir plėtiniai.
 2. Spustelėkite juostą virš rezultatų lentelės, kad pridėtumėte filtrą.
 3. Parodytame išskleidžiamajame meniu spustelėkite Atributai, tada Skelbimo tipas.
 4. Pažymėkite laukelį šalia parinkties „Interaktyvusis paieškos skelbimas“.
 5. Spustelėkite Taikyti.
 6. Spustelėkite atsisiuntimo piktogramą download icon.
 7. Pasirinkite ataskaitos formatą (pavyzdžiui: .csv, .pdf).

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta