Responzivní reklamy ve vyhledávání

Důležité
 • Od 30. června 2022 už nebude možné vytvářet ani upravovat rozšířené textové reklamy.
 • Stávající rozšířené textové reklamy se budou nadále zobrazovat a nepřijdete ani o jejich přehledy výkonu.
 • Tento typ reklam bude nadále možné pozastavit, obnovit a případně odstranit.
 • Velmi doporučujeme přejít na responzivní reklamy ve vyhledávání.
 • Další informace o změně u rozšířených textových reklam

Responzivní reklamy ve vyhledávání se dokážou přizpůsobovat tak, aby zákazníkům nabízely vhodnější informace. Při vytváření responzivní reklamy ve vyhledávání zadáte více nadpisů a popisů. Google Ads pak v průběhu času automaticky testuje různé kombinace a zjišťuje, které mají nejlepší výsledky. Když obsah reklamy přizpůsobíte tak, aby lépe odpovídal výrazům, které potenciální zákazníci vyhledávají, mohou vám responzivní reklamy ve vyhledávání zlepšit výkon kampaně.

Tipy
 • Podklady se mohou zobrazovat v libovolném pořadí. Dbejte na to, aby dávaly smysl jak samy o sobě, tak i v kombinaci, a aby neporušovaly naše zásady ani místní zákony.
 • Pro každou reklamní sestavu doporučujeme použít jednu responzivní reklamu ve vyhledávání, jejíž síla reklamy je hodnocena jako dobrá nebo skvělá/vynikající. Reklamní sestava může mít aktivovány maximálně tři responzivní reklamy ve vyhledávání.
 • Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej přidat k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.
 • Další informace o vytváření responzivních reklam ve vyhledávání

Titulky ve svém jazyce si můžete zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


Výhody

Responzivní reklamy ve vyhledávání vám pomohou:

 • vytvářet flexibilní reklamy, které se přizpůsobí šířce zařízení, takže nabízejí více místa pro vaše sdělení potenciálním zákazníkům,
 • ušetřit čas tím, že umožňují zadat více nadpisů a popisů, aby mohla služba Google Ads zákazníkům zobrazit ty nejrelevantnější kombinace,
 • přizpůsobit vaše nadpisy a popisy tak, aby odpovídaly poloze, často navštěvovaným místům nebo oblastem zájmu vašich zákazníků,
 • oslovit více potenciálních zákazníků díky možnosti zadat více nadpisů a popisů – vaše reklamy se tak mohou účastnit více aukcí a zobrazit se u více vyhledávacích dotazů,
 • zvýšit výkon reklamní sestavy získáním dalších kliknutí a konverzí, na něž vaše stávající textové reklamy nedosáhnou, protože se nemohou účastnit tolika aukcí.

Jak to funguje

Čím víc nadpisů a popisů zadáte, tím víc bude mít Google Ads příležitostí k zobrazování reklam, které blíže odpovídají vyhledávacím dotazům vašich potenciálních zákazníků, což může zlepšit výsledky vašich reklam.

Po zadání nadpisů a popisů vytvoří služba Google Ads z textu několik neopakujících se kombinací reklam. Na rozdíl od rozšířených textových reklam můžete pro jednu responzivní reklamu ve vyhledávání použít maximálně patnáct nadpisů a čtyři popisy.

Dále pro každou reklamu platí, že budou vybrány maximálně tři nadpisy a dva popisy, které se budou zobrazovat v různých kombinacích a v různém pořadí. Část textu reklamy se může automaticky zobrazit tučně, pokud se částečně nebo plně shoduje s vyhledávacím dotazem. Google Ads postupně otestuje nejslibnější kombinace reklam a zjistí, které kombinace jsou pro různé vyhledávací dotazy nejrelevantnější.

Optimalizujte kampaň už při jejím vytváření

Při vytváření kampaně se vám mohou na základě zvoleného nastavení zobrazovat oznámení. Upozorní vás na problémy, které mohou vést ke snížení výkonu nebo k tomu, že kampaň nebudete moct publikovat.

Navigační nabídka vytváření kampaně, která se zobrazuje během tvorby kampaně, poskytuje komplexní pohled na průběh tvorby a upozorňuje na oznámení, která byste měli řešit. Jednotlivé kroky v navigační nabídce umožňují snadno zkontrolovat a vyřešit potenciální problémy s cílením, nabídkami, rozpočtem a dalšími nastaveními kampaně. Další informace o funkcích, které vám pomohou vytvořit úspěšnou kampaň

Pokyny

Vytvoření responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Responzivní reklama ve vyhledávání.
 3. Zadejte cílovou adresu URL a zobrazovanou cestu. Při psaní se napravo zobrazí náhled vaší reklamy.
  • Poznámka: V náhledu se zobrazují potenciální reklamy vytvořené z vašich podkladů. Nezobrazují se všechny kombinace a v některých formátech můžou být zkráceny.
 4. Zadejte nadpisy. Je nutné zadat alespoň tři, ale může jich být až patnáct.
 5. Zadejte popisy. Je nutné zadat alespoň dva, ale mohou být až čtyři.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Tipy pro zadávání nadpisů
 • Upozorňujeme, že nadpisy a popisy se mohou zobrazit v jakémkoli pořadí.
 • První tři nadpisy zkuste napsat tak, jako by se ve vaší reklamě zobrazovaly společně.
 • Nezapomeňte do nadpisů zakomponovat aspoň jedno ze svých klíčových slov a vytvářejte nadpisy, které jsou relevantní pro klíčová slova, na která cílíte.
 • Pokuste se zadat co nejvíce jedinečných nadpisů. Větší množství nadpisů dává reklamám Google Ads více možností, jak poskládat vaše sdělení do relevantních reklam, což může zvýšit výkon.
  • Zkuste zdůraznit další výhody produktu nebo služby, problém, který řeší, popřípadě informace o dopravě a možnostech vrácení produktu. Další informace o vytváření responzivních reklam ve vyhledávání
  • Počet nadpisů můžete ještě rozšířit tak, že vytvoříte variace na nadpisy, které jste už uvedli. Například použijte jinou výzvu k akci.

Úprava responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr.
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy.
 4. Zaškrtněte políčko u položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. V tabulce s výsledky umístěte kurzor nad reklamu, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu úprav Upravit.
 6. Klikněte na Upravit.
 7. Proveďte požadované změny adresy URL, cílové adresy URL, nadpisů, popisů nebo možností adresy URL.
 8. Klikněte na Uložit.
  • Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů se můžou změnit zobrazované reklamy, což může mít vliv na vaše výsledky.

Připínání nadpisů a popisů ke konkrétním pozicím

Ve výchozím nastavení platí, že nadpisy a popisy se v nově vytvořené responzivní reklamě ve vyhledávání mohou zobrazit v libovolném pořadí. To, kde se jednotlivé nadpisy a popisy zobrazí, můžete ale určit i vy. Stačí je připnout na konkrétní pozice.

Budete například chtít, aby se v každé reklamě zobrazilo odmítnutí odpovědnosti. V takovém případě napíšete odmítnutí odpovědnosti do popisu reklamy a připnete je k 1. pozici popisu. Díky tomu pak bude ve všech reklamách, které se zákazníkům zobrazí, uvedeno odmítnutí odpovědnosti v první části popisu.

 1. Vytvořte nebo upravte responzivní reklamu ve vyhledávání (postup je uveden výše).
 2. Vpravo vedle nadpisu nebo popisu, který chcete připnout, klikněte na ikonu špendlíku Pin a vyberte pozici, kam chcete nadpis nebo popis umístit.
 3. Nepřipnutý nadpis nebo popis připnete tak, že kliknete na ikonu špendlíku Pin a vyberete pozici, ve které chcete nadpis nebo popis zobrazit.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
  • Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů se můžou změnit zobrazované reklamy, což může mít vliv na vaše výsledky.

Tipy

 • Pokud nadpis nebo popis připnete, bude se zobrazovat jen na daném místě, na němž se už tedy nebudou objevovat ostatní nadpisy nebo popisy. Připínáním omezujete celkový počet nadpisů a popisů, které mohou odpovídat výrazům hledaným potenciálními zákazníky, připínání proto většině inzerentů nedoporučujeme, protože může ovlivnit sílu reklamy.
 • Zkuste ke každé pozici připnout dva až tři nadpisy nebo popisy, aby se tam mohl zobrazovat kterýkoli z nich. Díky střídání těchto textů pak snáze zjistíte, který z nich si vede lépe.
  • Příklad: Když k 1. pozici nadpisu připnete nadpis „Oficiální web,“ pak zákazníci uvidí tento nadpis jako první v každé reklamě, která se jim zobrazí. Pokud k 1. pozici připnete i druhý nadpis, například „Oficiální webové stránky,“ budou se na místě prvního nadpisu tyto dva nadpisy („Oficiální web“ a „Oficiální webové stránky“) střídat.
 • Jestliže ke všem dostupným pozicím připnete nějaké nadpisy a popisy, ty nepřipnuté už se zobrazovat nebudou.
 • Nadpisy a popisy připnuté k 1. a 2. pozici nadpisu a 1. pozici popisu se zobrazí vždy. Obsah připnutý ke 3. pozici nadpisu a 2. pozici popisu se v každé reklamě zobrazit nemusí. Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.

Přehled výsledků vašich responzivních reklam ve vyhledávání

Na stránce Reklamy a rozšíření můžete pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání najít stejné metriky výkonu, jaké jsou uvedeny u ostatních textových reklam. Ve statistické tabulce se zobrazují celkové výsledky pro všechny kombinace reklam vytvořené s využitím nadpisů a popisů, které jste zadali pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr.
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy.
 4. Zaškrtněte políčko u položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. Klikněte na Použít.
 6. Klikněte na ikonu stažení A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center.
 7. Vyberte formát přehledu (např. CSV nebo PDF).

Můžete si také zobrazit přehledy pro jednotlivé podkladykombinace podkladů.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false