Responzivní reklamy ve vyhledávání (ve verzi beta)

Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že se vaše reklama zobrazí, dodejte nejméně pět rozmanitých nadpisů, v nichž se neopakují stejná ani podobná sousloví. Opakující se nadpisy omezí možnosti systému generovat kombinace reklamy. Podívejte se na příklady reklam.

Responzivní reklamy ve vyhledávání vám umožňují vytvořit reklamu, která se přizpůsobuje, takže zákazníkům může zobrazit více textu a více relevantních sdělení. Při vytváření responzivní reklamy ve vyhledávání zadáte více nadpisů a popisů. Google Ads pak bude v průběhu času automaticky testovat různé kombinace a zjistí, které mají nejlepší výsledky. Responzivní reklamy tak přizpůsobují obsah vaší reklamy, aby lépe odpovídal vyhledávacím dotazům vašich potenciálních zákazníků, což může zvýšit účinek vaší kampaně ve vyhledávání. 

Důležité
 
 • Responzivní reklamy ve vyhledávání jsou ve verzi beta a nejsou dostupné všem inzerentům Google Ads. 
 • Podle ustanovení smluvních podmínek pro služby Google Ads pro funkce ve verzi beta nesmíte dále sdělovat žádné neveřejné informace.
 • Responzivní reklamy ve vyhledávání se v průběhu času učí a zlepšují, takže nezapomeňte pravidelně sledovat jejich výsledky a stav.
 • Momentálně jsou responzivní reklamy ve vyhledávání dostupné všem inzerentům v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, japonštině, holandštině, portugalštině, italštině, ruštině, švédštině, polštině, dánštině, turečtině a norštině, vybraným inzerentům pak ve všech ostatních jazycích.
 • Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.

Výhody

Responzivní reklamy ve vyhledávání vám mohou pomoci:

 • vytvářet flexibilní reklamy, které se přizpůsobí šířce zařízení, takže budete mít více místa na předání svého sdělení potenciálním zákazníkům,
 • ušetřit čas, jelikož vám umožňují zadat více nadpisů a popisů, aby služba Google Ads zákazníkům zobrazovala ty nejrelevantnější kombinace,
 • zasáhnout více potenciálních zákazníků díky většímu počtu možných nadpisů a popisů, což vašim reklamám skýtá příležitost účastnit se více aukcí a odpovídat většímu množství dotazů,
 • zvýšit výkon reklamní sestavy přilákáním dalších kliknutí a konverzí, které vaše stávající textové reklamy nezachytí, jelikož responzivní reklamy ve vyhledávání vám umožňují účastnit se více aukcí.

Princip

Čím víc nadpisů a popisů zadáte, tím víc bude mít Google Ads příležitostí k zobrazování reklam, které blíže odpovídají vyhledávacím dotazům vašich potenciálních zákazníků, což může zlepšit výsledky vašich reklam. 

Po zadání nadpisů a popisů vytvoří služba Google Ads z textu několik neopakujících se kombinací reklam. V průběhu času otestuje Google Ads nejslibnější kombinace reklam a zjistí, které kombinace jsou pro různé vyhledávací dotazy nejrelevantnější. 

Jak se responzivní reklamy ve vyhledávání liší od rozšířených textových reklam

Responzivní reklamy ve vyhledávání se od rozšířených textových reklam liší dvěma způsoby:

 1. Více místa. Responzivní reklamy ve vyhledávání mohou místo dvou zobrazit až tři nadpisy a až dvě pole s popisem o délce 90 znaků (místo jednoho pole s popisem s 80 znaky).
 2. Větší pružnost. Pro jednu responzivní reklamu ve vyhledávání můžete zadat až 15 nadpisů a 4 popisy. Google Ads automaticky zobrazuje různé kombinace v závislosti na vyhledávacím dotazu. 

Všechna ostatní pole jsou u responzivních reklam ve vyhledávání stejná jako u rozšířených textových reklam.

Pokyny

Vytvoření responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Responzivní reklama ve vyhledávání.
 3. Zadejte cílovou adresu URL a zobrazovanou cestu. Při psaní se napravo zobrazí náhled vaší reklamy. 
  • Poznámka: V náhledu se zobrazují potenciální reklamy vytvořené z vašich podkladů. Nezobrazují se všechny kombinace a v některých formátech může dojít ke zkrácení.
 4. Zadejte své možné nadpisy. Je potřeba zadat minimálně 3 možnosti, ale můžete jich zadat až 15.
 5. Zadejte své možné popisy. Je potřeba zadat minimálně 2 možnosti, ale můžete zadat až 4. 
 6. Klikněte na Uložit
Tipy pro zadávání nadpisů
 
 • Upozorňujeme, že nadpisy a popisy se mohou zobrazit v jakémkoli pořadí.
 • První 3 nadpisy zkuste napsat tak, jako by se ve vaší reklamě zobrazovaly společně.
 • Nezapomeňte do nadpisů zakomponovat aspoň jedno ze svých klíčových slov a vytvářejte nadpisy, které jsou relevantní pro klíčová slova, na která cílíte.
 • Zkuste vytvořit různě dlouhé nadpisy a nesnažte se v každém nadpisu vyčerpat celý limit počtu znaků.
 • Pokuste se zadat co největší množství různých nadpisů. Větší množství nadpisů umožňuje službě Google Ads skládat z vašich sdělení relevantní reklamy více způsoby, což může zlepšit jejich výsledky.
  • Zkuste zdůraznit další výhody produktu nebo služby, problém, který řeší, nebo informace o dopravě a možnostech vrácení produktu. Další informace o vytváření responzivních reklam ve vyhledávání
  • Pokud můžete zadat ještě další nadpisy, zkuste vytvářet variace na již zadané nadpisy. Například můžete zkusit použít jinou výzvu k akci.

 

Úprava responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr. 
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. V tabulce s výsledky umístěte kurzor nad reklamu, kterou chcete upravit, a poté klikněte na ikonu úprav Upravit.
 6. Klikněte na Upravit.
 7. Proveďte požadované změny adresy URL, cílové adresy URL, nadpisů, popisů nebo možností adresy URL.
 8. Klikněte na Uložit.
  • Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů může dojít ke změně zobrazovaných reklam, což může mít vliv na vaše výsledky.

Připínejte nadpisy a popisy na konkrétní pozice

Ve výchozím nastavení platí, že nadpisy a popisy se v nově vytvořené responzivní reklamě ve vyhledávání mohou zobrazit v libovolném pořadí. To, kde se jednotlivé nadpisy a popisy zobrazí, můžete ale určit i vy. Stačí, když je připnete na konkrétní pozice. 

Budete například chtít, aby se v každé reklamě zobrazilo odmítnutí odpovědnosti. V takovém případě napíšete odmítnutí odpovědnosti do popisu reklamy a připnete je k 1. pozici popisu. Ve všech reklamách, které se pak zobrazí, uvidí zákazníci odmítnutí odpovědnosti v první části popisu.

 1. Vytvořte nebo upravte responzivní reklamu ve vyhledávání (postup je uveden výše). 
 2. Vpravo vedle nadpisu nebo popisu, který chcete připnout, klikněte na ikonu špendlíku a vyberte pozici, ke které chcete nadpis nebo popis připnout. 
 3. Popis nebo nadpis naopak odepnete tím, že kliknete na ikonu špendlíku a vyberete možnost Žádná.
 4. Klikněte na Uložit.
  • Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů může dojít ke změně zobrazovaných reklam, což může mít vliv na vaše výsledky.

Tipy

 • Připnutí jednoho nadpisu nebo popisu způsobí, že se bude zobrazovat jen na daném místě a bude tam bránit zobrazování ostatních nadpisů nebo popisů. Připínáním omezujete celkový počet nadpisů a popisů, které mohou odpovídat výrazům hledaným potenciálními zákazníky, proto připínání většině inzerentům nedoporučujeme.
 • Zkuste ke každé pozici připnout dva až tři nadpisy nebo popisy, aby se tam mohl zobrazovat kterýkoli z nich. Je to flexibilnější a spíš zjistíte, který nadpis nebo popis si vede lépe.
  • Příklad: Když k 1. pozici nadpisu připnete nadpis „Oficiální web,“ uvidí všichni zákazníci tento nadpis jako první v každé reklamě, která se zobrazí. Připnete-li k této pozici i nadpis „Oficiální webové stránky,“ budou se na místě prvního nadpisu tyto dva nadpisy – „Oficiální web“ a „Oficiální webové stránky“ – střídat.
 • Když ke všem dostupným pozicím připnete nějaké nadpisy a popisy, nepřipnuté nadpisy a popisy už se zobrazovat nebudou.
 • Nadpisy a popisy připnuté k 1. a 2. pozici nadpisu a 1. pozici popisu se zobrazí vždy. Obsah připnutý ke 3. pozici nadpisu a 2. pozici popisu se v každé reklamě zobrazit nemusí. Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.

Přehled výsledků vašich responzivních reklam ve vyhledávání

Na stránce Reklamy a rozšíření můžete pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání zobrazit stejné výkonnostní metriky, jaké vidíte u vašich ostatních textových reklam. Statistiky zobrazují celkové výsledky pro všechny kombinace reklam zobrazené s využitím nadpisů a popisů, které jste zadali pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr. 
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy
 4. Zaškrtněte políčko u položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. Klikněte na Použít.
 6. Klikněte na ikonu stažení download icon.
 7. Vyberte formát přehledu (např. CSV, PDF).

Upozorňujeme

 • Ve verzi beta lze responzivní reklamy ve vyhledávání přidávat pouze do reklamních sestav s existujícími textovými reklamami.
 • Některé reklamy se nemusí zobrazit.
 • Vaše reklama může zobrazit až 3 nadpisy a 2 popisy.
 • Nadpisy a popisy se mohou zobrazit v jakémkoli pořadí, takže se ujistěte, že dávají smysl jednotlivě i v různých kombinacích.
 • Vaše nadpisy a popisy by neměly porušovat zásady Google Ads ani místní zákony.

Související odkazy

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?