Om budgivning for maksimering av konverteringsverdien

Det assisterende feilsøkingsverktøyet vårt kan hjelpe deg med å identifisere, forklare og håndtere potensielle årsaker til uventede svingninger i forbruket i Performance Max-kampanjer.
 

Merk: Fra og med juli vises det valgfrie målfelt for de nye budstrategiene maksimer antall konverteringer og maksimer konverteringsverdien i søkekampanjer. Merk deg at disse to budstrategiene fungerer ulikt i videohandlingskampanjer. Med valgfrie mål optimaliseres den smarte budgivningen i tråd med disse målene på samme måte som med mål-CPA (kostnad per handling) og mål-ROAS (avkastning på annonsekostnader). Når du kombinerer maksimer antall konverteringer med en gitt mål-CPA, blir opplegget det samme som om du hadde brukt en mål-CPA-strategi i dag. Og du oppnår den samme effekten som om du hadde brukt en mål-ROAS-strategi i dag, hvis du bruker maksimer konverteringsverdien og angir en mål-ROAS. Merk deg at hotellkampanjer bare støtter maksimer konverteringsverdien med en obligatorisk mål-ROAS.

Finn ut mer om mål-ROAS-budgivning.

Finn ut mer om endringer i hvordan strategier for smart budgivning organiseres.

Med budstrategien for maksimering av konverteringsverdien kan du maksimere den totale konverteringsverdien av kampanjen din innenfor det aktuelle budsjettet.

Merknader:
  • Hvis du bruker maksimer konverteringsverdi uten å ha fastsatt noen mål-ROAS, tar vi sikte på å bruke opp budsjettet du har til rådighet, for å maksimere konverteringsverdien i kampanjene dine. Hvis dette ikke er i tråd med målene dine, anbefaler vi at du angir en mål-ROAS som du vil at kampanjen skal nå.
  • Hvis du bruker denne budstrategien sammen med en mål-ROAS-verdi, hjelper vi deg med å oppnå så høy konverteringsverdi som mulig i tråd med målet for avkastningen på annonsekostnadene (mål-ROAS).

Med denne budstrategien brukes avansert AI for å optimalisere og angi budene. I tillegg har den muligheter for budgivning under auksjonen, slik at budene dine skreddersys for hver enkelt auksjon. Du må definere verdien du vil maksimere, for eksempel salgsinntekter eller fortjenestemarginer, når du konfigurerer konverteringssporing i kontoen din.

Budjusteringer og maksimer konverteringsverdien

Med budjusteringer kan du få vist annonsene dine oftere eller sjeldnere ut fra hvor, når og hvordan folk søker. Ettersom du får optimalisert budene dine basert på sanntidsdata når du bruker maksimer konverteringsverdien, brukes ikke de eksisterende budendringene dine. Det er ett unntak: Du kan fortsatt angi -100 % som budjustering for enheter.

Merk: Hvis du bytter til budgivning for maksimering av konverteringsverdi, trenger du ikke å fjerne eksisterende budjusteringer ettersom de ikke blir brukt.

Før du begynner

Merk: Denne budstrategien er bare tilgjengelig for søkekampanjer og Smart Shopping-kampanjer.

Sånn fungerer det

Med budgivning for maksimering av konverteringsverdi blir det funnet et optimalt bud for annonsen din hver gang den kan vises. Dette skjer på bakgrunn av resultatloggen og evaluering av kontekstsignalenepå auksjonstidspunktet. Google fastsetter disse budene for at du skal oppnå mest mulig lønnsomme konverteringer med kampanjen, samtidig som du bruker opp det aktuelle budsjettet.

Gjør følgende før du bytter til budgivning for maksimering av konverteringsverdien:

  • Kontrollér beløpet for det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Hvis det ikke er angitt noe mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS), er målet med maksimer konverteringsverdien at hele det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt skal brukes opp. Hvis du derfor nå bruker mye mindre enn dette beløpet per dag, kan forbruket gå opp betraktelig med maksimer konverteringsverdien.
  • Kontrollér avkastningsmålene dine. Hvis du har satt deg et avkastningsmål med kampanjen, for eksempel et mål for avkastningen på annonsekostnadene (ROAS), kan det vært lurt å legge til en mål-ROAS-verdi i budstrategien.

Budgivning for maksimering av antall konverteringer kontra budgivning for maksimering av konverteringsverdi

  • Med budgivning for maksimering av antall konverteringer blir det gjort forsøk på å generere flest mulig konverteringer innenfor et gitt budsjett, uavhengig av verdien av konverteringene.
  • Med budgivning for maksimering av konverteringsverdi blir det gjort forsøk på å generere høyest mulig konverteringsverdi innenfor et gitt budsjett. Med denne budgivningsstrategien kan det hende det bys mer for auksjoner som kan føre til høyere konverteringsverdi, enn for auksjoner som kan føre til lavere konverteringsverdi.

Opprett en budstrategi for maksimering av konverteringsverdi

Slik kan du opprette en budstrategi for maksimering av konverteringsverdi for en enkeltkampanje (standardstrategi) eller for flere kampanjer (budstrategi for porteføljen):

  • Angi denne strategien i en kampanje du oppretter.
  • Angi eller bytt til denne strategien i innstillingene for den aktuelle kampanjen.
  • Angi denne strategien på Budstrategier-siden.

I artikkelen Konfigurer smart budgivning kan du se hvordan du angir budstrategier.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny