Om budgivning for maksimering av konverteringsverdien

Merk: Fra og med 2021 får du se valgfrie målfelt for de nye budstrategiene Maksimer antall konverteringer og Maksimer konverteringsverdi. Hvis du bruker et valgfritt mål, blir det optimalisert for dette målet i den åpne budgivningen, akkurat på samme måte som om du brukte mål-CPA og mål-ROAS. Når du kombinerer maksimer antall konverteringer med en gitt mål-CPA, blir opplegget det samme som om du hadde brukt en mål-CPA-strategi i dag. Tilsvarende oppnår du samme effekt som om du hadde brukt en mål-ROAS-strategi i dag, hvis du bruker maksimer konverteringsverdien i tospann med en gitt mål-ROAS-verdi.

Du kan finne ut mer om hvordan vi har endret måten vi organiserer de smarte budstrategiene på.

Med budstrategien for maksimering av konverteringsverdien kan du maksimere den totale konverteringsverdien av kampanjen din innenfor det aktuelle budsjettet.

Merk:
  • Hvis du bruker denne budstrategien uten å ha fastsatt noe mål-CPA-bud, tar vi sikte på å maksimere konverteringsverdien i kampanjene dine innenfor budsjettet du har til rådighet.
  • Hvis du bruker denne budstrategien sammen med en mål-ROAS-verdi, hjelper vi deg med å oppnå så høy konverteringsverdi som mulig i tråd med målet for avkastningen på annonsekostnadene (mål-ROAS).

I denne budstrategien brukes det avansert maskinlæring til automatisk å fastsette og optimalisere bud. I tillegg inneholder den muligheter for budgivning under auksjonen, slik at budene dine skreddersys for hver enkelt auksjon. Du må definere verdien du vil maksimere, for eksempel salgsinntekter eller fortjenestemarginer, når du konfigurerer konverteringssporing i kontoen din.

Budjusteringer og maksimer konverteringsverdien

Med budjusteringer kan du få vist annonsene dine oftere eller sjeldnere ut fra hvor, når og hvordan folk søker. Ettersom budene dine blir optimalisert basert på sanntidsdata om du bruker maksimer konverteringsverdien, brukes ikke de eksisterende budendringene dine. Det finnes ett unntak: Du kan fremdeles angi -100 % som justering av bud for mobil.

Merk: Hvis du bytter til budgivning for maksimering av konverteringsverdi, trenger du ikke å fjerne eksisterende budjusteringer ettersom de ikke blir brukt.

Før du begynner

Merk: Denne budstrategien er bare tilgjengelig for søkekampanjer og Smart Shopping-kampanjer.

Sånn fungerer det

Med budgivning for maksimering av konverteringsverdi blir det automatisk funnet et optimalt bud for annonsen din hver gang den kan vises. Dette skjer på bakgrunn av historiske resultater og evaluering av kontekstsignalene som finnes på auksjonstidspunktet. Google fastsetter disse budene for at du skal oppnå mest mulig lønnsomme konverteringer med kampanjen, samtidig som du bruker opp det aktuelle budsjettet.

Gjør følgende før du bytter til budgivning for maksimering av konverteringsverdien:

  • Kontrollér beløpet for det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Hvis det ikke er angitt noe mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS), er målet med maksimer konverteringsverdien at hele det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt skal brukes opp. Hvis du derfor nå bruker mye mindre enn dette beløpet per dag, kan forbruket gå opp betraktelig med maksimer konverteringsverdien.
  • Kontrollér avkastningsmålene dine. Hvis du har satt deg et avkastningsmål med kampanjen, for eksempel et mål for avkastningen på annonsekostnadene (ROAS), kan det vært lurt å legge til en mål-ROAS-verdi i budstrategien.

Budgivning for maksimering av antall konverteringer kontra budgivning for maksimering av konverteringsverdi

  • Med budgivning for maksimering av antall konverteringer blir det gjort forsøk på å generere flest mulig konverteringer innenfor et gitt budsjett, uavhengig av verdien av konverteringene.
  • Med budgivning for maksimering av konverteringsverdi blir det gjort forsøk på å generere høyest mulig konverteringsverdi innenfor et gitt budsjett. Med denne budgivningsstrategien kan det hende det bys mer for auksjoner som kan føre til høyere konverteringsverdi, enn for auksjoner som kan føre til lavere konverteringsverdi.

Opprett en budstrategi for maksimering av konverteringsverdi

Slik kan du opprette en budstrategi for maksimering av konverteringsverdi for en enkeltkampanje (standardstrategi) eller for flere kampanjer (budstrategi for porteføljen):

  • Angi denne strategien i en kampanje du oppretter.
  • Angi eller bytt til denne strategien i innstillingene for den aktuelle kampanjen.
  • Angi denne strategien på Budstrategier-siden i det delte biblioteket.

I artikkelen Konfigurer smart budgivning kan du se hvordan du angir budstrategier.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false