Målrett mot nettsteder som omhandler relevante emner

Du kan målrette mot emner du selv velger for å nå ut til folk som er interessert i innhold relatert til produktene og tjenestene dine. I denne artikkelen får du trinnvis veiledning i hvordan du konfigurerer emnemålretting. 

Du finner en generell oversikt over denne funksjonen, i artikkelen om emnemålretting. Du kan bruke emnemålretting for kampanjer i Displaynettverket samt i videokampanjer. 

Veiledning

To add topic targeting to an existing ad group, follow these steps:

  1. Sign in to Google Ads.
  2. In the page menu on the left, click Topics.
  3. Click the pencil icon Endre.
  4. Click Select an ad group, then choose an ad group from the list that appears.
  5. Select the topics and subtopics you’d like to target.
  6. Click Save.

Tips

  • When you target a top-level topic, you also target all the related subtopics. However, we recommend adding the subtopics to your list for bidding and reporting control.
  • Adding all the subtopics isn't the same as adding the top-level topic. There are pages that won't be targeted if you add only the subtopics to your ad group. You can avoid this by adding the top-level topic.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt