Στοχεύστε ιστοτόπους που σχετίζονται με συναφή θέματα

Μπορείτε να στοχεύσετε θέματα της επιλογής σας, για να προσεγγίσετε χρήστες που ενδιαφέρονται για περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Αυτό το άρθρο παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση της στόχευσης ανά θέμα. 

Για μια γενική επισκόπηση αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με τη στόχευση ανά θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση ανά θέμα σε καμπάνιες του Δικτύου προβολής ή σε καμπάνιες βίντεο. 

Οδηγίες

To add topic targeting to an existing ad group, follow these steps:

  1. Sign in to Google Ads.
  2. In the page menu on the left, click Topics.
  3. Click the pencil icon Επεξεργασία.
  4. Click Select an ad group, then choose an ad group from the list that appears.
  5. Select the topics and subtopics you’d like to target.
  6. Click Save.

Tips

  • When you target a top-level topic, you also target all the related subtopics. However, we recommend adding the subtopics to your list for bidding and reporting control.
  • Adding all the subtopics isn't the same as adding the top-level topic. There are pages that won't be targeted if you add only the subtopics to your ad group. You can avoid this by adding the top-level topic.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας