Oblikovanje datoteke s podatki strank

Če želite z oglasi ciljati na svoje stranke, morajo biti podatki, ki jih naložite v storitev Povezovanje strank, pravilno oblikovani. 

Najpomembnejše navodilo za oblikovanje je, da morajo biti naslovi stolpcev v datoteki s podatki o strankah v angleščini. Preostali podatki so lahko v katerem koli jeziku, naslovi stolpcev pa morajo biti v angleščini.

V tem članku lahko preberete smernice za oblikovanje datoteke s podatki strank.

Osnovne smernice za oblikovanje

Podatki morajo biti v datoteki CSV in kodirani v obliki ASCII ali UTF-8 (oblika UTF-16 ni podprta). Uporabite predlogo ali ustvarite svojo datoteko s kombinacijo naslednjih imen naslovov stolpcev: »Email«, »Phone«, »First Name«, »Last Name«, »Country« in »Zip«. ID mobilne naprave lahko naložite prek te predloge.

Za zagotavljanje varnosti podatkov lahko podatke strank sami zgostite z algoritmom SHA256 ali pa bo Google Ads podatke samodejno zgostil z istim algoritmom SHA256, ki predstavlja panožni standard enosmernega zgoščevanja.

Podatke o strankah je treba zbrati v skladu s pravilniki o povezovanju strank.

Če bo v postopku nalaganja prišlo do kakršnih koli težav, preberite navodila za odpravljanje težav s povezovanjem strank.

 

Smernice za oblikovanje naslovov stolpcev (uporaba samo angleških izrazov)

Ujemanje e-poštnega naslova: Za ime naslova stolpca v podatkovni datoteki uporabite izraz »Email«.

Ujemanje telefonske številke: Za ime naslova stolpca v podatkovni datoteki uporabite izraz »Phone«.

 

Ujemanje naslova za pošiljanje: Da se bo naslov za pošiljanje ujemal, mora podatkovna datoteka vsebovati te 4 naslove stolpcev: »First Name«, Last Name«, »Country« in »Zip«. Če bo kateri koli od obveznih izrazov za naslov stolpca manjkal, se bo pri nalaganju najverjetneje prikazalo sporočilo o napaki.

 

Kombinirano ujemanje e-poštnega naslova, naslova za pošiljanje in telefonske številke: Datoteka mora vsebovati teh 6 naslovov stolpcev: »Email«, »Phone«, »First Name«, »Last Name«, »Country« in »Zip«. Če imate za posamezno stranko več e-poštnih naslovov, naslovov za pošiljanje ali telefonskih številk, lahko datoteka vsebuje več stolpcev »Email«, »Zip« ali »Phone«. Vključiti morate samo podatkovna polja, ki se vam zdijo ustrezna za vaše stranke. Naložite lahko eno podatkovno polje, na primer e-poštne naslove, ali več podatkovnih polj, na primer naslove za pošiljanje in telefonske številke.

 

Ujemanje ID-ja mobilne naprave: Za edini naslov stolpca v podatkovni datoteki uporabite izraz »Mobile Device ID«

 

Naslov posameznega stolpca v podatkovni datoteki mora biti samo v angleščini

Smernice za oblikovanje glede nalaganja nezgoščenih podatkov  

Imena naslovov stolpcev v datoteki s podatki o strankah morajo biti v angleščini.

E-poštni naslov

 • Vključite ime domene za vse e-poštne naslove (na primer gmail.com ali hotmail.co.jp)
 • Odstranite vse morebitne presledke v e-poštnem naslovu

Primer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Vključite kodo države

Primer:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

Ime

 • Ne vključite predpon (npr. ga.)
 • Naglasna znamenja so dovoljena

Primer:

 • janez
 • zoë

Priimek

 • Ne vključite pripon (npr. ml.)
 • Naglasna znamenja so dovoljena

Primer:

 • novak
 • novak-kuhar
 • pérez

Država

 • Uporabite dvomestne kode držav po standardu ISO
 • Kodo države vključite, tudi če so podatki o vseh strankah iz iste države

Primer:

 • US za Združene države
 • SG za Singapur

Poštna številka

 • Dovoljene so ameriške in mednarodne poštne številke
 • Za Združene države:
  • Dovoljenje so petmestne številke
  • Petmestne številke s štirimestno dodatno številko so prav tako dovoljene in lahko izboljšajo stopnjo ujemanja
 • Za vse druge države:
  • Izpustite dodatno poštno številko

Primer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

ID mobilne naprave

 • Uporabite en stolpec z oznako »Mobile Device ID«
 • Datoteka mora vsebovati samo podatke o ID-ju mobilne naprave; podatkov o ID-ju mobilne naprave ni mogoče uporabiti z drugimi vrstami podatkov
 • Trajanje članstva je največ 540 dni 

 

Smernice za oblikovanje za nalaganje zgoščenih podatkov

Imena naslovov stolpcev v datoteki s podatki o strankah morajo biti v angleščini.

E-poštni naslov

 • Vključite ime domene za vse e-poštne naslove (na primer gmail.com ali hotmail.co.jp).
 • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
 • Odstranite morebitne dodatne presledke pred, med ali za e-poštnimi naslovi.

Primer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Oblikujte telefonske številke z obliko E.164
 • Vključite kodo države in znak »+«

Primer:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Ime

 • Ne vključite predpon (npr. ga.)
 • Naglasna znamenja so dovoljena.
 • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
 • Odstranite morebitne dodatne začetne ali končne presledke.

Primer:

 • janez
 • zoë

Priimek

 • Ne vključite pripon (npr. ml.)
 • Naglasna znamenja so dovoljena.
 • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
 • Odstranite morebitne dodatne začetne ali končne presledke.

Primer:

 • novak
 • novak-kuhar
 • pérez

Država

Ne zgostite podatkov o državi

 • Uporabite dvomestne kode držav po standardu ISO.
 • Kodo države vključite, tudi če so podatki o vseh strankah iz iste države

Primer:

 • US za Združene države
 • SG za Singapur

Poštna številka

 • Ne zgostite podatkov o poštni številki.
 • Dovoljene so ameriške in mednarodne poštne številke.
 • Za Združene države: 
  • Dovoljenje so petmestne številke
  • Petmestne številke s štirimestno dodatno številko so prav tako dovoljene in lahko izboljšajo stopnjo ujemanja
 • Za vse druge države: 
  • Izpustite dodatno poštno številko

Primer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave