Uw bestand met klantgegevens opmaken

Als u uw klanten met advertenties wilt targeten, moet u de gegevens van Klantenmatch die u uploadt, op de juiste manier opmaken. 

De belangrijkste opmaakrichtlijn is dat de kolomkoppen in uw bestand met klantgegevens de exacte in het Engels opgegeven namen moeten bevatten. De rest van uw gegevens mogen in elke taal zijn, maar de kolomkoppen moeten in het Engels zijn.

In dit artikel leest u de richtlijnen voor hoe u het bestand met klantgegevens opmaakt.

Algemene opmaakrichtlijnen

Uw gegevens moeten in een csv-bestand staan, gecodeerd in ASCII of UTF-8 (UTF-16 wordt niet ondersteund). Gebruik een template of maak zelf een bestand met een combinatie van de volgende Engelse kolomkoppen: 'Email', 'Phone', 'First Name', 'Last Name', 'Country', 'Zip' en Mobile Device ID.

Als u de gegevens wilt beveiligen, kunt u de klantgegevens zelf hashen met het SHA256-algoritme. Google Ads kan ze ook voor u hashen met het SHA256-algoritme. Dit algoritme is de branchenorm voor eenrichtingshashing.

De klantgegevens moeten zijn verzameld in overeenstemming met het beleid voor Klantenmatch.

Als u problemen met uploaden heeft, vindt u meer informatie in het artikel over problemen met Klantenmatch oplossen.

 

Opmaakrichtlijnen voor kolomkoppen (alleen in het Engels)

Overeenkomsten zoeken aan de hand van het e-mailadres: Gebruik 'Email' als kolomkop in het gegevensbestand.

Overeenkomsten zoeken aan de hand van het telefoonnummer: Gebruik 'Phone' als kolomkop in het gegevensbestand.

 

Overeenkomsten zoeken aan de hand van het postadres: Hiervoor moet het gegevensbestand de volgende vier kolomkoppen bevatten: 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip'. Als een van de vereiste kolomkoppen ontbreekt, resulteert de upload waarschijnlijk in een fout.

 

Overeenkomsten zoeken aan de hand van zowel e-mailadres als postadres en telefoonnummer: Het bestand moet deze zes kolomkoppen bevatten: 'Email', 'Phone', 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip'.Als u voor dezelfde klant meerdere e-mailadressen, postadressen of telefoonnummers heeft, mag het bestand meerdere kolommen bevatten met de kop 'Email', 'Zip' of 'Phone'.U hoeft alleen gegevensvelden op te nemen die u relevant voor uw klanten vindt. U kunt één gegevensveld uploaden, zoals e-mailadres, of meerdere gegevensvelden, zoals postadres en telefoonnummer.

 

Overeenkomsten zoeken aan de hand van de mobiele apparaat-ID: Gebruik uitsluitend de kolomkop Mobile Device ID in het gegevensbestand.

 

Het gegevensbestand moet uitsluitend de Engelse kolomkoppen bevatten.

Opmaakrichtlijnen voor het uploaden van niet-gehashte gegevens  

De kolomkoppen in uw bestand met klantgegevens moeten Engelse namen bevatten.

Email (E-mail)

 • Geef voor alle e-mailadressen een geldige domeinnaam op (bijvoorbeeld gmail.com of hotmail.co.jp)
 • Verwijder eventuele spaties uit het e-mailadres

Bijvoorbeeld:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefoon)

 • Vermeld de landcode.

Bijvoorbeeld:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

First Name (Voornaam)

 • Gebruik geen aanhef (zoals 'Mevr.').
 • Accenten zijn toegestaan.

Bijvoorbeeld:

 • kees
 • zoë

Last Name (Achternaam)

 • Gebruik geen achtervoegsels (zoals 'Jr.').
 • Accenten zijn toegestaan.

Bijvoorbeeld:

 • smit
 • smit-jansen
 • pérez

Country (Land)

 • Gebruik een tweeletterige landcode conform de ISO-norm.
 • Neem altijd een landcode op, zelfs als al uw klantgegevens betrekking hebben op hetzelfde land.

Bijvoorbeeld:

 • VS voor de Verenigde Staten
 • NL voor Nederland

Zip (Postcode)

 • Zowel postcodes uit de VS als uit andere landen zijn toegestaan.
 • Met betrekking tot de VS:
  • Postcodes met vijf cijfers zijn toegestaan.
  • Ook postcodes met vijf cijfers gevolgd door een viercijferige toevoeging zijn toegestaan. Gebruik van deze codes kan uw overeenkomstpercentage verhogen.
 • Met betrekking tot alle overige landen:
  • Laat toevoegingen na de postcode weg.

Bijvoorbeeld:

 • 94303
 • 94303-5300
 • 1000 AA 

Mobile Device ID (Mobiele apparaat-ID)

 • Gebruik maar één kolom met het label 'Mobile Device ID'
 • Uw bestand mag alleen mobiele apparaat-ID-gegevens bevatten. Mobiele apparaat-ID-gegevens kunnen niet worden gecombineerd met andere typen gegevens
 • Maximale lidmaatschapsduur is 540 dagen 

 

Opmaakrichtlijnen voor het uploaden van gehashte gegevens

De kolomkoppen in uw bestand met klantgegevens moeten Engelse namen bevatten.

Email (E-mail)

 • Geef voor alle e-mailadressen een geldige domeinnaam op (zoals 'gmail.com' of 'hotmail.co.jp').
 • Gebruik alleen kleine letters.
 • Verwijder eventuele extra spaties voor, na en in het e-mailadres.

Voorbeeld:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefoon)

 • Deel telefoonnummers in met behulp van de E.164-indeling.
 • Vermeld de landcode en het plusteken.

Voorbeeld:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

First Name (Voornaam)

 • Gebruik geen aanhef (zoals 'Mevr.').
 • Accenten zijn toegestaan.
 • Gebruik alleen kleine letters.
 • Verwijder eventuele extra spaties voor en na de voornaam.

Voorbeeld:

 • kees
 • zoë

Last Name (Achternaam)

 • Gebruik geen achtervoegsels (zoals 'Jr.').
 • Accenten zijn toegestaan.
 • Gebruik alleen kleine letters.
 • Verwijder eventuele extra spaties voor en na de achternaam.

Voorbeeld:

 • smit
 • smit-jansen
 • pérez

Country (Land)

Hash landgegevens niet.

 • Gebruik een tweeletterige landcode conform de ISO-norm.
 • Neem altijd een landcode op, zelfs als al uw klantgegevens betrekking hebben op hetzelfde land.

Voorbeeld:

 • VS voor de Verenigde Staten
 • NL voor Nederland

Zip (Postcode)

 • Hash postcodegegevens niet.
 • Zowel postcodes uit de VS als uit andere landen zijn toegestaan.
 • Met betrekking tot de VS: 
  • Postcodes met vijf cijfers zijn toegestaan.
  • Ook postcodes met vijf cijfers gevolgd door een viercijferige toevoeging zijn toegestaan. Gebruik van deze codes kan uw overeenkomstpercentage verhogen.
 • Met betrekking tot alle overige landen: 
  • Laat toevoegingen na de postcode weg.

Voorbeeld:

 • 94303
 • 94303-5300
 • 1000 AA
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen