Formatiranje datoteke podataka o klijentima

Da biste ciljali oglase na klijente, podaci uparivanja klijenata koje prenesete moraju biti ispravno formatirani. 

Najvažnija je smjernica za formatiranje osigurati da zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima upotrebljavaju točne nazive navedene na engleskom. Ostatak podataka može biti na bilo kojem jeziku, ali zaglavlja stupaca moraju biti na engleskom.

U ovom se članku pružaju smjernice koje treba slijediti prilikom formatiranja datoteke podataka o klijentima.

Osnovne smjernice za oblikovanje

Podaci moraju biti u CSV datoteciUpotrijebite predložak ili izradite vlastitu datoteku upotrebom kombinacije sljedećih naziva zaglavlja na engleskom: "Email", "Phone", "First Name", "Last Name", "Country", "Zip" i "Mobile Device ID".

Kako bi vaši podaci bili sigurni, možete raspršiti podatke o korisnicima pomoću algoritma SHA256 ili će ih Google Ads raspršiti za vas pomoću istog algoritma SHA256, koji je standard djelatnosti za jednosmjerno raspršivanje.

Podaci o korisnicima moraju se prikupljati u skladu s pravilima o Uparivanju klijenata.

Ako naiđete na poteškoće s postupkom prijenosa, saznajte kako riješiti probleme Uparivanja klijenata.

 

Smjernice za formatiranje zaglavlja stupca (upotreba samo naziva na engleskom)

Uparivanje e-adrese: kao naziv stupca u podatkovnoj datoteci upotrijebite "Email".

Uparivanje telefona: kao naziv stupca u podatkovnoj datoteci upotrijebite "Phone".

 

Uparivanje poštanske adrese: za podudaranje poštanske adrese vaša podatkovna datoteka mora sadržavati ova četiri zaglavlja stupaca: "First Name", "Last Name", "Country" i "Zip". Ako bilo koji od obaveznih naziva zaglavlja stupaca nedostaje, vaš će prijenos vjerojatno rezultirati pogreškom.

 

Kombinirano uparivanje e-adrese, poštanske adrese i telefona: vaša datoteka mora sadržavati ovih šest zaglavlja stupaca: "Email", "Phone", "First Name", "Last Name", "Country" i "Zip". Ako za jednog klijenta imate više e-adresa, poštanskih adresa ili telefonskih brojeva, vaša datoteka može sadržavati više stupaca "Email", "Zip" ili "Phone".
 

Uparivanje ID-ja mobilnog uređaja: upotrijebite "Mobile Device ID" kao jedino zaglavlje stupca u podatkovnoj datoteci. 

 

Nazivi zaglavlja stupaca u podatkovnoj datoteci moraju biti na engleskom.

Smjernice za oblikovanje za prijenos neraspršenih podataka  

Nazivi zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima moraju biti na engleskom.

E-pošta

 • Uključite naziv domene za sve e-adrese (npr. gmail.com ili hotmail.co.jp)
 • Uklonite sve razmake unutar e-adrese

Na primjer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Uključite pozivni broj zemlje

Na primjer:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

Ime

 • Nemojte uključivati prefikse (npr. gđa)
 • Dopušteni su dijakritički znakovi

Na primjer:

 • ivan
 • zdravka

Prezime

 • Nemojte uključivati sufikse (npr. ml.)
 • Dopušteni su dijakritički znakovi

Na primjer:

 • kovač
 • kovač-ivančić
 • petrić

Zemlja

 • Upotrijebite ISO dvoslovne kodove zemalja
 • Uključite kôd zemlje čak i ako svi vaši korisnički podaci dolaze iz iste zemlje

Na primjer:

 • US za Sjedinjene Američke Države
 • SG za Singapur

Poštanski broj

 • Dopušteni su američki i međunarodni poštanski brojevi
 • Za Sjedinjene Američke Države:
  • dopušteni su peteroznamenkasti kodovi
  • dopušteni su i peteroznamenkasti kodovi iza kojih slijedi četveroznamenkasto proširenje, a oni mogu poboljšati vašu stopu podudaranja.
 • Za sve ostale zemlje:
  • izostavite proširenja poštanskog broja.

Na primjer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

ID mobilnog uređaja

 • Upotrijebite jedan stupac s oznakom "ID mobilnog uređaja".
 • Vaša datoteka treba sadržavati samo podatke o ID-jevima mobilnih uređaja. Uz podatke o ID-jevima mobilnih uređaja ne prihvaćaju se druge vrste podataka.
 • Maksimalno trajanje članstva iznosi 540 dana. 

 

Smjernice za oblikovanje za prijenos raspršenih podataka

Nazivi zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima moraju biti na engleskom.

E-pošta

 • Uključite naziv domene za sve e-adrese (npr. gmail.com ili hotmail.co.jp)
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite eventualne dodatne razmake ispred, iza ili unutar e-adrese

Na primjer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Za telefonske brojeve upotrijebite format E.164.
 • Navedite kôd države i znak "+".

Na primjer:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Ime

 • Nemojte uključivati prefikse (npr. gđa)
 • Naglasci su dopušteni
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite sve dodatne razmake ispred i iza

Na primjer:

 • ivan
 • zdravka

Prezime

 • Nemojte uključivati sufikse (npr. ml.)
 • Naglasci su dopušteni
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite sve dodatne razmake ispred i iza

Na primjer:

 • kovač
 • kovač-ivančić
 • petrić

Zemlja

Nemojte raspršivati podatke o zemlji

 • Upotrijebite ISO dvoslovne kodove zemalja
 • Uključite kôd države čak i ako svi vaši korisnički podaci dolaze iz iste zemlje

Na primjer:

 • US za Sjedinjene Američke Države
 • SG za Singapur

Poštanski broj

 • Nemojte raspršivati podatke o poštanskom broju
 • Dopušteni su američki i međunarodni poštanski brojevi
 • Za Sjedinjene Američke Države: 
  • dopušteni su peteroznamenkasti kodovi
  • dopušteni su i peteroznamenkasti kodovi iza kojih slijedi četveroznamenkasto proširenje, a oni mogu poboljšati vašu stopu podudaranja.
 • Za sve ostale zemlje: 
  • izostavite proširenja poštanskog broja.

Na primjer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem