Formatiranje datoteke podataka o klijentima

Da biste ciljali oglase na klijente, podaci uparivanja klijenata koje prenesete moraju biti ispravno formatirani. 

Najvažnija je smjernica za formatiranje osigurati da zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima upotrebljavaju točne nazive navedene na engleskom. Ostatak podataka može biti na bilo kojem jeziku, ali zaglavlja stupaca moraju biti na engleskom.

U ovom se članku pružaju smjernice koje treba slijediti prilikom formatiranja datoteke podataka o klijentima.

Osnovne smjernice za oblikovanje

Podaci moraju biti u CSV datoteci s kodiranjem ASCII ili UTF-8 (UTF-16 nije podržan). Upotrijebite predložak ili izradite vlastitu datoteku upotrebom kombinacije sljedećih naziva zaglavlja na engleskom: "Email", "Phone", "First Name", "Last Name", "Country", "Zip" i "Mobile Device ID".

Kako bi vaši podaci bili sigurni, možete raspršiti podatke o klijentima pomoću algoritma SHA256 ili će ih Google Ads raspršiti za vas pomoću istog algoritma SHA256, koji je standard djelatnosti za jednosmjerno raspršivanje.

Podaci o klijentima moraju se prikupljati u skladu s pravilima o uparivanju klijenata.

Ako naiđete na poteškoće s postupkom prijenosa, saznajte kako riješiti probleme s uparivanjem klijenata.

 

Smjernice za formatiranje zaglavlja stupca (upotreba samo naziva na engleskom)

Uparivanje e-adrese: kao naziv stupca u podatkovnoj datoteci upotrijebite "Email".

Uparivanje telefona: kao naziv stupca u podatkovnoj datoteci upotrijebite "Phone".

 

Uparivanje poštanske adrese: za podudaranje poštanske adrese vaša podatkovna datoteka mora sadržavati ova četiri zaglavlja stupaca: "First Name", "Last Name", "Country" i "Zip". Ako bilo koji od obaveznih naziva zaglavlja stupaca nedostaje, vaš će prijenos vjerojatno rezultirati pogreškom.

 

Kombinirano uparivanje e-adrese, poštanske adrese i telefona: vaša datoteka mora sadržavati ovih šest zaglavlja stupaca: "Email", "Phone", "First Name", "Last Name", "Country" i "Zip". Ako imate više e-adresa, poštanskih adresa ili telefonskih brojeva za jednog korisnika, vaša datoteka može sadržavati više stupaca "Email", "Zip" ili "Phone". Morate uključiti samo podatkovna polja koja smatrate relevantnim za svoje kupce. Možete prenijeti jedno podatkovno polje, poput e-adrese, ili više podatkovnih polja, poput poštanskih adresa i telefonskih brojeva.

 

Uparivanje ID-ja mobilnog uređaja: upotrijebite "Mobile Device ID" kao jedino zaglavlje stupca u podatkovnoj datoteci. 

 

Nazivi zaglavlja stupaca u podatkovnoj datoteci smiju se navoditi samo na engleskom.

Smjernice za oblikovanje za prijenos neraspršenih podataka  

Nazivi zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima moraju biti na engleskom.

E-pošta

 • Uključite naziv domene za sve e-adrese (npr. gmail.com ili hotmail.co.jp)
 • Uklonite sve razmake unutar e-adrese

Na primjer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Uključite pozivni broj zemlje

Na primjer:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

Ime

 • Nemojte uključivati prefikse (npr. gđa)
 • Dopušteni su dijakritički znakovi

Na primjer:

 • ivan
 • zdravka

Prezime

 • Nemojte uključivati sufikse (npr. ml.)
 • Dopušteni su dijakritički znakovi

Na primjer:

 • kovač
 • kovač-ivančić
 • petrić

Zemlja

 • Upotrijebite ISO dvoslovne kodove zemalja
 • Uključite kôd zemlje čak i ako svi vaši korisnički podaci dolaze iz iste zemlje

Na primjer:

 • US za Sjedinjene Američke Države
 • SG za Singapur

Poštanski broj

 • Dopušteni su američki i međunarodni poštanski brojevi
 • Za Sjedinjene Američke Države:
  • dopušteni su peteroznamenkasti kodovi
  • dopušteni su i peteroznamenkasti kodovi iza kojih slijedi četveroznamenkasto proširenje, a oni mogu poboljšati vašu stopu podudaranja.
 • Za sve ostale zemlje:
  • izostavite proširenja poštanskog broja.

Na primjer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

ID mobilnog uređaja

 • Upotrijebite jedan stupac s oznakom "ID mobilnog uređaja".
 • Vaša datoteka treba sadržavati samo podatke o ID-jevima mobilnih uređaja. Uz podatke o ID-jevima mobilnih uređaja ne prihvaćaju se druge vrste podataka.
 • Maksimalno trajanje članstva iznosi 540 dana. 

 

Smjernice za oblikovanje za prijenos raspršenih podataka

Nazivi zaglavlja stupaca u datoteci podataka o klijentima moraju biti na engleskom.

E-pošta

 • Uključite naziv domene za sve e-adrese (npr. gmail.com ili hotmail.co.jp)
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite eventualne dodatne razmake ispred, iza ili unutar e-adrese

Na primjer:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefon

 • Za telefonske brojeve upotrijebite format E.164.
 • Navedite kôd države i znak "+".

Na primjer:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Ime

 • Nemojte uključivati prefikse (npr. gđa)
 • Naglasci su dopušteni
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite sve dodatne razmake ispred i iza

Na primjer:

 • ivan
 • zdravka

Prezime

 • Nemojte uključivati sufikse (npr. ml.)
 • Naglasci su dopušteni
 • Neka svi znakovi budu mala slova
 • Uklonite sve dodatne razmake ispred i iza

Na primjer:

 • kovač
 • kovač-ivančić
 • petrić

Zemlja

Nemojte raspršivati podatke o zemlji

 • Upotrijebite ISO dvoslovne kodove zemalja
 • Uključite kôd države čak i ako svi vaši korisnički podaci dolaze iz iste zemlje

Na primjer:

 • US za Sjedinjene Američke Države
 • SG za Singapur

Poštanski broj

 • Nemojte raspršivati podatke o poštanskom broju
 • Dopušteni su američki i međunarodni poštanski brojevi
 • Za Sjedinjene Američke Države: 
  • dopušteni su peteroznamenkasti kodovi
  • dopušteni su i peteroznamenkasti kodovi iza kojih slijedi četveroznamenkasto proširenje, a oni mogu poboljšati vašu stopu podudaranja.
 • Za sve ostale zemlje: 
  • izostavite proširenja poštanskog broja.

Na primjer:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem