Formátování souboru s údaji zákazníků

Aby bylo možné cílit reklamy na zákazníky, musí být nahraná data vlastních seznamů zákazníků správně formátovaná.

Nejdůležitější při formátování je zajistit, aby názvy záhlaví sloupců v souboru s údaji zákazníků přesně odpovídaly stanoveným názvům v angličtině. Zbytek údajů už může být v libovolném jazyce, ale názvy záhlaví sloupců musí být anglicky.

V tomto článku se dozvíte, jaké pokyny je třeba při úpravě formátu souboru s údaji o zákaznících dodržet.

Základní pokyny k formátování

Údaje musejí být v souboru CSV kódovaném v ASCII nebo UTF-8 (kódování UTF-16 není podporováno). Použijte šablonu, nebo vytvořte svůj vlastní soubor obsahující záhlaví sloupců s těmito názvy v angličtině: Email (E‑mail), Phone (Telefon), First Name (Jméno), Last Name (Příjmení), Country (Země) a Zip (PSČ).Své ID mobilního zařízení můžete nahrát pomocí této šablony.

V zájmu zabezpečení můžete údaje zákazníků hašovat s využitím algoritmu SHA256, který je oborovým standardem v oblasti jednosměrného hašování, popřípadě nechat službu Google Ads, aby pomocí téhož algoritmu hašovala údaje za vás.

Údaje o zákaznících lze shromažďovat pouze v souladu se zásadami pro vlastní seznamy zákazníků.

Pokud při nahrávání souboru narazíte na potíže, projděte si postupy pro odstraňování problémů s vlastními seznamy zákazníků.

 

Pokyny pro formátování záhlaví sloupců (názvy záhlaví musí být v angličtině)

Přiřazení podle e-mailové adresy: V datovém souboru použijte pro záhlaví sloupce název „Email“ (e-mailová adresa).

Přiřazení podle telefonního čísla: V datovém souboru použijte pro záhlaví sloupce název „Phone“ (telefonní číslo).

 

Přiřazení podle korespondenční adresy: Soubor dat musí obsahovat 4 sloupce s těmito názvy záhlaví: „First Name“ (Jméno), „Last Name“ (Příjmení), „Country“ (Země) a „Zip“ (PSČ). Pokud kterýkoli z těchto názvů chybí, je pravděpodobné, že při nahrávání dojde k chybě.

 

Přiřazení podle kombinace e-mailové adresy, korespondenční adresy a telefonního čísla: Váš soubor musí obsahovat 6 sloupců s těmito záhlavími: „Email“, „Phone“, „First Name“, „Last Name“, „Country“ a „Zip“.Pokud má některý z vašich zákazníků více e-mailových adres, korespondenčních adres nebo telefonních čísel, může váš datový soubor obsahovat i více sloupců „Email“, „Zip“ nebo „Phone“.Postačí, když použijete jen taková datová pole, která pro své zákazníky považujete za relevantní. Můžete nahrát jedno datové pole, například e-mailové adresy, nebo i více datových polí, například korespondenční adresy a telefonní čísla.

 

Přiřazení podle ID mobilního zařízení: Použijte v datovém souboru pouze jeden sloupec a jeho záhlaví pojmenujte „Mobile Device ID“ (ID mobilního zařízení).

 

Všechna záhlaví sloupců ve vašem datovém souboru musí být v angličtině.

Pokyny k formátování nahrávaných nehašovaných dat

Názvy záhlaví sloupců v souboru s údaji o zákaznících musí být v angličtině.

E-mail

 • Všechny e-mailové adresy musí obsahovat název domény (například gmail.com, hotmail.com apod.).
 • Z e-mailové adresy odstraňte veškeré mezery.

Příklady:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefon)

 • včetně mezinárodní předvolby

Příklad:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678

Jméno

 • Nezahrnujte předpony (např. paní).
 • Písmena s diakritikou jsou povolena.

Příklady:

 • jan
 • kateřina

Last Name (Příjmení)

 • Nezahrnujte přípony (např. junior).
 • Písmena s diakritikou jsou povolena.

Příklady:

 • kovář
 • nováková-svobodová
 • pérez

Země

 • Použijte dvoupísmenné kódy zemí podle normy ISO.
 • Kód země uveďte i v případě, že všechny vaše údaje o zákaznících pocházejí ze stejné země.

Příklady:

 • US (Spojené státy americké)
 • SG (Singapur)

Zip (PSČ)

 • Jsou povoleny jak americká, tak mezinárodní poštovní směrovací čísla.
 • USA:
  • Jsou povoleny pětimístné číselné kódy.
  • Jsou povoleny i pětimístné číselné kódy se čtyřmístnou číselnou příponou. Přípony mohou zlepšit míru shody.
 • Všechny ostatní země:
  • Přípony z poštovních směrovacích čísel odstraňte.

Příklady:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG

Mobile Device ID (ID mobilního zařízení)

 • Použijte jediný sloupec s názvem Mobile Device ID.
 • Váš soubor by měl obsahovat pouze data typu ID mobilního zařízení; žádné jiné datové typy nelze spolu s tímto typem dat přijmout.
 • Maximální délka trvání členství je 540 dní.

 

Pokyny k formátování nahrávaných hašovaných dat

Názvy záhlaví sloupců v souboru s údaji zákazníků musí být v angličtině.

E-mail

 • Všechny e-mailové adresy musí obsahovat název domény (například gmail.com, hotmail.com apod.).
 • Všechna písmena musí být malá.
 • Odstraňte případné mezery z e-mailových adres, před i za nimi.

Příklady:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefon)

 • Telefonní čísla uvádějte ve formátu E.164.
 • Uveďte také kód země a znaménko "+".

Příklady:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

First Name (Jméno)

 • Nezahrnujte předpony (např. paní).
 • Písmena s diakritikou jsou povolena.
 • Všechna písmena musí být malá.
 • Odstraňte případné mezery před jménem nebo za ním.

Příklady:

 • jan
 • kateřina

Last Name (Příjmení)

 • Nezahrnujte přípony (např. junior).
 • Písmena s diakritikou jsou povolena.
 • Všechna písmena musí být malá.
 • Odstraňte případné mezery před příjmením nebo za ním.

Příklady:

 • kovář
 • nováková-svobodová
 • pérez

Country (Země)

Údaje o zemi nehašujte

 • Použijte dvoupísmenné kódy zemí podle normy ISO.
 • Kód země uveďte i v případě, že všechny vaše údaje o zákaznících pocházejí ze stejné země.

Příklady:

 • US (Spojené státy americké)
 • SG (Singapur)

Zip (PSČ)

 • Údaje o PSČ nahašujte
 • Jsou povoleny jak americké, tak mezinárodní poštovní směrovací kódy.
 • Spojené státy americké: 
  • Jsou povoleny pětimístné číselné kódy.
  • Jsou povoleny i pětimístné číselné kódy se čtyřmístnou číselnou příponou. Přípony mohou zlepšit míru shody.
 • Všechny ostatní země: 
  • Přípony z poštovních směrovacích kódů odstraňte.

Příklady:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false