Kinnitatud kõnedega seotud veaotsing

Kas teil on nutikate kampaaniate kinnitatud kõnede kohta küsimusi, millele te mujalt vastust pole leidnud? Siin on mõned levinud küsimused kinnitatud kõnede kohta. Lisateabe lugemiseks klikkige huvipakkuva jaotise pealkirjal.

Kõnede vastuvõtmine töövälisel ajal

Paljud ettevõtted kasutavad selleks, et tagada potentsiaalselt väärtuslikele kõnedele reageerimine ka töövälisel ajal, näiteks kõnepostisüsteeme, automaatvastajaid või vastamisteenuseid.

Kui te kõneposti või vastamisteenuseid ei kasuta ning teie ettevõttele väljaspool harilikku tööaega tehtud telefonikõnedele ei vastata, siis neid kõnesid kinnitatud kõnedena ei näidata ning nende eest tasu ei võeta.

Reklaamis kuvatakse vale või vigane number

Kui kasutate kinnitatud kõnede funktsiooni, määratakse teie reklaami jaoks Google’i edasisuunamisnumber. Google’i edasisuunamisnumber kuvatakse nutikate kampaaniate raames Google’i otsingute töölaua- või mobiiliversioonis. See number suunatakse teie ettevõtte tegelikule telefoninumbrile ja see võimaldab koguda reklaami abil saadavate kõnede statistikat.

Reklaamis ei kuvata Google’i edasisuunamisnumbrit

Kinnitatud kõnede funktsioon aktiveeritakse pärast seda, kui reklaam on saanud teatud arvu klikke. Kui kinnitatud kõnede funktsioon on aktiveeritud, määratakse teie reklaamile Google’i edasisuunamisnumber ja teie nutikate kampaaniate juhtpaneelil kuvatakse teie numbrile tehtud kõnede statistika.

Kui olete kinnitatud kõnede funktsiooni oma reklaami jaoks aktiveerinud, kuid Google’i edasisuunamisnumbrit teie reklaamis ei kuvata, võib põhjus olla näiteks järgmises.

  • Google’i otsingu asemel on kasutatud Google Mapsi. Google’i edasisuunamisnumbrid kuvatakse ainult nende reklaamide puhul, mida näidatakse Google’i otsingu mobiili- või töölauaversioonis. Google Mapsist tehtud kõnesid praegu ei kaasata.
  • Ebapiisav otsingumaht. Google’i edasisuunamisnumbrit ei kuvata mõnikord ka siis, kui otsingufraaside otsingumaht on väga väike.
  • Reklaamid ei rakenda kinnitatud kõnede funktsiooni. Kinnitatud kõnede funktsioon võimaldatakse pigem reklaami- kui ettevõttetasandil. Seega, kui teil on mitu reklaami, kuid te pole lubanud nende kõigi jaoks kinnitatud kõnede funktsiooni, siis kuvatakse edasisuunamisnumber ainult nende reklaamide puhul, mille jaoks kinnitatud kõned lubatud on.

Kõnesid pole tulnud nii palju, kui eeldasin

Kõnede mahtu võivad mõjutada järgmised asjaolud.

  • Google’i otsingu asemel on kasutatud Google Mapsi. Kinnitatud kõnede funktsioon võtab arvesse vaid neid kõnesid, mis tulevad nutikate kampaaniate Google’i otsingu kaudu. Google Mapsist tehtud kõnesid praegu ei kaasata.
  • Ebapiisav otsingumaht. Google’i edasisuunamisnumbrit ei kuvata mõnikord ka siis, kui otsingufraaside otsingumaht on väga väike.
  • Reklaamid ei rakenda kinnitatud kõnede funktsiooni. Kui teil on mitu reklaami, kuid te pole lubanud nende kõigi jaoks kinnitatud kõnede funktsiooni, siis kuvatakse edasisuunamisnumber ainult nende reklaamide puhul, mille jaoks kinnitatud kõned lubatud on.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse