Импресии, кликвания и обаждания от клиенти в интелигентните кампании

 • Интелигентните кампании Ви дават възможност да проследявате импресиите, кликванията и обажданията от клиенти, свързани с рекламата Ви.
 • Проследяването на тези взаимодействия може да Ви помогне да определите в каква степен рекламите Ви привличат потенциални клиенти.

Добавили сте бизнеса си и сте съставили рекламите за интелигентната си кампания. Сега ще започнете да мислите за взаимодействията с рекламата Ви – а именно, импресии и действията на клиентите.

Начин на работа на импресиите

Импресия се отчита всеки път, когато рекламата Ви се показва на някого, който посещава страница или уебсайт с резултати от търсенето в Google или Google Карти.

Импресиите показват колко често рекламното Ви послание се споделя с потенциални клиенти.

Сайтове, свързани с бизнеса Ви

Ако рекламирате в Обединеното кралство или Съединените щати, рекламата Ви може да се показва и на други партньорски сайтове, чието съдържание е свързано с бизнеса Ви. В таблото за управление на интелигентните кампании ще включваме и данните за импресиите, които получавате от тези сайтове.

Начин на работа на действията

Клиентите могат да взаимодействат с рекламата Ви, като кликнат върху нея или се обадят на посочения в нея телефон. След като кликнат върху рекламата, клиентите ще бъдат отведени до нейната целева страница – това обикновено е уебсайтът Ви или страницата Ви в Google+. Хората може също да кликнат върху телефонния номер в рекламата Ви, за да се обадят на бизнеса Ви от мобилните си устройства.

Когато спрямо рекламата Ви бъде извършено действие, това може да означава, че някой иска да научи повече за бизнеса Ви. Наблюдаването на броя получени от рекламата Ви действия може да Ви помогне да разберете доколко привлекателна е тя за потенциалните клиенти. Когато рекламите са подходящи, е по-вероятно да получават кликвания и обаждания от хора, интересуващи се от предлаганото от Вас.

Преглед на импресиите и действията от клиенти

В картата с обобщена информация за рекламата в таблото за управление на интелигентните кампании ще виждате броя на получените от рекламата импресии и действия от клиентите. Тази карта с обобщена информация за рекламата съдържа следните сведения:

 • Импресии на рекламата Ви: Колко пъти е показана който и да е вариант на рекламата Ви.
 • Кликвания върху рекламата Ви: Колко пъти е кликнато върху който и да е вариант на рекламата Ви.
 • Обаждания към номера Ви (ако е активирано отчитане на обажданията): Колко обаждания са получени на пренасочващия номер от Google за който и да е вариант на рекламата. Тези данни ще се показват само ако сте включили отчитането на обажданията за рекламата.
 • Изразходвана сума: Каква сума е изразходвана от рекламата Ви през текущия месец.
 • Фрази за търсене: Ако някой търси една от тези фрази, рекламата Ви може да се покаже до резултатите от търсенето. Можете да използвате бутона „Редактиране“, за да деактивирате фрази, които не са подходящи за бизнеса Ви.
 • Действия на картата (ако е активирано).
 • Google Анализ (ако е активирано).

Как да виждате данни за импресиите, кликванията и обажданията от клиенти

 1. Кликнете върху Всички кампании и след това – върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 2. Превъртете страницата надолу, за да видите картите и данни като импресии, кликвания, обаждания и други.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си