Yanıtlanmış arama verilerinizi görüntüleme

Reklamınıza ait yanıtlanmış aramaların performansını dilediğiniz zaman hesap özetindeki "Çağrılar" kartında görebilirsiniz. 

Yanıtlanmış arama verilerinizi görüntüleme

  1. Tüm kampanyalar'ı, ardından yanıtlanmış arama verilerini görmek istediğiniz kampanyanın adını tıklayın.
  2. "Yanıtlanmış arama" kartını bulana kadar sayfayı aşağı kaydırın.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?