Cách hoạt động của chiến dịch Thông minh

  • Chiến dịch Thông minh giúp bạn làm nổi bật các điểm bán hàng của doanh nghiệp và thu hút khách hàng.
  • Bạn có thể tạo một chiến dịch duy nhất cho doanh nghiệp của mình hoặc chạy nhiều chiến dịch để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau mà doanh nghiệp của bạn cung cấp, trong đó, mỗi chiến dịch sẽ có một bộ chủ đề từ khóa riêng.

Cách quảng cáo hoạt động

Khi đăng ký chiến dịch Thông minh, bạn sẽ viết quảng cáo mô tả doanh nghiệp của mình. Bạn cũng sẽ chọn chủ đề từ khóa mà bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo và đặt ngân sách. Quảng cáo của bạn sẽ tự động hiển thị cho khách hàng tiềm năng trên Google Tìm kiếm, Google Maps, YouTube, Gmail và các trang web đối tác của Google.

Quảng cáo có thể hiển thị khi khách hàng tiềm năng trong khu vực địa lý của bạn tìm kiếm các cụm từ liên quan đến doanh nghiệp của bạn trên Google hoặc Google Maps. Quảng cáo cũng có thể hiển thị cho những người ở bên ngoài vùng lân cận của bạn nhưng bao gồm các cụm từ liên quan đến doanh nghiệp của bạn cũng như địa điểm doanh nghiệp của bạn.

Giao diện của quảng cáo

Bảo hiểm toàn diện | Tự bảo vệ trong ngân sách | Nhận báo giá miễn phí ngay hôm nay

Quảng cáowww.example.com/insurance
Mua bảo hiểm với giá phải chăng và đáng tin cậy. Giảm 10% cho mọi báo giá trực tuyến. So sánh thật dễ dàng các loại hợp đồng bảo hiểm kề bên nhau chỉ trong nháy mắt.

Quảng cáo của bạn bao gồm các phần sau đây:

Tên Nội dung mô tả
Tiêu đề

Dòng tiêu đề của bạn là văn bản màu xanh lam ở đầu quảng cáo. Khi khách hàng nhấp vào dòng tiêu đề quảng cáo, họ sẽ được đưa đến trang web mà bạn đã nhập cho doanh nghiệp của mình.

Độ dài tối đa của dòng tiêu đề 1: 30 ký tự (hoặc 15 ký tự đối với ngôn ngữ 2 byte*)

Độ dài tối đa của dòng tiêu đề 2: 30 ký tự (hoặc 15 ký tự đối với ngôn ngữ 2 byte*)

Độ dài tối đa của dòng tiêu đề 3: 30 ký tự (hoặc 15 ký tự đối với ngôn ngữ 2 byte*)

Nội dung mô tả

Giới thiệu các điểm bán hàng chính của doanh nghiệp bằng cách mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc bao gồm ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Độ dài tối đa của dòng mô tả 1: 90 ký tự (hoặc 45 ký tự đối với ngôn ngữ 2 byte*)

Độ dài tối đa của dòng mô tả 2: 90 ký tự (hoặc 45 ký tự đối với ngôn ngữ 2 byte*)

URL trang web (đường liên kết)

Chúng tôi sẽ hiển thị URL trang web của doanh nghiệp bạn.

Đường liên kết trang web

Đường liên kết trang web là các đường liên kết được tạo tự động xuất hiện bên dưới văn bản quảng cáo của bạn. Các đường liên kết này đưa khách hàng đến các trang trên trang web của bạn có liên quan đến những nội dung tìm kiếm của họ.

Ghim bản đồ Ghim có thể xuất hiện trong quảng cáo dành cho khách hàng ở gần doanh nghiệp của bạn. Nếu khách hàng của bạn nhấp vào ghim, họ sẽ được đưa tới vị trí doanh nghiệp của bạn trên Google Maps (yêu cầu liên kết chiến dịch Thông minh với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi).
Số điện thoại

Nếu bạn nhập số điện thoại, số này sẽ được hiển thị trong quảng cáo tìm kiếm trên thiết bị di động, quảng cáo tìm kiếm trên máy tính, quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google và quảng cáo trên Google Maps. Để số này hiển thị, bạn có thể phải xác minh quyền sở hữu số điện thoại của mình.

Nếu sử dụng báo cáo cuộc gọi, bạn sẽ vẫn cần xác minh quyền sở hữu số điện thoại thực của mình để chúng tôi hiển thị số chuyển tiếp Google duy nhất được sử dụng trong quảng cáo của bạn.

Địa chỉ

Nếu bạn muốn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, thì tài khoản Google Ads của bạn cần được liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi để hiển thị địa chỉ được quản lý trong tài khoản đó.

* Ngôn ngữ 2 byte là các ngôn ngữ sử dụng các ký tự 2 byte như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Tạo nhiều chiến dịch cho một doanh nghiệp

Nếu muốn quảng cáo các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, bạn có thể tạo nhiều chiến dịch Thông minh cho doanh nghiệp của mình và chỉ định các chủ đề từ khóa và ngân sách khác nhau cho mỗi chiến dịch. Ví dụ: một tiệm bánh có thể muốn tạo một chiến dịch "bánh" chung chung, nhưng lại tạo một chiến dịch bổ sung cho "bánh cưới". Mỗi chiến dịch này có thể có chủ đề từ khóa, ngân sách và tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau. Mỗi chiến dịch cũng có thể có nhiều quảng cáo.

Quảng cáo thay thế

Để giúp quảng cáo thu hút nhiều khách hàng hơn và nhận được nhiều lượt nhấp hơn, thông tin bạn đã cung cấp về doanh nghiệp của mình và nội dung trên trang web của bạn sẽ dùng để tạo và thử nghiệm quảng cáo thay thế. Trong một số trường hợp, thông tin này có thể dùng để thử nghiệm các dòng tiêu đề và/hoặc các trang đích khác nhau.

Google sẽ chạy cả quảng cáo gốc và quảng cáo mới để xác định quảng cáo nào hiệu quả hơn. Nếu một số quảng cáo liên tục hoạt động tốt hơn thì những quảng cáo đó sẽ được chạy thường xuyên hơn theo thời gian.

Đăng ký chiến dịch Thông minh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố