Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp)

Số lượt bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) cho phép bạn tự nhập dữ liệu giao dịch ngoại tuyến trực tiếp vào Google Ads hoặc thông qua đối tác bên thứ ba. Bằng cách đối sánh dữ liệu giao dịch từ chương trình khách hàng thân thiết hoặc cơ sở dữ liệu khách hàng, bạn có thể xem cách mà các quảng cáo trên Google chuyển thành các giao dịch mua ngoại tuyến. Bạn sẽ thấy dữ liệu tổng hợp và ẩn danh theo chiến dịch và thiết bị cho chiến dịch Tìm kiếm, YouTube và Mua sắm.

Điều kiện sử dụng

Để đủ điều kiện sử dụng tính năng đo lường chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp), bạn cần:

 • Theo dõi dữ liệu số lượt bán hàng tại cửa hàng trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
 • Có chương trình khách hàng thân thiết hoặc các cách khác để thu thập thông tin khách hàng liên kết với các giao dịch ngoại tuyến
 • Tải dữ liệu giao dịch lên mỗi tuần hoặc hai tuần một lần
 • Nhận hàng nghìn lần nhấp vào quảng cáo và hàng nghìn lượt bán hàng tại cửa hàng cho tài khoản mỗi tháng
 • Tuân thủ chính sách bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp)

Hướng dẫn

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, hãy liên hệ với đại diện tài khoản của mình. Khi đã được đưa vào danh sách cho phép, hãy tạo hành động chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng  để tạo hành động chuyển đổi mới.
 5. Nhấp vào Bán hàng tại cửa hàng.
 6. Chọn Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) và nhấp vào Tiếp tục.
 7. Bạn sẽ thấy thông báo về các chính sách của Google đối với việc tải dữ liệu lên. Để xác nhận rằng bạn tuân thủ chính sách của Google, hãy nhấp vào Xác nhận.
 8. Bên cạnh "Tên chuyển đổi", hãy nhập tên cho hành động chuyển đổi bạn muốn theo dõi. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi này sau đó trong báo cáo chuyển đổi.
 9. Bên cạnh "Tính", hãy chọn cách tính các lượt chuyển đổi của bạn.
  • Tất cả. Tùy chọn cài đặt này phù hợp nhất cho bán hàng khi mọi lượt chuyển đổi đều có khả năng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
  • Một. Tùy chọn cài đặt này phù hợp nhất cho khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như biểu mẫu đăng ký trên trang web của bạn, khi chỉ có một lượt chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo có khả năng tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
 10. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng theo dõi các lượt chuyển đổi sau một lần tương tác với quảng cáo trên menu thả xuống. Bạn có thể đặt thời lượng từ 1 đến 30 ngày. Hãy tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 11. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 12. Nhấp vào Xong.

Bạn có thể chọn tạo nhiều hành động chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng để theo dõi các loại giao dịch khác nhau, chẳng hạn như danh mục sản phẩm và kênh.

Nhập dữ liệu giao dịch vào Google Ads

Bạn vừa thiết lập xong hệ thống theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp).

Bây giờ, hãy tải dữ liệu giao dịch ngoại tuyến và dữ liệu sự kiện của bạn lên.

Lưu ý: Các số có giá trị nhỏ trong báo cáo bán hàng tại cửa hàng

Đôi khi, các lượt bán hàng tại cửa hàng có thể hiển thị các con số nhỏ, thậm chí là "1". Điều này có thể xảy ra nếu bạn xem dữ liệu ở cấp độ chi tiết hơn, chẳng hạn như phân đoạn theo thiết bị. Vì các số này được lập mô hình, bị ngoại suy và ẩn danh nên "1" không thực sự có nghĩa là một người đã nhấp vào quảng cáo và sau đó thực hiện giao dịch mua ngoại tuyến. Bạn có thể hiểu rằng giá trị này gần bằng 1 hoặc trung bình là 1.

Mặc dù số lượt bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) cung cấp cho bạn thông tin tổng quan chung về hiệu quả chiến dịch, báo cáo bán hàng tại cửa hàng sẽ chính xác hơn khi số có giá trị lớn hơn. Bạn nên sử dụng cấp độ báo cáo có ít nhất 400 lượt bán hàng tại cửa hàng để đánh giá hiệu suất của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố