Endringer i Google Ads-taggen for remarketing

Vi har gjort noen endringer i Google Ads-taggen for å gi deg en mer konsekvent opplevelse når du bruker nettstedskode i de ulike Google-produktene. Hvis du har konfigurert Google Ads-taggen for standard remarketing eller dynamisk remarketing i den nye utgaven av Google Ads, ser du en global nettstedstag, som bør brukes på hele nettstedet, samt en valgfri hendelseskodebit. Meningsfull brukeraktivitet på nettstedet ditt, for eksempel tilfeller der brukerne ser på produkter eller tjenester, innleder selve betalingen eller gjennomfører kjøp på nettet, blir registrert av hendelseskodebiten og den globale nettstedstaggen. Disse kodebitene erstatter den forrige remarketing-taggen, som imidlertid fortsatt fungerer.

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor du bør bruke den globale nettstedstaggen sammen med den valgfrie hendelseskodebiten, og hvordan du implementerer dem på riktig måte.

Merk: Hvis du administrerer den globale nettstedstaggen via Google Tag Manager, kan du også implementere remarketing via malen for remarketing-tagger i Google Ads. Denne malen finner du i Google Tag Manager. Hvis du allerede har Google Tag Manager-beholderkoden på nettstedet ditt, fraråder vi deg å implementere den globale nettstedstaggen.

Før du begynner

Vær oppmerksom på følgende:

  • Den globale nettstedstaggen er foreløpig bare tilgjengelig for nettstedskonverteringer og remarketing i den nye utgaven av Google Ads.
  • For at standard remarketing skal fungere (Google Ads-taggen er konfigurert til å «samle inn standarddata som er tilgjengelige fra denne datakilden»), må du plassere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt.
  • For at dynamisk remarketing skal fungere (Google Ads-taggen er konfigurert til å «samle inn bestemte attributter eller parametere for å kunne levere personlig tilpassede annonser»), må du plassere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet. Du må også ha en hendelseskodebit for hver remarketinghendelse som er relevant for den aktuelle bedriftstypen. Vær oppmerksom på at du ikke er nødt til å merke eventuelle ikke-kommersielle sider på nettstedet. Du må integrere hendelseskodebiten i kildekoden på nettstedet på en slik måte at den utløses som svar på en bestemt brukerhandling. Dette kan for eksempel være tilfeller der en bruker ser på et produkt eller kjøper noe. Finn ut hvordan du kan spore remarketinghendelser for bedrifter
  • Du må gi brukerne tydelig og uttømmende informasjon om datainnsamlingen og innhente samtykke fra brukerne der dette er lovpålagt. Du kan slå av innsamlingen av remarketingdata for brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser. Finn ut hvordan du endrer den globale nettstedstaggen for å slå av innsamlingen av remarketingdata for bestemte brukere.
Hvis du bruker JavaScript fra den forrige versjonen av Google Ads-taggen i konfigurasjonen din, fungerer oppsettet fortsatt. Hvis oppsettet derimot inneholder bilde-taggen uten JavaScript, anbefaler vi at du erstatter denne taggen og i stedet bruker den nye taggen. Da kan du nemlig dra nytte av all funksjonalitet. 

Sånn fungerer den nye Google Ads-taggen

Den nye Google Ads-taggen består av en global nettstedstag og en valgfri hendelseskodebit. Sammen sporer disse remarketinghendelsene dine. Hendelseskodebiten informerer den globale nettstedstaggen om når det skal overføres mer detaljerte data om remarketinghendelser. Du kan se kodebitene for den globale nettstedstaggen og den valgfrie hendelseskodebiten når du konfigurerer datakilden for Google Ads-taggen.

Global nettstedstag

Den globale nettstedstaggen skal plasseres på alle sidene på nettstedet ditt, i <head>-delen på HTML-sidene dine. Du trenger bare én global nettstedstag på hele nettstedet. Hvis du har installert en global nettstedstag fra en tidligere opprettet konverteringshandling eller remarketinghendelse fra den samme Google Ads-kontoen, trenger du ikke å legge til denne taggen på nytt. Det kan også hende du har en global nettstedstag som er hentet fra en Google Analytics-konto eller fra en annen Google Ads-konto. I så fall følger du veiledningen for hvordan du tilpasser en eksisterende global nettstedstag for Google Ads-kontoen din.

Her kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Kodebiten ovenfor er bare et eksempel og kommer ikke til å fungere på nettstedet ditt. Når du merker nettstedet ditt for remarketing, kan du se og kopiere den globale nettstedstaggen for kontoen din.

Den globale nettstedstaggen brukes ikke bare av Google Ads, men også av andre Google-produkter, for eksempel Google Analytics. Hvis du bruker disse produktene, kan du sørge for at nettstedsimplementeringen blir enklere ved at brukerne får en enhetlig taggingsopplevelse når du bruker den globale nettstedstaggen.

Slå av innsamlingen av remarketingdata

Ved hjelp av den nye parameteren allow_ad_personalization_signals kan du slå av innsamlingen av remarketingdata for brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser. Du kan ikke slå av konverteringssporing med denne parameteren.
Du kan angi parameteren allow_ad_personalization_signals én gang og bruke den for alle produkter som er konfigurert via den globale nettstedstaggen. Standardverdien for parameteren blir satt til sann. Når du angier verdien for parameteren som usann, blir bruken av dataene for personlig tilpassede annonser slått av. For å sikre at verdien for parameteren er tilgjengelig i en gitt Google Ads-konto, bør du legge den til ved hjelp av gtag('set')-kommandoen.
Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan endre den globale nettstedstaggen for å slå av signaler om personlig tilpasning av annonser:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Ads -->
<!-- Container request -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
  gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-999999');
</script>

Merk

Hvis du bruker den gamle AdWords-taggen, kan du angi var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; der du angir andre parametere for AdWords-taggen. Du finner mer informasjon i eksempelet nedenfor.
<!-- Google-kode for konverteringssiden for kjøp -->
<script type="text/javascript"> 
/* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
    var google_remarketing_only = "false"
    var google_conversion_value = 10.0;
    var google_conversion_currency = "USD";
    var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; 
    /* ]]> */ 
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>

Hendelseskodebiten

Med hendelseskodebiten får du registrert brukeraktiviteter, for eksempel tilfeller der brukerne logger på kontoen sin eller blar gjennom produkter eller tjenester. Informasjonen om disse aktivitetene registreres i hendelseskodebiten via hendelsesparametere. Installer hendelseskodebiten på alle sidene på nettstedet ditt der du registrerer bestemte remarketinghendelser. Du kan plassere den hvor som helst i koden, så lenge den er plassert etter den globale tag-kodebiten. For best mulig måling anbefaler vi at du plasserer den inne i selve <head>-delen.

Her kan du se et eksempel på en hendelseskodebit:

<!-- Event snippet for Example dynamic remarketing page -->
<script>
gtag('event', 'add_to_cart', {
    'value': 345.89, 
   items': [{
      'origin': 'NYC'
      'destination': 'PAR',
      'google_business_vertical': 'flights'
    },
    {
      'origin': 'PAR'
      'destination': 'LON',
      'google_business_vertical': 'flights'
    }, 
    {
      'id': '123456',
      'location_id': 'LON',
       'google_business_vertical': 'hotels'
    }]
});
</script>

Kodebiten ovenfor er bare et eksempel og kommer ikke til å fungere på nettstedet ditt. Når du konfigurerer remarketing for nettstedet ditt, kan du se og kopiere hendelseskodebiten for kontoen din.

Sånn tilpasser du eksisterende globale nettstedstagger til Google Ads-kontoer

Hvis du allerede har en global nettstedstag på alle sidene på nettstedet ditt, kan du konfigurere den slik at den sender data til flere Google Ads- eller Google Analytics-kontoer. Vi kan ta et eksempel på en global nettstedstag fra en Google Analytics-konto. Den globale nettstedstaggen kan se slik ut:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Hvis du vil legge til støtte for Google Ads-kontoen din, er det bare å legge til den fremhevede linjen i den globale nettstedstaggen og erstatte «AW-123456789» med den unike ID-en du får når du mottar remarketing-taggene dine

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>


Når du har gjort denne endringen, trenger du ikke å legge til kodebiten for den globale nettstedstaggen som er hentet fra Google Ads-kontoen din, på nettstedet ditt. Hvis du bruker parametere for dynamisk remarketing eller hendelsesparametere, er det bare å legge til hendelseskodebiten på den siden der remarketinghendelsen forekommer på nettstedet. Vær oppmerksom på at du kan bruke den samme globale kodebiten i flere Google Ads- eller Google Analytics-kontoer. For hver ekstra Google Ads- eller Google Analytics-konto du vil at taggen skal støtte, er det bare å legge til en ny «config»-kommando som inneholder ID-en for kontoen (som vist i kodeeksempelet ovenfor, der det finnes separate «config»-kommandoer for Google Analytics og Google Ads).

Slik bruker du de nye remarketing-taggene

Følg fremgangsmåten for å konfigurere remarketing for nettsteder i den nye utgaven av Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt