Wijzigingen in de Google Ads-remarketingtag

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de Google Ads-tag om het gebruik van websitecode in Google-producten te vergemakkelijken. Als u in het nieuwe, verbeterde Google Ads de Google Ads-tag voor standaardremarketing of dynamische remarketing heeft ingesteld, ziet u een algemene sitetag, die op de hele site moet worden gebruikt, samen met een optioneel gebeurtenisfragment. Het gebeurtenisfragment werkt samen met de algemene sitetag om betekenisvolle gebruikersactiviteiten op uw website te meten, zoals een product of service bekijken, met afrekenen beginnen of een online aankoop voltooien. Deze fragmenten vervangen de vorige remarketingtag, die nog steeds werkt.

In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de algemene sitetag met het optionele gebeurtenisfragment en hoe u deze correct implementeert.

Opmerking: Als u Google Tag Manager gebruikt om uw algemene sitetag te beheren, kunt u ook remarketing implementeren met behulp van de remarketingtagtemplate van Google Ads. Deze is beschikbaar in Google Tag Manager. Als u de Google Tag Manager-containercode al op uw website gebruikt, wordt het niet aanbevolen om de algemene sitetag te implementeren.

Voordat u begint

Houd rekening met het volgende:

  • De algemene sitetag is momenteel alleen beschikbaar voor websiteconversies en remarketing in het nieuwe, verbeterde Google Ads.
  • Standaardremarketing (als u 'Standaardgegevens verzamelen die beschikbaar zijn via deze gegevensbron' heeft ingesteld voor de Google Ads-tag) werkt alleen als op elke pagina van uw website een algemene sitetag staat.
  • Dynamische remarketing (als u 'Specifieke kenmerken of parameters verzamelen om advertenties te personaliseren' heeft ingesteld voor de Google Ads-tag) werkt alleen als op elke pagina van uw website een algemene sitetag staat en er voor elke remarketinggebeurtenis die relevant is voor uw bedrijfstype een gebeurtenisfragment is. (Opmerking: U hoeft niet-commerciële pagina's van uw site niet te taggen.) U moet het gebeurtenisfragment integreren met de broncode van uw website, zodat deze wordt geactiveerd als reactie op een specifieke gebruikersactie, zoals een product bekijken of een aankoop verrichten. Meer informatie over hoe u remarketinggebeurtenissen kunt bijhouden voor uw bedrijfstype
  • U moet gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geven over de gegevens die u verzamelt en hun toestemming daarvoor verkrijgen als dat wettelijk verplicht is. U kunt voor gebruikers die geen gepersonaliseerde advertenties willen bekijken, verzameling van remarketinggegevens uitschakelen. Meer informatie over hoe u de algemene sitetag kunt aanpassen om verzameling van remarketinggegevens uit te schakelen voor specifieke gebruikers.
Als uw installatie gebruik maakt van JavaScript van de vorige versie van de Google Ads-tag, blijft deze werken. Als uw installatie de niet-JavaScript-afbeeldingstag gebruikt, is het raadzaam dat u deze vervangt en de nieuwe tag gebruikt om de volledige functionaliteit te kunnen benutten.

Hoe de nieuwe Google Ads-tag werkt

De nieuwe Google Ads-tag bestaat uit een algemene sitetag en een optioneel gebeurtenisfragment, die samenwerken om uw remarketinggebeurtenissen te meten. Het gebeurtenisfragment informeert de algemene sitetag als deze uitgebreidere gegevens over een remarketinggebeurtenis moet sturen. U ziet de codefragmenten voor de algemene sitetag en het optionele gebeurtenisfragment wanneer u de gegevensbron voor de Google Ads-tag instelt.

Algemene sitetag

Het algemene sitetag-fragment moet op alle pagina's van uw website worden geplaatst, in het gedeelte <head> van uw HTML-pagina's. U heeft voor uw hele website slechts één algemeen sitetag-fragment nodig. Als u een algemene sitetag vanuit een eerder gemaakte conversieactie of remarketinggebeurtenis vanuit hetzelfde Google Ads-account heeft geïnstalleerd, moet u het algemene fragment niet opnieuw toevoegen. Het kan ook dat u een algemene sitetag-fragment heeft verkregen vanuit een Google Analytics-account of een ander Google Ads-account. Volg in dat geval de instructies voor hoe u een bestaande algemene sitetag aanpast voor uw Google Ads-account.

Hier volgt een voorbeeld van de algemene sitetag:

<!-- Algemene sitetag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>   <script>     window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Het bovenstaande codefragment is slechts een voorbeeld en werkt niet op uw website. Wanneer u uw site tagt voor remarketing, kunt u de algemene sitetag voor uw account bekijken en kopiëren.

De algemene sitetag wordt niet alleen gebruikt in Google Ads, maar ook in andere Google-producten, zoals Google Analytics. Als u deze producten gebruikt, maakt de uniforme toepassing van deze algemene sitetag de website-implementatie makkelijker.

Gebeurtenisfragment

Het gebeurtenisfragment wordt gebruikt om gebruikersactiviteiten te meten, zoals op een account inloggen, of producten of services bekijken. Informatie over deze activiteiten wordt gemeten in het gebeurtenisfragment met behulp van gebeurtenisparameters. Installeer het gebeurtenisfragment op elke pagina van uw site die specifieke remarketinggebeurtenissen meet. Het kan na het algemene sitetag-fragment overal in de code worden geplaatst. Voor de beste resultaten raden we aan om het fragment in het gedeelte <head> te plaatsen.

Hier volgt een voorbeeld van een gebeurtenisfragment:

<!-- Gebeurtenisfragment voor voorbeeld van een dynamische remarketingpagina -->
<script> gtag('event', 'add_to_cart', {     'value': 345.89,     items': [{       'origin': 'NYC'       'destination': 'PAR',       'google_business_vertical': 'flights'     },     {       'origin': 'PAR'       'destination': 'LON',       'google_business_vertical': 'flights'     },      {       'id': '123456',       'location_id': 'LON',        'google_business_vertical': 'hotels'     }] }); </script>

Het bovenstaande codefragment is slechts een voorbeeld en werkt niet op uw website. Als u remarketing voor uw website instelt, kunt u het gebeurtenisfragment voor uw account bekijken en kopiëren.

Een bestaande algemene sitetag aanpassen voor uw Google Ads-account

Als u al een algemene sitetag op elke pagina van uw website heeft, kunt u deze configureren om gegevens naar meerdere Google Ads- of Google Analytics-accounts te verzenden. We nemen als voorbeeld de algemene sitetag die afkomstig is van een Google Analytics-account. De algemene sitetag ziet er als volgt uit:

 <!-- Algemene sitetag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Als u support voor uw Google Ads-account wilt toevoegen, hoeft u alleen de gemarkeerde regel toe te voegen aan uw algemene sitetag. 'AW-123456789' vervangt u hierbij door de unieke ID die u tegelijk met uw remarketingtags heeft gekregen.

 <!-- Algemene sitetag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');   </script>


Nadat u deze wijziging heeft doorgevoerd, hoeft u het algemene sitetag-fragment uit uw Google Ads-account niet aan uw website toe te voegen. Als u dynamische remarketing of gebeurtenisparameters gebruikt, voegt u het gebeurtenisfragment toe op de pagina van uw site waar de gebeurtenis plaatsvindt. U kunt hetzelfde algemene sitetag-fragment gebruiken voor meerdere Google Ads- of Google Analytics-accounts. U voegt voor elk extra Google Ads- of Google Analytics-account dat u met uw tag wilt ondersteunen, een nieuwe 'config'-opdracht toe die de ID van het account bevat (net zoals in de bovenstaande voorbeeldcode, die afzonderlijke 'config'-opdrachten voor Google Analytics en Google Ads bevat).

De nieuwe remarketingtags gebruiken

Volg de stappen om remarketing voor uw website in te stellen in het nieuwe, verbeterde Google Ads.

Geavanceerde opties

Verzameling van remarketinggegevens uitschakelen

U kunt de verzameling van gepersonaliseerde advertentiegegevens uitschakelen voor gebruikers die geen gepersonaliseerde advertenties willen bekijken of voor uw eigen nalevingsdoeleinden. U kunt de algemene sitetag wijzigen en de verzameling van gepersonaliseerde advertentiegegevens uitschakelen voor bepaalde gebruikers op uw site of ervoor kiezen alle gebruikers uit Californië uit te sluiten in het gedeelte 'Doelgroepbeheer' van uw Google Ads-account.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen