A Google Ads remarketingcímke módosításai

Módosítottuk a Google Ads-címkét annak érdekében, hogy a felhasználói élményt gördülékenyebbé tegyük a webhelykódok Google-termékekben történő használata során. Ha hagyományos remarketinghez vagy dinamikus remarketinghez állította be a Google Ads-címkét az új Google Ads-környezetben, egy opcionális eseménykódrészleten kívül egy globális webhelycímkét lát majd, amelyet a teljes webhelyen alkalmaznia kell. Az eseménykódrészlet a globális webhelycímkével együtt méri a felhasználók a webhelyen végzett érdemi tevékenységeit, például egy termék vagy szolgáltatás megtekintését, a fizetés megkezdését vagy az online vásárlás befejezését. Ezek a kódrészletek a korábbi remarketingcímkét váltják fel, amely továbbra is működik.

Ez a cikk ismerteti, miért érdemes használni a globális webhelycímkét az opcionális eseménykódrészlettel együtt, és hogyan alkalmazhatja őket megfelelő módon.

Megjegyzés: Ha a Google Címkekezelőt használja a globális webhelycímke kezelésére, akkor a remarketinget a Google Ads remarketingcímke-sablonjával is megvalósíthatja, amely a Google Címkekezelőben áll rendelkezésre. Ha a webhelyén a Google Címkekezelő tárolókódját használja, nem ajánlott a globális webhelycímke alkalmazása.

Mielőtt elkezdené

Tartsa szem előtt, hogy:

  • A globális webhelycímke jelenleg kizárólag a webhelykonverziók és a remarketing számára áll rendelkezésre az új Google Ads-környezetben.
  • Ahhoz, hogy működjön a hagyományos remarketing (a Google Ads-címke beállítása „Az adatforrásból származó alapértelmezett adatok gyűjtése”), a webhely minden oldalán lennie kell egy globális webhelycímkének.
  • Ahhoz, hogy működjön a dinamikus remarketing (a Google Ads-címke beállítása „Egyéni attribútumok vagy paraméterek gyűjtése a hirdetések személyre szabásához”), a webhely minden oldalán lennie kell egy globális webhelycímkének, és minden konverziós művelethez egy eseménykódrészletet kell rendelni. (Ne feledje, hogy nem kell használnia a címkét a webhelye nem kereskedelmi oldalain.) Be kell illesztenie az eseménykódrészletet a webhelye forráskódjába úgy, hogy egy adott felhasználói műveletre reagáljon, például egy termék megtekintésére vagy vásárlásra. További információ arról, hogyan követheti nyomon a remarketingeseményeket a vállalkozási típusánál.
  • A felhasználókat tájékoztassa egyértelműen és teljes körűen az adatgyűjtéssel kapcsolatban, és szerezze meg beleegyezésüket, amennyiben ezt jogszabályok írják elő. Letilthatja a remarketingadatok gyűjtését azon felhasználók számára, akik nem kívánnak személyre szabott hirdetéseket látni. Ismerje meg, hogyan módosíthatja a globális webhelycímkét annak érdekében, hogy adott felhasználók számára letiltsa a remarketingadatok gyűjtését.
Ha a Google Ads-címke korábbi verziójából származó JavaScript-kódot használ, az továbbra is működni fog. Ha nem-JavaScript-képcímkét használ, az összes funkció működése érdekében javasolt lecserélni és az új címkére váltani. 

Az új Google Ads-címke működése

Az új Google Ads-címke egy globális webhelycímkéből és egy opcionális eseménykódrészletből áll, amelyek együtt mérik a remarketingeseményeket. Az eseménykódrészlet jelzi a globális webhelycímkének, hogy mikor küldjön részletesebb remarketingesemény-adatokat. Az opcionális eseménykódrészlet és a globális webhelycímke kódrészletei a Google Ads-címke adatforrásának beállításakor jelennek meg.

Globális webhelycímke

A globális webhelycímke-kódrészletet a webhely minden oldalán el kell helyezni a HTML-oldalak <head> részében. A teljes webhelyen mindössze egyetlen globális webhelycímke-kódrészlet szükséges. Ha már telepített globális webhelycímkét ugyanazon Google Ads-fiók egy korábbi konverziós műveletének vagy remarketing-eseményének létrehozásakor, nem kell újra beillesztenie a globális kódrészletet. Előfordulhat, hogy Ön egy Google Analytics-fiókból vagy egy másik Google Ads-fiókból származó globális webhelycímke-kódrészlettel rendelkezik. Ebben az esetben kövesse az utasításokat, hogy egy már meglévő globális webhelycímkét módosítson a Google Ads-fióknak megfelelőre.

Íme egy példa a globális webhelycímkére:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

A fenti kódrészlet csak példa, és nem működik az Ön webhelyén. Amikor remarketing céljából megcímkézi a webhelyet, megtekintheti és lemásolhatja a fiókja globális webhelycímkéjét.

A globális webhelycímkét nemcsak a Google Ads használja, hanem más Google-termékek is, mint például a Google Analytics. Ha használja ezeket a termékeket, a globális webhelycímke egyszerűbbé teszi a webhely implementációját, mivel egységes címkézési élményt kínál.

Remarketingadatok gyűjtésének letiltása

Az új allow_ad_personalization_signals paraméter használatával letilthatja a remarketingadatok gyűjtését azon felhasználók számára, akik nem kívánnak személyre szabott hirdetéseket látni. Ez a paraméter nem tiltja le a konverziókövetést.
Elég egyszer beállítania az allow_ad_personalization_signals paramétert, és máris alkalmazhatja minden, globális webhelycímkén konfigurált termék esetén. A paraméter alapértelmezetten „igaz” értékre van állítva. Ha a paraméter értékét hamisra állítja, letiltja az adatok személyre szabott hirdetésekhez való felhasználását. Annak érdekében, hogy a paraméter értéke egy adott Google Ads-fiókban rendelkezésre álljon, illessze be a gtag('set') parancs használatával.
Az alábbi példa bemutatja, hogyan módosíthatja a globális webhelycímkét a hirdetések személyre szabását elősegítő jelek letiltása érdekében:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Ads -->
<!-- Container request -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
  gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-999999');
</script>

Megjegyzés

Ha a régi AdWords-címkét használja, beállíthatja a var google_allow_ad_personalization_signals = "false" értéket; ahol más AdWords-címke-paramétereket állít be. További információért tekintse meg az alábbi példát.
<!-- Google Code for Purchase Conversion Page -->
<script type="text/javascript"> 
/* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
    var google_remarketing_only = "false"
    var google_conversion_value = 10.0;
    var google_conversion_currency = "USD";
    var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; 
    /* ]]> */ 
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>

Eseménykódrészlet

Az eseménykódrészlet a felhasználói tevékenységek, például a fiókba történő bejelentkezés vagy a termék vagy szolgáltatás böngészésének mérésére szolgál. Az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos információkat az eseménykódrészletben mérjük eseményparaméterek segítségével. Telepítse az eseménykódrészletet a webhely minden olyan oldalára, amely konkrét remarketingeseményeket mér. A kódban a globális címkekódrészlet után bárhol elhelyezhető. A lehető legpontosabb mérés érdekében azt javasoljuk, hogy a <head> részbe helyezze.

Íme egy példa eseménykódrészlet:

<!-- Eseménykódrészlet a példaként használt dinamikusremarketing-oldalhoz -->
<script>
gtag('event', 'add_to_cart', {
    'value': 345.89, 
   items': [{
      'origin': 'NYC'
      'destination': 'PAR',
      'google_business_vertical': 'flights'
    },
    {
      'origin': 'PAR'
      'destination': 'LON',
      'google_business_vertical': 'flights'
    }, 
    {
      'id': '123456',
      'location_id': 'LON',
       'google_business_vertical': 'hotels'
    }]
});
</script>

A fenti kódrészlet csak példa, és nem működik az Ön webhelyén. Amikor beállítja a remarketinget a webhelyhez, megtekintheti és lemásolhatja a fiók eseménykódrészletét.

Egy már meglévő globális webhelycímke módosítása a Google Ads-fióknak megfelelőre

Amennyiben már webhelyének minden oldalán van globális webhelycímke, úgy is konfigurálhatja, hogy több Google Ads- vagy Google Analytics-fiókba küldjön adatokat. Lássunk egy példát egy Google Analytics-fiókból származó globális webhelycímkére! A globális webhelycímke így fog kinézni:

 <!-- Globális webhelycímke (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

A Google Ads-fiók támogatásához csak illessze be a kiemelt sort a globális webhelycímkébe, lecserélve benne az „AW-123456789” részt arra az egyedi azonosítóra, amelyet akkor kap meg, amikor megkapja a remarketingcímkéket

 <!-- Globális webhelycímke (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>


A módosítás elvégzése után nem kell a Google Ads-fiókból származó globális webhelycímke-kódrészletet hozzáadnia a webhelyhez. Ha dinamikus remarketinget vagy eseményparamétereket használ, akkor elég, ha felveszi az eseménykódrészletet a webhely azon oldalára, ahol az esemény megtörténik. Ne feledje, hogy ugyanazt a globális kódrészletet több Google Ads- vagy Google Analytics-fiókhoz is használhatja. Minden további Google Ads- vagy Google Analytics-fiókhoz, amelyek esetében szeretné, hogy a címke támogassa őket, adjon meg egy új „config” parancsot, amely tartalmazza a fiók azonosítóját (a fent látható példakódban bemutatott módon, amelyben külön „config” parancs van a Google Analytics és a Google Ads szolgáltatáshoz).

Az új remarketingcímkék használata

Kövesse az új Google Ads-környezetre vonatkozó, a remarketing beállítása a webhelyhez című részben olvasható lépéseket.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát