Giới thiệu về tính năng theo dõi song song

Kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã bật tính năng theo dõi song song cho chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm trên hầu hết các trình duyệt (chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trong những tháng tới). Tính năng theo dõi song song cho chiến dịch Hiển thị sẽ có dưới dạng tính năng chọn sử dụng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 và bắt buộc vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Bạn sẽ có thể sử dụng tính năng theo dõi song song cho chiến dịch Video vào cuối năm 2019. Hiện tại, bạn không thể sử dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch Khách sạn. Vì vậy, bạn sẽ không cần bật tính năng này để chiến dịch hoạt động bình thường. 

Tính năng theo dõi song song giúp tải trang đích của bạn nhanh hơn, từ đó có thể làm giảm số lần truy cập bị mất. Điều đó có thể mang đến kết quả là tăng số lượt chuyển đổi và hiệu quả hoạt động của quảng cáo được cải thiện. Tính năng theo dõi song song chuyển khách hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn đến URL cuối cùng trong khi quá trình đo lường lần nhấp diễn ra trong nền (mà không cần chuyển khách hàng đến URL theo dõi trước tiên). 

Lưu ý quan trọng
 
Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đo lường nhấp chuột của bạn để kiểm tra nhằm đảm bảo hệ thống của họ tương thích với tính năng theo dõi song song. Khả năng tương thích có thể khác nhau dựa trên các tính năng cụ thể bạn đã bật. Nếu không tương thích, chức năng đo lường nhấp chuột hoặc trang đích của bạn có thể ngừng hoạt động khi bạn bật tính năng này. Nếu là nhà cung cấp giải pháp đo lường nhấp chuột, bạn có thể tìm thêm thông tin trong hướng dẫn dành cho đối tác của chúng tôi.

Cách hoạt động

Với tính năng theo dõi song song, khách hàng được chuyển trực tiếp đến trang đích của bạn trong khi quá trình đo lường nhấp chuột diễn ra trong nền.

Tính năng theo dõi song song sẽ hoạt động như sau:

  1. Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn.
  2. Khách hàng thấy trang đích của bạn.

Đồng thời, các tác vụ sau sẽ diễn ra trong nền:

  1. Trình theo dõi lần nhấp Google Ads tải.
  2. URL theo dõi tải.
  3. Nếu bạn sử dụng nhiều trình theo dõi lần nhấp, các hoạt động chuyển hướng bổ sung có thể tải.

Nếu không sử dụng tính năng theo dõi song song, khách hàng trải qua một hoặc nhiều chuyển hướng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn trước khi đến trang đích. Điều này có nghĩa là phải mất nhiều thời gian hơn để khách hàng truy cập trang đích của bạn.

Nếu không có tính năng theo dõi song song, quá trình theo dõi sẽ diễn ra như sau:

  1. Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn.
  2. Trình theo dõi lần nhấp Google Ads tải.
  3. URL theo dõi tải.
  4. URL theo dõi bổ sung (nếu có) tải.
  5. Khách hàng thấy trang đích của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố