Súbežné sledovanie

Vo väčšine prehliadačov bolo aktivované súbežné sledovanie pre kampane v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti a v Nákupoch (v nasledujúcich mesiacoch pokrytie rozšírime na ďalšie prehliadače). Pre videokampane bude súbežné sledovanie k dispozícii neskôr počas roka 2019. Súbežné sledovanie v súčasnosti pre kampane na hotely nie je k dispozícii, takže si ho nemusíte zapínať. Vaša kampaň bude fungovať normálne. 

Súbežné sledovanie umožňuje načítať vstupnú stránku rýchlejšie, vďaka čomu sa znižuje počet stratených návštev. To môže viesť k vyššiemu počtu konverzií a lepšej výkonnosti reklám. Súbežné sledovanie smeruje zákazníkov z reklamy priamo na cieľovú webovú adresu, zatiaľ čo sledovanie kliknutí prebieha na pozadí (bez toho, aby zákazníci prešli najprv na sledovacie webové adresy). 

Dôležité
 
U svojho poskytovateľa sledovania kliknutí si overte, či je jeho systém kompatibilný so súbežným sledovaním. Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych aktivovaných funkcií. V prípade nekompatibility môže meranie kliknutí prestať fungovať. Ak ste poskytovateľom riešení na meranie kliknutí, viac informácií nájdete v našom sprievodcovi pre partnerov.

Ako to funguje

Pri súbežnom sledovaní sú zákazníci nasmerovaní priamo na vstupnú stránku, zatiaľ čo sledovanie kliknutí prebieha na pozadí.

Takto vyzerá súbežné sledovanie:

  1. Zákazník klikne na vašu reklamu.
  2. Zákazníkovi sa zobrazí vaša vstupná stránka.

Na pozadí:

  1. Načíta sa nástroj na sledovanie kliknutí služby Google Ads.
  2. Načíta sa sledovacia webová adresa.
  3. Ak používate viaceré nástroje na sledovanie kliknutí, môžu sa načítať ďalšie presmerovania.

Bez súbežného sledovania prechádzajú zákazníci po kliknutí na reklamu jedným alebo viacerými presmerovaniami a až potom sa dostanú na vstupnú stránku. To znamená, že prechod na vstupnú stránku im trvá dlhšie.

Bez súbežného sledovania vyzerá sledovanie takto:

  1. Zákazník klikne na vašu reklamu.
  2. Načíta sa nástroj na sledovanie kliknutí služby Google Ads.
  3. Načíta sa sledovacia webová adresa.
  4. Načíta sa ďalšia možná sledovacia webová adresa.
  5. Zákazníkovi sa zobrazí vaša vstupná stránka.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory