Administrering av fakturering etter å ha avsluttet Google Ads-kontoer

I denne artikkelen forklarer vi hva som skjer med eventuelle gjenværende midler eller saldoer etter at du har avsluttet Google Ads-kontoen din. Du kan også finne ut mer om hvordan du avslutter kontoer eller får tilgang til avsluttede kontoer.

Slik får du refundert gjenværende midler

Hvis du har penger til gode i kontoen din, får du tilbakeført disse etter at du har avsluttet kontoen. Vi refunderer ikke midler knyttet til kampanjetilbud.

Hvis du betaler med kredittkort eller via bankkonto (direkte belastning)

Vi tilbakefører beløpet til kredittkortet eller bankkontoen du brukte til å betale med. Det kan gå opptil fire uker før refusjonen behandles av kortutstederen eller banken.

Hvis du bruker pengeoverføring

For å kunne behandle tilbakeføringen, trenger vi bankkontoopplysningene dine. Følg instruksjonene i AdWords-kontoen din for å sende oss opplysningene. Vi behandler refusjonen innen fire uker etter at vi mottar informasjonen din.

Kontroll av kontosaldoen etter at kontoen er avsluttet

Selv etter at du har avsluttet kontoen, kan du logge på Google Ads og kontrollere om du har ubetalte annonseringskostnader:

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger.
  3. Du ser et av disse alternativene:
    • Hvis du valgte automatisk betaling for kontoen din, er eventuelle ubetalte annonseringskostnader oppført under Saldoen din.
    • Hvis du valgte månedlig fakturering for kontoen din, er eventuelle ubetalte annonseringskostnader oppført under Skyldig beløp.
    • Hvis du valgte manuell innbetaling for kontoen din, har du ingen ubetalte saldoer. Eventuelle penger du har til gode i kontoen etter forskuddsbetalinger, refunderes via kredittkortet eller bankkontoen som er tilknyttet kontoen din. Hvis du har betalt via pengeoverføring, må du oppgi opplysninger om bankkontoen din, slik at vi kan behandle refusjonen.
  4. For å kontrollere at det ikke er påløpt flere kostnader i kontoen etter at annonsene dine ble stoppet, klikk på Transaksjoner på menyen til venstre, og se etter «Kampanjeaktivitet»-ordrelinjer etter datoen da annonsene ble stoppet.

Betaling av kontosaldoen etter at kontoen er avsluttet

Hvis du har gjenværende kostnader i kontoen din, belaster vi den primære betalingsmåten din i løpet av 31 dager. Den siste automatiske belastningen dekker eventuelle påløpte annonsekostnader du ikke er fakturert for tidligere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt