ดู Conversion การเข้าชมร้านค้า

หากต้องการมุ่งเน้นที่จำนวนการเข้าชมสถานที่ตั้งของธุรกิจที่ได้รับอิทธิพลจากการคลิกโฆษณาหรือการแสดงผลที่ได้แสดง (เรียกอีกอย่างว่า Conversion การเข้าชมร้านค้า) ก็มีหลายวิธีที่จะแสดงข้อมูลนี้ไว้ในรายงาน

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีดูข้อมูลการเข้าชมร้านค้าในรายงาน

บทความนี้จะนำคุณไปที่วิธีการตั้งค่าโดยตรง หากต้องการดูภาพรวมของ Conversion การเข้าชมร้านค้าก่อน โปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับ Conversion การเข้าชมร้านค้า

หมายเหตุ: จำนวนการเข้าชมร้านค้าที่เกิดจากการแสดงผลที่ได้แสดงมีเฉพาะแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์ หรือโฆษณาที่แสดงบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เท่านั้น (สำหรับแคมเปญ Shopping มาตรฐาน เครือข่ายดิสเพลย์ประกอบด้วย YouTube, Gmail และ Google Discover)

วิธีการ

ระบบจะรายงานจำนวนการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการให้มี Conversion การเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" คุณจะต้องดำเนินการด้วยตนเองโดยเลือกการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'"

การรวมจำนวนการเข้าชมร้านค้าไว้ในคอลัมน์ "Conversion" จะเป็นการรวมจำนวนการเข้าชมดังกล่าวเข้ากับกลยุทธ์ Smart Bidding ของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและแคมเปญ Shopping ด้วย

ปัจจุบันผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งาน Google Ads ในรูปแบบใหม่สำหรับการจัดการบัญชี หากคุณยังใช้งาน AdWords ในรูปแบบเดิมอยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Ads

วิธีดูข้อมูล Conversion ในตารางสถิติ

ระบบจะเพิ่ม Conversion การเข้าชมร้านค้าไว้ในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" ในรายงานแคมเปญ กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ (สำหรับโฆษณา Shopping) ของคุณ หากยังไม่มีคอลัมน์นี้ คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์ลงในรายงาน ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณาและส่วนขยาย คีย์เวิร์ดหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเมนูด้านซ้ายของหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการดู
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ด้านบนตารางสถิติ
 4. เลือกแก้ไขคอลัมน์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกส่วน Conversion และทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก Conv. ทั้งหมด
 6. คลิกใช้ คอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" จะปรากฏในรายงาน

หากคุณมีแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์ ระบบก็จะเพิ่ม Conversion การเข้าชมร้านค้าลงในคอลัมน์ "Conversion การดูผ่าน" ในรายงานแคมเปญและกลุ่มโฆษณาด้วย หากยังไม่มีคอลัมน์นี้ คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์ลงในรายงาน ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บด้านซ้ายโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการดู
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ด้านบนตารางสถิติ
 4. เลือกแก้ไขคอลัมน์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกส่วน Conversion และเลือกช่อง Conv. การดูผ่าน
 6. คลิกใช้ คอลัมน์ "Conv. การดูผ่าน" ก็จะปรากฏในรายงาน

วิธีแบ่งกลุ่มข้อมูล Conversion เพื่อดูการเข้าชมร้านค้า

การเข้าชมร้านค้าจะใช้ได้ในระดับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และแบ่งกลุ่มได้ตามอุปกรณ์ หากต้องการดูการเข้าชมร้านค้าแยกจาก Conversion อื่นๆ ที่เหลือของคุณ เช่น การกระทำบนเว็บไซต์หรือการโทร ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อแบ่งกลุ่มคอลัมน์ ก่อนเริ่ม ให้ตรวจดูว่าคุณเพิ่มคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" ลงในรายงานแล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญ กลุ่มโฆษณาหรือคีย์เวิร์ดในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการดู
 3. คลิกไอคอนกลุ่ม กลุ่ม จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • เลือก Conversion > แหล่งที่มาของ Conversion ระบบจะแบ่งกลุ่ม Conversion ตามแหล่งที่มา โดย Conversion การเข้าชมร้านค้าจะปรากฏในกลุ่ม "การเข้าชมร้านค้า" แหล่งที่มาของ Conversion จะแสดงที่ที่ลูกค้าทำ Conversion ที่คุณกำลังติดตามอยู่จนเสร็จสมบูรณ์
  • เลือก Conversions > การกระทำที่ถือเป็น Conversion คุณจะเห็นแถวที่แสดงข้อมูลตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion แต่ละรายการ ค้นหาการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ใช้เพื่อติดตาม Conversion การเข้าชมร้านค้า
หมายเหตุ: คุณแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใน Google Ads ไม่ได้ แต่แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามแหล่งที่มาของ Conversion และการกระทำที่ถือเป็น Conversion เมื่อดาวน์โหลดรายงานได้

วิธีดูข้อมูลการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์ที่แยกต่างหาก

คอลัมน์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า

คอลัมน์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า (PCC) คือกลุ่มคอลัมน์ที่อิงตามสูตรที่ผู้ลงโฆษณาเลือกใช้ได้จากตัวเลือกคอลัมน์ PCC ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเลือกคอลัมน์เหล่านี้เป็นอินพุตเพื่อปรับแต่งคอลัมน์เพิ่มเติมได้

หมายเหตุ: ใช้ได้ในรายงานแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และคีย์เวิร์ดเท่านั้น

ตัวอย่างของ PCC

การเข้าชมร้านค้า
ต้นทุน/การเข้าชมร้านค้า
อัตราการเข้าชมร้านค้า (การเข้าชมร้านค้า/การโต้ตอบ)
มูลค่าการเข้าชมร้านค้า
มูลค่าการเข้าชมร้านค้า/ต้นทุน
มูลค่าการเข้าชมร้านค้า/การโต้ตอบ
มูลค่าการเข้าชมร้านค้า/การเข้าชมร้านค้า
การเข้าชมร้านค้าที่ได้จากการดูผ่าน
หมายเหตุ: คุณใช้แคมเปญ YouTube และแคมเปญวิดีโอใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า (PCC) กับการเข้าชมร้านค้าไม่ได้

คอลัมน์ที่กำหนดเอง

หากต้องการดูการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์แยกต่างหากโดยไม่แบ่งกลุ่มแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา คุณก็เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองโดยทำตามวิธีการด้านล่างได้ คุณทำเช่นนี้ได้หากใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าไม่ได้ (ในรายงานอื่นๆ นอกเหนือไปจากรายงานแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือคีย์เวิร์ด หรือหากกำลังดูแคมเปญ YouTube)

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads

 2. คลิกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บด้านซ้ายโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการดู

 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ด้านบนตารางสถิติ

 4. เลือกแก้ไขคอลัมน์จากเมนูแบบเลื่อนลง

 5. คลิกส่วนคอลัมน์ที่กำหนดเอง จากนั้นคลิกคอลัมน์ใหม่

 6. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ของคุณ ดังนี้

  • ป้อนชื่อคอลัมน์ (เช่น "การเข้าชมร้านค้า") ซึ่งจะแสดงในส่วนหัว

  • ป้อนคำอธิบายคอลัมน์ คำอธิบายที่คุณป้อนจะแสดงเมื่อคุณวางเมาส์เหนือชื่อคอลัมน์

  • คลิก + เมตริก จากนั้นเลือก Conversion > Conv. ทั้งหมด

  • หากต้องการรวมข้อมูล Conversion การดูผ่านด้วย ให้คลิก + เพื่อให้ระบบรวมเมตริกเข้าด้วยกัน จากนั้นคลิก + เมตริก แล้วเลือก Conversion > Conv. การดูผ่าน
   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์

 7. ในส่วน "กลุ่ม" ทางด้านขวา ให้ทำดังนี้

  • หากต้องการดูจำนวน Conversion การเข้าชมร้านค้าทั้งหมด ให้คลิก Conversion > แหล่งที่มาของ Conversion แล้วเลือกการเข้าชมร้านค้า

  • หากต้องการดูจำนวน Conversion การเข้าชมร้านค้าจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion รายการใดรายการหนึ่ง ให้คลิก Conversion > การกระทำที่ถือเป็น Conversion จากนั้นเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion

 8. คลิกบันทึก ระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้า "แก้ไขคอลัมน์"

 9. เลือกคอลัมน์การเข้าชมร้านค้าใหม่ จากนั้นคลิกใช้เพื่อดูคอลัมน์ในตารางสถิติ

หากต้องการดูการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์แยกต่างหากโดยไม่แบ่งกลุ่มแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา คุณก็เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองโดยทำตามวิธีการด้านล่างได้อีกด้วย ก่อนเริ่ม ให้ตรวจดูว่าคุณเพิ่มคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" ลงในรายงานแล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญ หรือกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บด้านซ้ายโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการดู
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ด้านบนตารางสถิติ
 4. เลือกแก้ไขคอลัมน์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกส่วนคอลัมน์ที่กำหนดเอง จากนั้นคลิกคอลัมน์ใหม่
 6. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ของคุณดังนี้
  1. ป้อนชื่อคอลัมน์ (เช่น "การเข้าชมร้านค้า") ซึ่งจะแสดงในส่วนหัว
  2. ป้อนคำอธิบายคอลัมน์ คำอธิบายที่คุณป้อนจะแสดงเมื่อคุณวางเมาส์เหนือชื่อคอลัมน์
  3. คลิก + เมตริก จากนั้นเลือก Conversion > Conv. ทั้งหมด
  4. หากต้องการรวมข้อมูล Conversion การดูผ่านด้วย ให้คลิก + เพื่อให้ระบบรวมเมตริกเข้าด้วยกัน จากนั้นคลิก + เมตริก แล้วเลือก Conversion > Conv. การดูผ่าน
   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์
 7. ในส่วน "กลุ่ม" ทางด้านขวา ให้ทำดังนี้
  • หากต้องการดูจำนวน Conversion การเข้าชมร้านค้าทั้งหมด ให้คลิก Conversion > แหล่งที่มาของ Conversion แล้วเลือกการเข้าชมร้านค้า
  • หากต้องการดูจำนวน Conversion การเข้าชมร้านค้าจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิก Conversion > การกระทำที่ถือเป็น Conversion จากนั้นเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 8. คลิกบันทึก ระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้า "แก้ไขคอลัมน์"
 9. เลือกคอลัมน์การเข้าชมร้านค้าใหม่ จากนั้นคลิกใช้เพื่อดูคอลัมน์ในตารางสถิติ

วิธีสร้างรายงานสำหรับการเข้าชมร้านค้า

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างรายงานที่โฟกัสที่การแสดง Conversion การเข้าชมร้านค้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนการรายงาน ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (มิติข้อมูล) > Conversion> การเข้าชมร้านค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานในเครื่องมือแก้ไขรายงาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว