Visa konverteringar från butiksbesök

Om du vill fokusera på besök på ditt företags fysiska platser som påverkades av ett annonsklick eller en synlig exponering (även kallat konvertering från butiksbesök) finns det flera sätt att göra den informationen mer framträdande i dina rapporter.

I denna artikel beskriver vi hur du kan se information om butiksbesök i dina rapporter.

Här går vi direkt på anvisningarna. En översikt över konverteringsåtgärden finns i Om konverteringar från butiksbesök.

Obs! Butiksbesök som tillskrivs synliga exponeringar är endast tillgängliga för kampanjer i Display-nätverket och annonser som visas i Googles Display-nätverk. (För vanliga Shopping-kampanjer inkluderar Display-nätverket YouTube, Gmail och Google-förslag.)

Anvisningar

Som standard rapporteras butiksbesök i kolumnen Alla konverteringar. Om du vill att konvertering av butiksbesök ska visas i rapportkolumnen Konverteringar måste du manuellt välja inställningen Visa i konverteringar.

Om du tar med butiksbesök i kolumnen Konverteringar tas de också med i dina Smart Bidding-strategier för sök- och Shopping-kampanjer.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer om Google Ads.

Visa konverteringsdata i statistiktabellen

Konverteringar från butiksbesök läggs till i kolumnen Alla konverteringar i rapporterna för dina kampanjer, annonsgrupper, sökord och produktgrupper (för Shopping-annonser). Lägg till kolumnen i dina rapporter om du inte redan har gjort det:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Beroende på vilken data du vill se klickar du på Kampanjer, Annonsgrupper, Annonser och tillägg, Sökord eller Produktgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen.
 4. Välj Ändra kolumner på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på avsnittet Konverteringar och markera rutan vid Alla konv.
 6. Klicka på Använd. Kolumnen Alla konverteringar visas nu i dina rapporter.

Om du har en kampanj i Display-nätverket läggs konverteringar från butiksbesök även till i kolumnen Visningsbaserade konverteringar i dina kampanj- och annonsgruppsrapporter. Lägg till kolumnen i dina rapporter om du inte redan har gjort det:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster beroende på vilken data du vill se.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen.
 4. Välj Ändra kolumner på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på avsnittet Konverteringar och markera rutan vid Visningsbaserade konv.
 6. Klicka på Använd. Kolumnen Visningsbaserade konv. visas nu i rapporterna.

Segmentera konverteringsdata för att se butiksbesök

Information om besök i butik är tillgänglig på sökords-, annonsgrupps- och kampanjnivå och kan segmenteras efter enhet. För att se besök i butik separat från övriga konverteringar, som webbplatsåtgärder och samtal, följer du anvisningarna nedan för att segmentera dina kolumner. Glöm inte att du måste lägga till kolumnen Alla konverteringar i dina rapporter innan du börjar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Beroende på vilken data du vill se klickar du på Kampanjer, Annonsgrupper eller Sökord på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på segmentikonen Segmentera och välj bland följande alternativ:
  • Välj Konverteringar > Konverteringskälla. Konverteringarna segmenteras efter källa, och konverteringar från butiksbesök visas i segmentet Besök i butik. Konverteringskällan anger var kunderna slutförde konverteringarna du spårar.
  • Välj Konverteringar > Konverteringsåtgärd. Då ser du rader med data för varje konverteringsåtgärd. Leta reda på de konverteringsåtgärder du använder för att spåra konverteringar från butiksbesök.
Obs! Du kan inte segmentera data på produktgruppsnivå i Google Ads. Däremot kan du segmentera produktgrupper efter konverteringskälla och konverteringsåtgärd när du laddar ned en rapport.

Visa data om besök i butik i en separat kolumn

Fördefinierade anpassade kolumner

Fördefinierade anpassade kolumner (PCC) är formelbaserade kolumner som görs tillgängliga för annonsörer i kolumnväljaren. Med PCC kan annonsörer välja dessa kolumner som input för att ytterligare anpassa kolumner.

Obs! Detta är endast tillgängligt i kampanjer, annonsgrupper och sökordsrapporter.

Exempel på PCC

Butiksbesök
Kostnad/butiksbesök
Butiksbesökens frekvens (butiksbesök/interaktioner)
Värde på butiksbesök
Värde på butiksbesök/kostnad
Värde på butiksbesök/interaktioner
Värde på butiksbesök/butiksbesök
Slutförda visningsbesök i butik
Obs! Vissa av de fördefinierade anpassade kolumnerna (PCC) för butiksbesök är inte kompatibla med YouTube- eller videokampanjer.

Anpassade kolumner

För att se besök i butik i en separat kolumn utan att segmentera dina kampanjer eller annonsgrupper kan du lägga till en anpassad kolumn enligt anvisningarna nedan. Du kan göra detta om fördefinierade anpassade kolumner (PCC) inte är tillgängliga för dig (i andra rapporter än Kampanjer, Annonsgrupper eller Sökord, eller om du tittar på en YouTube-kampanj).

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.

 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster beroende på vilken data du vill se.

 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen.

 4. Välj Ändra kolumner på rullgardinsmenyn.

 5. Klicka på avsnittet Anpassade kolumner och sedan på Ny kolumn.

 6. Ange mer information om kolumnen:

  • Skriv ett kolumnnamn (exempel: Butiksbesök). Namnet visas i rubriken.

  • Ange en beskrivning av kolumnen. Beskrivningen visas när du håller muspekaren över kolumnnamnet.

  • Klicka på + Mätvärde och välj Konverteringar > Alla konv.

  • För att även ta med data om visningsbaserade konverteringar klickar du på + så att mätvärdena läggs ihop, sedan på + Mätvärde där du väljer Konverteringar > Visningsbaserade konv.
   Obs! Detta alternativ är bara tillgängligt för användare som har en kampanj i Display-nätverket.

 7. Gör följande i avsnittet Segment till höger:

  • För att se det totala antalet konverteringar från butiksbesök klickar du på Konverteringar > Konverteringskälla och väljer Besök i butik.

  • För att se antalet konverteringar från butiksbesök från en viss konverteringsåtgärd klickar du på Konverteringar > Konverteringsåtgärd och väljer konverteringsåtgärden.

 8. Klicka på Spara. Sidan Ändra kolumnen visas igen.

 9. Markera den nya kolumnen för butiksbesök och klicka på Använd för att visa den i statistiktabellen.

För att se besök i butik i en separat kolumn utan att segmentera dina kampanjer eller annonsgrupper kan du lägga till en anpassad kolumn enligt anvisningarna nedan. Glöm inte att du måste lägga till kolumnen Alla konverteringar i dina rapporter innan du börjar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster beroende på vilken data du vill se.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen.
 4. Välj Ändra kolumner på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på avsnittet Anpassade kolumner och sedan på Ny kolumn.
 6. Ange mer information om kolumnen:
  1. Skriv ett kolumnnamn (exempel: Butiksbesök). Namnet visas i rubriken.
  2. Ange en beskrivning av kolumnen. Beskrivningen visas när du håller muspekaren över kolumnnamnet.
  3. Klicka på + Mätvärde och välj Konverteringar > Alla konv.
  4. För att även ta med data om visningsbaserade konverteringar klickar du på + så att mätvärdena läggs ihop, sedan på + Mätvärde där du väljer Konverteringar > Visningsbaserade konv.
   Obs! Detta alternativ är bara tillgängligt för användare som har en kampanj i Display-nätverket.
 7. Gör följande i avsnittet Segment till höger:
  • För att se det totala antalet konverteringar från butiksbesök klickar du på Konverteringar > Konverteringskälla och väljer Besök i butik.
  • För att se antalet konverteringar från butiksbesök från en viss konverteringsåtgärd klickar du på Konverteringar > Konverteringsåtgärd och väljer konverteringsåtgärden.
 8. Klicka på Spara. Sidan Ändra kolumnen visas igen.
 9. Markera den nya kolumnen för butiksbesök och klicka på Använd för att visa den i statistiktabellen.

Skapa en rapport över dina besök i butik

Följ stegen nedan för att skapa en rapport över dina konverteringar från butiksbesök.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen högst upp till höger i kontot och klicka sedan på Fördefinierade rapporter (Dimensioner) > Konverteringar > Besök i butik.

Läs mer om hur du skapar rapporter i rapportredigeraren.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt