Conversies via winkelbezoeken bekijken

Als uw account in aanmerking komt voor conversies via winkelbezoeken en u wilt graag meten welke invloed interacties met Google-advertenties hebben op bezoeken aan de fysieke locaties van uw bedrijf, kunt u uw rapporten zo instellen dat conversies via winkelbezoeken zichtbaar worden.

In dit artikel laten we u zien hoe u uw gegevens over winkelbezoeken kunt weergeven en begrijpen wanneer u uw rapporten bekijkt. Meer informatie over conversies via winkelbezoeken.

Basisprincipes voor rapportage over winkelbezoeken

Conversies via winkelbezoeken kunnen in verschillende kolommen in uw Google Ads-rapporten worden weergegeven. Het is belangrijk om de juiste kolommen voor winkelbezoeken in uw rapporten in te stellen, zodat u uw conversies kunt weergeven (want de kolommen worden niet standaard opgenomen). Dit zijn de kolommen die u voor winkelbezoeken kunt toevoegen:

 • 'Winkelbezoeken'
 • 'Kosten/winkelbezoek'
 • 'Winkelbezoekpercentage (winkelbezoeken/interacties)'
 • 'Winkelbezoekwaarde'
 • 'Winkelbezoekwaarde/kosten'
 • 'Winkelbezoekwaarde/interacties'
 • 'Winkelbezoekwaarde/winkelbezoeken'
 • 'Winkelbezoeken op basis van view-through'

Opmerking:
 • Sommige van deze kolommen voor winkelbezoeken werken niet met YouTube- of videocampagnes.
 • Deze kolommen zijn alleen beschikbaar in de rapporten voor campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden.

Meer informatie over hoe u kolommen aan uw Google Ads-rapporten toevoegt.

Verschillen tussen de kolom 'Conversies' en de kolom 'Alle conversies'

Winkelbezoeken worden standaard gerapporteerd in de kolom Alle conversies. Deze kolom geeft een overzicht van alle conversies die uw Google Ads-campagnes genereren (inclusief conversies waar u niet specifiek op biedt). In de kolom 'Conversies' kunt u de gegevens aanpassen die u in uw rapporten ziet en kunt u bepalen hoe u op conversies wilt bieden.
Als u winkelbezoeken opneemt in de kolom 'Conversies', worden deze ook in uw Slim bieden-strategieën voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes weergegeven.

Als u conversies via winkelbezoeken wilt opnemen in de rapportkolom 'Conversies', selecteert u Opnemen in Conversies in Google Ads. 

Verschillen tussen winkelbezoeken en view-through-winkelbezoeken

Afhankelijk van het netwerk en welke campagnes u uitvoert, zijn er twee typen winkelbezoeken die u in uw Google Ads-account kunt zien: gegenereerd door klikken en gegenereerd door weergaven. Winkelbezoeken die door klikken zijn gegenereerd worden bijgehouden in de kolom 'Winkelbezoeken'. Winkelbezoeken die door weergaven zijn gegenereerd (winkelbezoeken op basis van zichtbare vertoningen) worden bijgehouden in de kolom 'View-through-winkelbezoeken'. Als uw account view-through-winkelbezoeken rapporteert, worden deze niet standaard opgenomen in de kolom 'Alle conversies'. In plaats daarvan worden view-through-winkelbezoeken opgenomen in de kolom 'View-through-conversies'.
Winkelbezoeken die worden toegeschreven aan zichtbare vertoningen zijn alleen beschikbaar voor campagnes die advertenties uitvoeren op YouTube, in het Google Display Netwerk en op Google Maps. Hieronder vallen videocampagnes, display-campagnes, lokale campagnes en slimme Shopping-campagnes.

Geavanceerde instructies

U kunt uw rapporten voor winkelbezoeken in Google Ads aanpassen om uw conversiegegevens bijvoorbeeld te segmenteren of de kolommen 'Alle conversies' en 'View-through-conversies' toe te voegen zodat u winkelbezoeken samen met andere conversieacties kunt bekijken.

Winkelbezoeken als onderdeel van 'Alle conversies' weergeven

Gebruik de kolommen 'Alle conversies' en 'View-through-conversies' om winkelbezoeken samen met andere conversieacties te bekijken. 

Conversies via winkelbezoeken worden toegevoegd aan de kolom 'Alle conversies' in de rapporten voor uw campagne, advertentiegroep, zoekwoord en productgroep (voor Shopping-advertenties). U kunt de kolom 'Alle conversies' als volgt toevoegen aan uw rapporten:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Afhankelijk van de gegevens die u wilt weergeven, klikt u in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes, Advertentiegroepen, Advertenties en extensies, Zoekwoorden of Productgroepen.
 3. Klik op het icoon 'Kolommen' Kolommen boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Kolommen aanpassen in het dropdownmenu.
 5. Klik op het gedeelte Conversies en vink het selectievakje aan naast 'Alle conv.'.
 6. Klik op Toepassen. De kolom 'Alle conversies' wordt nu weergegeven in uw rapporten.

Als u campagnes op YouTube of in het Display Netwerk heeft, worden conversies via winkelbezoeken ook toegevoegd aan de kolom 'View-through-conversies' in de rapporten voor uw campagnes en advertentiegroepen. U kunt de kolom 'View-through-conversies' als volgt aan uw rapporten toevoegen:

 1.  Log in op uw Google Ads-account.
 2. Afhankelijk van de gegevens die u wilt weergeven, klikt u in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes of Advertentiegroepen.
 3. Klik op het icoon 'Kolommen' Kolommen boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Kolommen aanpassen in het dropdownmenu.
 5. Klik op het gedeelte Conversies en vink het vakje aan naast 'View-through-conv.'.
 6. Klik op Toepassen. De kolom 'View-through-conv.' wordt nu in uw rapporten weergegeven.

Uw conversiegegevens segmenteren om winkelbezoeken te bekijken

Als u winkelbezoeken op campagne-, advertentiegroep- en zoekwoordniveau wilt bekijken, kunt u de kolommen 'Alle conversies' en 'View-through-conversies' ook op conversiebron segmenteren.  'Conversiebron' geeft aan waar uw klanten de door u gemeten conversies hebben voltooid. Voordat u hieraan begint, moet u de kolom 'Alle conversies' toevoegen aan uw rapporten.

 1.  Log in op uw Google Ads-account.
 2. Afhankelijk van de gegevens die u wilt weergeven, klikt u in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes, Advertentiegroepen of Zoekwoorden.
 3. Klik op het segmenteericoon Segment en kies een van de volgende opties:
  • Selecteer Conversies > Conversiebron. Uw conversies worden gesegmenteerd op bron. Conversies via winkelbezoeken worden weergegeven in het segment 'Winkelbezoeken'. 
  • Selecteer Conversies > Conversieactie. U ziet rijen met gegevens bij elke conversieactie. Zoek de conversieacties die u gebruikt om conversies via winkelbezoeken bij te houden.

Een rapport voor winkelbezoeken maken

Volg de onderstaande stappen om een rapport te maken waarin u uw conversies via winkelbezoeken kunt zien.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het rapportage-icoon in de rechterbovenhoek van uw account en klik vervolgens op Vooraf gedefinieerde rapporten (Dimensies) > Conversies > Winkelbezoek.

Meer informatie over hoe u rapporten maakt in de Rapporteditor.

Tips voor inzicht in rapportage over winkelbezoeken

Omdat we gebruikmaken van modellen voor rapportage van winkelbezoeken, zijn er enkele nuances waardoor winkelbezoeken verschillen van online conversies.

 • Ons model wordt vaak uitgevoerd en wordt voortdurend geüpdatet om voor nauwkeurige rapportage voor uw winkelbezoeken te zorgen. Dit betekent dat u wijzigingen kunt zien in winkelbezoekwaarden van enkele dagen geleden omdat het model geüpdatete informatie verzamelt.
 • Bezoeken worden toegeschreven aan advertentieklikken of vertoningen van advertenties.  Dit betekent dat bezoeken worden gerapporteerd op basis van advertentieklikken of vertoningsdatum, niet op de uiteindelijke datum van het bezoek.
 • We raden u altijd aan de gegevens van winkelbezoeken te bekijken nadat de conversieperiode is verstreken. De recente gegevens binnen de conversieperiode kunnen in de loop van de tijd namelijk veranderen omdat er nog steeds conversies worden geregistreerd.
 • Er is een standaard rapportagevertraging voor winkelbezoeken. Dit betekent dat u in de afgelopen twee tot drie dagen mogelijk geen conversies ziet. Winkelbezoeken worden gerapporteerd op basis van de dag van de interactie, maar het kan even duren voordat de daadwerkelijke bezoeken plaatsvinden en het model uw bezoeken nauwkeurig kan rapporteren. 
 • Winkelbezoeken in Google Analytics worden anders berekend dan winkelbezoeken in Google Ads. Google Analytics meet op basis van websiteverkeer en Google Ads meet op basis van advertentie-interacties. Meer informatie over winkelbezoeken in Google Analytics
 • Als u een Google Ads-manageraccount heeft, kunt u winkelbezoeken altijd bekijken op manager- of klantaccountniveau. Als 'Conversies bijhouden' is ingesteld op manageraccountniveau, worden winkelbezoeken ontdubbeld in onderliggende accounts. 
 • Als 'Conversies bijhouden' is ingesteld op manageraccountniveau, moet het aantal winkelbezoeken op manageraccountniveau altijd gelijk zijn aan de som van winkelbezoeken voor alle klantaccounts die conversies via winkelbezoeken bijhouden onder het manageraccount.

Inzicht in wijzigingen in uw rapportage over winkelbezoeken 

Als de winkelbezoeken in uw account gedurende een langere periode aanzienlijk veranderen of als de rapportage helemaal stopt, kan dit twee oorzaken hebben.

 • Wijzigingen in het gedrag van klanten: Het gedrag van klanten kan gedurende het hele jaar veranderen. Wijzigingen zoals seizoensinvloeden of actuele gebeurtenissen kunnen het aantal bezoekers van uw winkel beïnvloeden.
 • Wijzigingen in de accountinstellingen: Wijzigingen in uw Google Mijn Bedrijf-account, locatie-extensies, locatie-extensies voor partners, conversie-instellingen (bijvoorbeeld de conversieperiode of conversiestatus), targeting op locatie en meer kunnen direct van invloed zijn op uw conversies via winkelbezoeken. Als u zich zorgen maakt over de schommelingen in het aantal winkelbezoeken, controleer dan (hier) of de accountinstellingen voor winkelbezoeken juist zijn en niet zijn gewijzigd. 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen