Veikala apmeklējumu reklāmguvumu skatīšana

Ja vēlaties koncentrēties uz sava uzņēmuma fizisko atrašanās vietu apmeklējumiem, ko ietekmēja klikšķi uz reklāmas vai skatāmie seansi (dēvēti arī par veikala apmeklējumu reklāmguvumiem), ir vairāki veidi, kā padarīt šo informāciju redzamāku jūsu pārskatos.

Šajā rakstā izskaidrots, kā pārskatos iekļaut datus par veikala apmeklējumiem.

Uzreiz sāksim ar norādījumiem. Lai vispirms gūtu ieskatu par veikala apmeklējumu reklāmguvumiem, izlasiet rakstu Par veikala apmeklējumu reklāmguvumiem.

Piezīme. Uz skatāmajiem seansiem attiecināmie veikalu apmeklējumi ir pieejami tikai reklāmas tīkla kampaņām vai reklāmām, kas tiek rādītas Google reklāmas tīklā (standarta pirkumu kampaņām reklāmas tīkls ietver pakalpojumus YouTube, Gmail un Google Discover).

Norādījumi

Pēc noklusējuma veikala apmeklējumi tiek uzrādīti slejā “Visi reklāmguvumi”. Lai veikala apmeklējumu reklāmguvumu iekļautu pārskata slejā “Reklāmguvums”, tas ir jādara manuāli, atlasot iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.

Veikala apmeklējumu iekļaušana slejā “Reklāmguvumi” ietvers arī jūsu viedās cenu noteikšanas stratēģijas meklēšanas tīkla un pirkumu kampaņām.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju Iepriekšējā. Uzziniet vairāk par Google Ads.

Kā skatīt reklāmguvumu datus statistikas tabulā

Veikala apmeklējumu reklāmguvumi tiks iekļauti jūsu kampaņu, reklāmu kopu, atslēgvārdu un produktu grupu (pirkumu reklāmām) pārskatu slejā “Visi reklāmguvumi”. Ja šī sleja vēl nav pievienota jūsu pārskatiem, izdariet to, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, pa kreisi esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas, Reklāmu kopas, Reklāmas un paplašinājumi, Atslēgvārdi vai Produktu grupas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Reklāmguvumi un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam Visi reklāmguv.
 6. Noklikšķiniet uz Lietot. Tagad jūsu pārskatos tiks rādīta sleja “Visi reklāmguvumi”.

Ja jums ir reklāmas tīkla kampaņa, veikala apmeklējumu reklāmguvumi arī tiks pievienoti kampaņu un reklāmu kopu pārskatu slejai “Seansa reklāmguvumi”. Ja šī sleja vēl nav pievienota jūsu pārskatiem, izdariet to, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas vai Reklāmu kopas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Reklāmguvumi un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam Seansa reklāmguv..
 6. Noklikšķiniet uz Lietot. Tagad jūsu pārskatos tiks rādīta sleja “Seansu reklāmguv.”

Kā segmentēt reklāmguvumu datus, lai skatītu veikala apmeklējumu datus

Dati par veikala apmeklējumiem ir pieejami kampaņas, reklāmu kopas un atslēgvārdu līmenī, un tos var segmentēt pēc ierīces. Lai skatītu veikala apmeklējumu reklāmguvumus atsevišķi no citiem reklāmguvumiem, piemēram, vietnē veikto darbību vai zvanu reklāmguvumiem, veiciet tālāk norādītās sleju segmentēšanas darbības. Pirms darba sākšanas gādājiet, lai pārskatiem būtu pievienota sleja “Visi reklāmguvumi”.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas, Reklāmu kopas vai Atslēgvārdi.
 3. Noklikšķiniet uz segmentēšanas ikonas Segments, pēc tam izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.
  • Atlasiet Reklāmguvumi > Reklāmguvumu avots. Reklāmguvumi tiks segmentēti pēc avota, un veikala apmeklējumu reklāmguvumi tiks rādīti segmentā “Veikala apmeklējumi”. Reklāmguvumu avots norāda, kur klienti nodrošinājuši jūsu uzskaitītos reklāmguvumus.
  • Atlasiet Reklāmguvumi > Reklāmguvuma darbība. Jūs redzēsiet rindas ar datiem par katru reklāmguvuma darbību. Atrodiet tās reklāmguvumu darbības, kuras izmantojat, lai uzskaitītu veikala apmeklējumu reklāmguvumus.

Piezīme. Google Ads kontā nevar segmentēt datus produktu grupu līmenī. Tomēr, lejupielādējot pārskatu, varat segmentēt produktu grupas pēc reklāmguvumu avota un reklāmguvuma darbības.

Kā skatīt veikala apmeklējumu datus atsevišķā slejā

Iepriekš definētas pielāgotās slejas

Iepriekš definētas pielāgotās slejas (IDPS) ir slejas, kuru pamatā ir formula un kas ir pieejamas reklāmdevējiem, izmantojot sleju atlasi. Izmantojot IDPS, reklāmdevēji var izvēlēties šīs slejas kā ievades avotu, lai vēl vairāk pielāgotu slejas.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai kampaņu, reklāmu kopu un atslēgvārdu pārskatos.

IDPS piemēri

Veikala apmeklējumi
Maksa/veikala apmeklējums
Veikala apmeklējumu līmenis (veikala apmeklējumi/mijiedarbība)
Veikala apmeklējuma vērtība
Veikala apmeklējuma vērtība/maksa
Veikala apmeklējuma vērtība/mijiedarbība
Veikala apmeklējuma vērtība/veikala apmeklējumi
Uz noskatīšanos balstīti veikala apmeklējumi

Pielāgotas slejas

Lai datus par veikala apmeklējumiem skatītu atsevišķā slejā, neveicot kampaņu vai reklāmu kopu segmentēšanu, varat pievienot pielāgotu sleju. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības. Varat to paveikt, ja jums nav pieejamas iepriekš definētas pielāgotās slejas (IDPS) (pārskatos, kas nav kampaņu, reklāmu kopu vai atslēgvārdu pārskati, vai ja skatāt YouTube kampaņu).

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.

 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas vai Reklāmu kopas.

 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.

 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.

 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Pielāgotas slejas un pēc tam — uz Jauna sleja.

 6. Norādiet detalizētāku informāciju par savu sleju.

  • Ievadiet slejas nosaukumu (piemērs: “Veikala apmeklējumi”). Šis nosaukums tiks rādīts galvenē.

  • Ievadiet slejas aprakstu. Ievadītais apraksts tiks parādīts, kad novietosiet peles kursoru virs slejas nosaukuma.

  • Noklikšķiniet uz + Rādītājs, pēc tam atlasiet Reklāmguvumi > Visi reklāmguv.

  • Lai iekļautu arī seansa reklāmguvumu datus, noklikšķiniet uz pluszīmes (+), lai šie rādītāji tiktu pievienoti kopā, un pēc tam noklikšķiniet uz + Rādītājs un atlasiet Reklāmguvumi > Seansa reklāmguv.
   Piezīme. Šī opcija ir pieejama tikai lietotājiem, kas izmanto reklāmas tīkla kampaņas.

 7. Labajā pusē parādītajā sadaļā “Segmentēšana” veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Lai skatītu veikala apmeklējumu reklāmguvumu kopējo skaitu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi > Reklāmguvumu avots, pēc tam atlasiet Veikala apmeklējumi.

  • Lai skatītu to veikala apmeklējumu reklāmguvumu skaitu, kas radīti no konkrētas reklāmguvuma darbības, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi > Reklāmguvuma darbība, pēc tam atlasiet reklāmguvuma darbību.

 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiks atvērta lapa “Mainīt slejas”.

 9. Atlasiet jauno veikala apmeklējumu sleju un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot, lai to skatītu statistikas tabulā.

Lai datus par veikala apmeklējumiem skatītu atsevišķā slejā, neveicot kampaņu vai reklāmu kopu segmentēšanu, varat arī pievienot pielāgotu sleju. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības. Pirms darba sākšanas gādājiet, lai pārskatiem būtu pievienota sleja “Visi reklāmguvumi”.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas vai Reklāmu kopas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Pielāgotas slejas un pēc tam — uz Jauna sleja.
 6. Norādiet detalizētāku informāciju par savu sleju.
  1. Ievadiet slejas nosaukumu (piemērs: “Veikala apmeklējumi”). Šis nosaukums tiks rādīts galvenē.
  2. Ievadiet slejas aprakstu. Ievadītais apraksts tiks parādīts, kad novietosiet peles kursoru virs slejas nosaukuma.
  3. Noklikšķiniet uz + Rādītājs, pēc tam atlasiet Reklāmguvumi > Visi reklāmguv.
  4. Lai iekļautu arī seansa reklāmguvumu datus, noklikšķiniet uz pluszīmes +, lai šie rādītāji tiktu pievienoti kopā, un pēc tam noklikšķiniet uz + Rādītājs un atlasiet Reklāmguvumi > Seansa reklāmguv.
   Piezīme. Šī opcija ir pieejama tikai lietotājiem, kas izmanto reklāmas tīkla kampaņas.
 7. Labajā pusē parādītajā sadaļā “Segmentēšana” veiciet tālāk norādītās darbības.
  • Lai skatītu veikala apmeklējumu reklāmguvumu kopējo skaitu, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi > Reklāmguvumu avots, pēc tam atlasiet Veikala apmeklējumi.
  • Lai skatītu to veikala apmeklējumu reklāmguvumu skaitu, kas radīti no konkrētas reklāmguvuma darbības, noklikšķiniet uz Reklāmguvumi > Reklāmguvuma darbība, pēc tam atlasiet reklāmguvuma darbību.
 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiks atvērta lapa “Mainīt slejas”.
 9. Atlasiet jauno veikala apmeklējumu sleju un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot, lai to skatītu statistikas tabulā.

Kā izveidot pārskatu par veikala apmeklējumiem

Lai izveidotu pārskatu, kas vērsts uz veikala apmeklējumu reklāmguvumiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pārskatu ikonas  un pēc tam noklikšķiniet uz Iepriekš definētie pārskati (Rādītāji) > Reklāmguvumi > Veikala apmeklējums.

Uzziniet vairāk par pārskatu izveidi, izmantojot pārskatu redaktoru.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.