Veikala apmeklējumu reklāmguvumu skatīšana

Ja jūsu konts ir piemērots veikala apmeklējumu reklāmguvumiem un jūs vēlaties izvērtēt, kā Google reklāmu mijiedarbība ietekmē apmeklējumus jūsu uzņēmuma fiziskajās atrašanās vietās, varat iestatīt pārskatus, kur veikala apmeklējumu reklāmguvumi ir redzami.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā pārskatos skatīt un saprast datus par veikala apmeklējumiem. Uzziniet vairāk par veikala apmeklējumu reklāmguvumiem

Pamatinformācija par veikala apmeklējumu pārskatiem

Veikala apmeklējumu reklāmguvumi var tikt rādīti dažādās Google Ads pārskatu slejās. Pārskatos ir svarīgi iestatīt veikala apmeklējumiem pareizās slejas, lai jūs varētu skatīt savus reklāmguvumus (jo slejas pēc noklusējuma nav iekļautas). Tālāk norādītās slejas varat pievienot veikala apmeklējumiem.

 • “Veikala apmeklējumi”
 • “Maksa/veikala apmeklējums”
 • “Veikala apmeklējumu līmenis (veikala apmeklējumi/mijiedarbības)”
 • “Veikala apmeklējuma vērtība”
 • “Veikala apmeklējuma vērtība/maksa”
 • “Veikala apmeklējuma vērtība/mijiedarbības”
 • “Veikala apmeklējuma vērtība/veikala apmeklējumi”
 • “Seansu veikala apmeklējumi”

Piezīme.
 • Dažas no šīm veikala apmeklējumu slejām nav saderīgas ar YouTube vai video kampaņām.
 • Šīs slejas ir pieejamas tikai kampaņu, reklāmu kopu un atslēgvārdu pārskatos.

Uzziniet, kā pievienot slejas saviem Google Ads pārskatiem.

Atšķirības starp sleju “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”

Pēc noklusējuma veikala apmeklējumi tiek rādīti slejā “Visi reklāmguvumi”, kas sniedz iespēju skatīt visus Google Ads kampaņās nodrošinātos reklāmguvumus (tostarp arī reklāmguvumus, kuriem īpaši neesat iestatījis cenu noteikšanu). Slejā “Reklāmguvumi” varat pielāgot pārskatos rādītos datus un kontrolēt cenu noteikšanu reklāmguvumiem.
Veikala apmeklējumu iekļaušana slejā “Reklāmguvumi” ietvers arī jūsu viedās cenu noteikšanas stratēģijas meklēšanas tīkla un pirkumu kampaņām.

Lai veikala apmeklējumu reklāmguvumus iekļautu pārskata slejā “Reklāmguvumi”, programmā Google Ads atlasiet Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”

Atšķirības starp veikala apmeklējumiem un seansu veikala apmeklējumiem

Atkarībā no tīkla un rādīto kampaņu veidiem ir divu veidu veikala apmeklējumi, kas var būt redzami Google Ads kontā: uz klikšķiem un uz noskatīšanos balstīti veikala apmeklējumi. Uz klikšķiem balstīti veikala apmeklējumi tiek uzskaitīti slejā “Veikala apmeklējumi”, savukārt uz noskatīšanos balstīti veikala apmeklējumi (veikala apmeklējumi, kas balstīti uz skatāmajiem seansiem) tiek uzskaitīti slejā “Seansu veikala apmeklējumi”. Ja jūsu konta pārskatos tiek uzskaitīti seansu veikala apmeklējumi, tie pēc noklusējuma netiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”. Tā vietā seansu veikala apmeklējumi tiks iekļauti slejā “Seansu reklāmguvumi”.
Uz skatāmiem seansiem attiecināmi veikala apmeklējumi ir pieejami tikai kampaņām, kuras rāda reklāmas pakalpojumā YouTube, Google reklāmas tīklā un pakalpojumā Google Maps. Tas ietver video, reklāmas tīkla, vietējās un viedo pirkumu kampaņas.

Papildu norādījumi

Programmā Google Ads varat pielāgot veikala apmeklējumu pārskatus, lai, piemēram, segmentētu reklāmguvumu datus vai pievienotu slejas “Visi reklāmguvumi” un “Seansu reklāmguvumi” un skatītu veikala apmeklējumus ar citām reklāmguvumu darbībām.

Veikala apmeklējumu skatīšana slejas “Visi reklāmguvumi” kontekstā

Lai skatītu veikala apmeklējumu datus kopā ar citām reklāmguvumu darbībām, izmantojiet slejas “Visi reklāmguvumi” un “Seansu reklāmguvumi”. 

Veikala apmeklējumu reklāmguvumi tiks iekļauti jūsu kampaņu, reklāmu kopu, atslēgvārdu un produktu grupu (pirkumu reklāmām) pārskatu slejā “Visi reklāmguvumi”. Lai pārskatiem pievienotu sleju “Visi reklāmguvumi”, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, pa kreisi esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas, Reklāmu kopas, Reklāmas un paplašinājumi, Atslēgvārdi vai Produktu grupas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Reklāmguvumi un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Visi reklāmguv.”
 6. Noklikšķiniet uz Lietot. Tagad jūsu pārskatos tiks rādīta sleja “Visi reklāmguvumi”.

Ja jums ir YouTube vai reklāmas tīkla kampaņas, veikala apmeklējumu reklāmguvumi arī tiks pievienoti kampaņu un reklāmu kopu pārskatu slejai “Seansu reklāmguvumi”. Lai pārskatiem pievienotu sleju “Seansu reklāmguvumi”, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1.  Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas vai Reklāmu kopas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Noklikšķiniet uz sadaļas Reklāmguvumi un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Seansu reklāmguv.”
 6. Noklikšķiniet uz Lietot. Tagad jūsu pārskatos tiks rādīta sleja “Seansu reklāmguv.”

Reklāmguvumu datu segmentēšana, lai skatītu veikala apmeklējumus

Lai skatītu veikala apmeklējumus kampaņu, reklāmu kopu un atslēgvārdu līmenī, varat arī segmentēt slejas “Visi reklāmguvumi” un “Seansu reklāmguvumi” pēc reklāmguvumu avota.  Reklāmguvumu avots norāda, kur klienti radīja reklāmguvumus, kurus uzskaitāt. Pirms darba sākšanas gādājiet, lai pārskatiem būtu pievienota sleja “Visi reklāmguvumi”.

 1.  Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atkarībā no tā, kādus datus vēlaties skatīt, kreisās puses lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas, Reklāmu kopas vai Atslēgvārdi.
 3. Noklikšķiniet uz segmentēšanas ikonas Segments un pēc tam izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.
  • Atlasiet Reklāmguvumi > Reklāmguvumu avots. Reklāmguvumi tiks segmentēti pēc avota, un veikala apmeklējumu reklāmguvumi tiks rādīti segmentā “Veikala apmeklējumi”. 
  • Atlasiet Reklāmguvumi > Reklāmguvuma darbība. Jūs redzēsiet rindas ar datiem par katru reklāmguvuma darbību. Atrodiet tās reklāmguvumu darbības, kuras izmantojat, lai uzskaitītu veikala apmeklējumu reklāmguvumus.

Pārskata izveide veikala apmeklējumiem

Lai izveidotu pārskatu, kas izceļ veikala apmeklējumu reklāmguvumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pārskatu ikonas  un pēc tam noklikšķiniet uz Iepriekš definētie pārskati (Rādītāji) > Reklāmguvumi > Veikala apmeklējums.

Uzziniet vairāk par pārskatu izveidi pārskatu redaktorā.

Padomi par veikala apmeklējumu pārskatu izprašanu

Tā kā veikala apmeklējumu pārskatu izveidei tiek izmantota modelēšana, ir dažas nianses, kas veikala apmeklējumus padara atšķirīgus no tiešsaistes reklāmguvumiem.

 • Mūsu modelis bieži darbojas, pastāvīgi atjauninot savu veikala apmeklējumu precīzus pārskatus. Tas nozīmē, ka redzēsiet iepriekšējo dienu veikala apmeklējumu vērtību izmaiņas, tiklīdz modelis ievāks atjaunināto informāciju.
 • Apmeklējumi tiek attiecināti uz reklāmu klikšķiem vai reklāmu seansiem.  Tas nozīmē, ka apmeklējumi tiek reģistrēti pēc reklāmas klikšķa vai seansa datuma, nevis pēc apmeklējuma datuma.
 • Mēs vienmēr iesakām skatīt datus par veikala apmeklējumiem pēc reklāmguvumu perioda beigām, jo jaunākie dati reklāmguvumu periodā joprojām var mainīties, kamēr tiek reģistrēti vēl citi reklāmguvumi.
 • Veikala apmeklējumu pārskatu veidošana ir aizkavēta, kas nozīmē, ka pēdējo 2–3 dienu laikā var rasties 0 reklāmguvumu. Veikala apmeklējumi tiek uzskaitīti, ņemot vērā mijiedarbības dienu, taču var būt nepieciešams laiks, līdz tiek veikti faktiskie apmeklējumi un līdz modelis sāk veidot precīzus pārskatus par jūsu apmeklējumiem. 
 • Veikala apmeklējumi pakalpojumā Google Analytics tiek aprēķināti citādi nekā veikala apmeklējumi programmā Google Ads. Pakalpojumā Google Analytics veic aprēķinus, pamatojoties uz vietnes datplūsmu, un Google Ads veic aprēķinus, pamatojoties uz reklāmu mijiedarbību. Uzziniet vairāk par veikala apmeklējumiem pakalpojumā Google Analytics
 • Ja jums ir Google Ads pārziņa konts, veikala apmeklējumus vienmēr varat skatīt pārziņa vai klienta konta līmenī. Tomēr, ja reklāmguvumu uzskaite ir iestatīta pārziņa konta līmenī, veikala apmeklējumi tiks noņemti no pakārtotiem kontiem. 
 • Ja reklāmguvumu uzskaite ir iestatīta pārziņa konta līmenī, veikala apmeklējumu skaitam pārziņa konta līmenī vienmēr ir jābūt vienādam ar to veikala apmeklējumu skaitu, kas attiecas uz visiem klientu kontiem, kuros tiek reģistrēti veikala apmeklējumu reklāmguvumi pārziņa kontā.

Veikala apmeklējumu pārskatu izmaiņu izprašana 

Ja veikala apmeklējumu skaits kontā ievērojami uzlabo pārskatus vai pilnībā pārtrauc darboties ilgāku laika periodu, tam var būt divi iemesli.

 • Izmaiņas patērētāju rīcībā. Gada laikā patērētāju rīcība var mainīties. Izmaiņas, piemēram, sezonalitāte vai aktuāli notikumi, var ietekmēt veikala datplūsmu.
 • Konta iestatījumu izmaiņas. Izmaiņas jūsu “Google mans uzņēmums” kontā, atrašanās vietu paplašinājumos, partneru atrašanās vietu paplašinājumos, reklāmguvumu iestatījumos (piemēram, reklāmguvumu periodā vai reklāmguvumu statusā), mērķauditorijas atlasē pēc atrašanās vietas un citas izmaiņas var tieši ietekmēt jūsu veikala apmeklējumu reklāmguvumus. Ja raizējaties, ka veikala apmeklējumu apjoms ir svārstījies, pārbaudiet, vai konta iestatīšana (skatiet šeit) veikala apmeklējumiem ir pareiza un nav mainījusies. 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.